вимоги. лежачий поліцейський

Текст в продовження теми. Встановлення лежачих поліцейських – необхідна там, де потрібно примусово знижувати швидкість руху автомобілів до швидкості 40 км / год і менше. Цей виріб дозволяє значно підвищити безпеку дорожнього руху на аварійно-небезпечних ділянках.

Правила застосування

Пристрій примусового зниження швидкості можна застосовувати в районі розташування дитячих та навчальних закладів, зон масового відпочинку, перед нерегульованими пішохідними переходами, розташованими поза перехресть, перед нерегульованими перехрестями за відповідного обґрунтування.
Елементи примусового зниження швидкості можна застосовувати в місцях інтенсивного руху транспортних засобів в житлових зонах та прилеглих до дороги територіях.

На ділянках доріг, де застосовують елементи примусового зниження швидкості, треба встановлювати дорожній знак 1.11 