..конкурс кандидатів. аналіз порушень

До вашої уваги аналіз порушень при проведенні конкурсу директора, укладений, звичайно, “на мій хлопський розум”, але з погляду педагога-адміна. Можливо, якість зображень не дуже висока (ну не хоче ФБ ставити у пост таблиці у первинному вигляді). Хто зацікавиться оригіналом документа, додаю файл. Не претендую на юридичну бездоганність, але всі пункти є цитатами з документів. Висновки кожен зробить сам. Буду вдячна, якщо юристи щось додадуть або вкажуть на неточності. (джерело)

Перелік розбіжностей

у проведенні конкурсу на заміщення вакантної посади директора Борівського академічного ліцею відповідно до

«ПОЛОЖЕННЯпро порядок проведення конкурсного відбору та призначення керівників закладів освіти комунальної форми власності територіальних громад Фастівського району», затвердженого рішенням районної ради31.01. 2019р. № 09-24-УІІ

Положення Хід конкурсу
1. п. 2. Керівником закладу освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державної мовою, має вищу освіту тастаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

 

Відсутній трирічний педагогічний стаж однієї з конкурсанток (за даними Пенсійного фонду) трудова діяльність 1 (один) рік –  1999,  інших офіційних відрахувань не зафіксовано.

Диплом педуніверситету ім. Драгоманова – 2006 р.

Види діяльності фондів за КВЕД (секція Q:охорона здоров’я та соціальна реабілітація(для довідки:освіта – секція Р)

Довідка:

ЗУ «Про загальну середню освіту»Ст. 24. Педагогічні працівники

1.     Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в закладах системи загальної середньої освіти. Перелік посад педагогічних працівників системи загальної середньої освіти встановлюється Кабінетом Міністрів України.

2 п.4. Конкурс складається з такихетапів:4) перевіркаподанихдокументів на відповідністьустановленимзаконодавствомвимогам; допущеннякандидатів до участі у конкурсному відборі;  До конкурсу допущені всі претенденти, незважаючи на не підтверджений документально педагогічний стаж однієї з кандидаток.
3 п.4. Конкурс складається з такихетапів:

7) проведенняконкурсноговідбору в два етапи:

І етап – тестування за 100-бальною системою;

ІІ етап – письмовий екзамен та презентація;

8) визначення переможця конкурсу;

9) оприлюднення результатів конкурсу.

Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів у екзаменаційну відомість. Максимальна кількість балів – 25, мінімальна – 5.

 

1.     Конкурсна комісія НЕ взяла до уваги результати І етапу при визначенні переможця(Білодід В.В. – 98 балів; Чернова В.М. – 82 бали);

2.     Письмовий екзамен: оцінено ТРИ питання із заявлених для підсумку П’ЯТИ, роботи не оприлюднено

3.     Екзаменаційні відомості НЕ оприлюднено

4.     Оцінювання презентації   відбувалося таємним голосуванням? За що голосували, якщо мали додавати отримані конкурсантами бали?

З «Положення» про норми оцінювання:

Для оцінки знань кандидатів використовується п’яти бальна система.

  • п’ять балів виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Закону України “Про запобігання корупції” та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень керівника закладу  освіти ;
  • чотири бали виставляється кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Закону України “Про запобігання корупції” і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки керівника закладу освіти;
  • три бали виставляється кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи;
  • два бали виставляється кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок, неточностей;
  • один бал виставляється кандидатам, які не розкрили питання у встановлений строк;
  • нуль балів виставляється кандидатам, які не відповіли на питання.

 

4 До кожного білета включається по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Закону України, “Про запобігання корупції”, два питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень керівника закладу освіти та одного ситуаційного завдання – усього 5 питань.Максимальна кількість балів – 25, мін–5. ·        Результати І етапу не оцінені за п’ятибальною шкалою.

·        На ІІ етапі було оцінено 3(три) питання, конкурсанти набрали по 14балів з 15 можливих.

·        Додавання балів І і ІІ етапів не відбулося

·        А за сумою балів переможцем має бути визнана Білодід В.В.

 

 

 

 

5  п.6. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на веб-сайті відділу освіти Фастівської районної державної адміністрації та веб-сайті закладу освіти (у разі його наявності) наступного робочого дня з дня прийняття рішення про проведення конкурсу Наказ про конкурс: від 24 травня 2019 р. № 108

Оприлюднення: 05 червня 2019 р. на сайті РМК

А тим часом 05.06.19 на сайті відділу освіти:  Сайт НЕ функціонує?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 п.7. Для проведення конкурсу відділ освіти затверджує персональний склад конкурсної комісії, до якого входять представники Засновника (Фастівської районної ради), Фастівської районної державної адміністрації, Органу управління (відділу освіти Фастівської районної державної адміністрації), представник громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) закладу освіти. Загальна чисельність членів конкурсної комісії становить від 4 до 11 осіб.

 

Аналіз складу комісії

(типове Положення декларує рівне представництво, участь представників місцевого самоврядування, ухвалене Фастівською районною радою ці нюанси опускає):

·        Представники засновника – 2 особи: Сиваненко Г.П., Куценко В.В.

·        Представники РДА – 2 особи: Кравченко В.В, Волков Ю.В.

·        Представники відділу освіти- 4 особи: Рудаківська О.Й.,  Жицька А.С.,  Лавровська С.М.,  Трайдакало О.М.

·        Представник батьківського об’єднання – 1 особа: Руденко О.Г.

·        В.о.  голови  Борівської селищної ради – Босой Д.А.

·        Директори сусідніх шкіл – 2 особи: Абдрахманова Т.І. , ВойналовичС.А.

Всього – 12 осіб?

Довідка: ЗУ «Про загальну середню освіту» Стаття 26. Трудові відносини в системі загальної середньої освіти

1. Трудові відносини в системі загальної середньої освіти регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про освіту”, цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

2. Керівник державного, комунального закладу загальної середньої освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки – для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше) на підставі рішення конкурсної комісії, до складу якої входять представники засновника (засновників), трудового колективу, громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти та громадського об’єднання керівників закладів загальної середньої освіти відповідної адміністративно-територіальної одиниці. До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть залучатися представники громадських об’єднань та експерти у сфері загальної середньої освіти.

 

 

 

7 Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколами, які підписуються усіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюються на веб-сайтах впродовж десяти робочих днів з дня проведення засідання конкурсної комісії. Станом на 27.07 протоколи засідань 03.07 та 12.07.2019 р. не оприлюднено.Надано загальну інформацію.

http://fastivrayvo.at.ua/news/uvaga_terminovo/2019-07-05-497

http://fastivrayvo.at.ua/news/rezultati_konkursnogo_vidboru_na_zamishhennja_vakantnoji_posadi_direktora/2019-07-16-499

 

7 Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення. Наказ про конкурс: від 24 травня 2019 р. № 108

ІІ етап конкурсу – 26 липня2019 р.

+ 2 (два робочих дні) на оприлюднення результату – 29-30.07.2019!!!

8 17. Конкурсна комісія упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу та рекомендує його для призначення керівником закладу або визнає конкурс таким, що не відбувся. Проведене ТАЄМНЕ  голосування

Жоден документ не вказує, що визначення переможця конкурсу відбувається шляхом таємного голосування.

Довідка:

при атестації педагогічних працівників проводиться таємне голосування, у положенні це визначено так:

Рішення  атестаційної комісії   приймаються   простою  більшістю  голосів  присутніх  на засіданні  членів атестаційної комісії. У разі однакової кількості голосів  “за” і “проти” приймається рішення на користь працівника, який атестується.

 

 

 

Перелікневідповідностей

ПОЛОЖЕННЯпро порядок проведення конкурсного відбору та призначення керівників закладів освіти комунальної форми власності територіальних громад Фастівського районучинному законодавству

Типовеположення

(наказ МОН від 20.03.2018 № 291)

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2018 р.
за № 454/31906

Положення,

затверджене рішенням районної ради 31.01. 2019р. № 09-24-УІІ

 

3. Рішення про проведення конкурсу приймає засновник державного, комунального закладу загальної середньої освіти або уповноважений ним орган (посадова особа) (далі – засновник):

упродовж десяти робочих днів з дня дострокового припинення (прийняття рішення про дострокове припинення) договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

 

·         Зазначена норма відсутня

·         Конкурс оголошено через 193 дні з дня звільнення директора, через 112 днів з дня затвердження положення!

5. Для проведення конкурсу засновник затверджує персональний склад конкурсної комісії з рівною кількістю представників кожної із сторін, визначених Законом України «Про загальну середню освіту».Ст 26 … представники засновника (засновників), трудового колективу, громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти та громадського об’єднання керівників закладів загальної середньої освіти відповідної адміністративно-територіальної одиниці. ·         Зазначена норма відсутня

·         Директорів сусідніх шкіл до комісії призначили, очевидно, за цією нормою

·         Представників педколективу проігнорували

 

Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколами, які підписуються усіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюються на веб-сайті засновника впродовж одного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.

 

·         Впродовж 10(!) робочих днів
Засновник зобов’язаний забезпечити відеофіксацію та за можливості відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму веб-сайті відеозапису впродовж одного робочого дня з дня його проведення. ·         Зазначена норма відсутня

·         Під час конкурсу відбувалося постійне перешкоджання спробам відео фіксації.

Протягом трьох робочих днів з дня визначення переможця конкурсу засновник призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір. . Протягом десяти робочих днів з дня визначення переможця конкурсу начальник  відділу освіти Фастівської районної державної адміністрації призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір .
У чинному Положенні про атестацію педагогічних працівників зазначено:

3.6.  На  особу,  яка  претендує на зайняття посади керівника загальноосвітнього та позашкільного навчального закладу,  керівник відповідного органу управління освітою направляє  до  атестаційної
комісії подання про атестацію цього працівника з метою призначення на посаду.{  Розділ  III  доповнено  новим  пунктом  3.6  згідно  з  Наказом
Міністерства освіти і науки N 1135 (
z1417-13 ) від 08.08.2013 }
     3.7. При атестації особи,  яка претендує на  зайняття  посади керівника загальноосвітнього та позашкільного навчального закладу, атестаційною комісією враховуються рівень її  професійної  освіти, стаж  роботи  на  педагогічних,  науково-педагогічних  та керівних посадах у  сфері  освіти,  володіння  інформаційно-комунікаційними технологіями,  професійні знання та навички, набуті до призначення на посаду.{  Розділ  III  доповнено  новим  пунктом  3.7  згідно  з  Наказом
Міністерства освіти і науки N 1135 (
z1417-13 ) від 08.08.2013 }

 

·         Норма закону НЕ дотримана

·         Характеристика не вказана у положенні

·         Атестаційною комісією ІІ рівня не підтверджена «відповідність посаді»

 


скріни..

+ трохи полемік з сторінки у фб де викладено це повідомлення:

повідомлення стосовно теми:

2 конкурс кандидатів. Фастів. рапо. 26.07.2019
конкурс кандидатів. АНОНС 26.07.2019
конкурс кандидатів. сайт воф рда. протоколи?
конкурс кандидатів. рапо. протоколи?
1 конкурс кандидатів. Фастів. рапо. 12.07.2019
Зустріч кандидатів. Борова. Ліцей. 9.07.2019
УВАГА КОНКУРС!!!
конкурс. кандидати. ліцей


нагадування про  питання особисто представнику з м.Фастів,  начальнику відділу освіти О.Й.Рудаківській, стосовно минулорічної історії з придбанними для місцевих шкіл оргтехніки за трохи завищенними цінами, .. Тоді трохи “нагріли” з оргтехнікою, і тепер вже не здається, що і тут хочуть “нагріти”..

пдслхн брва 16.12.2018 компутери. додаток..
компутери. прозоро. додаток..22.12.2018
компутери. прозоро. оферта за..6.09.2018
пдслхн брва 16.12.2018 компутери займы онлайн без залога

Comments are closed.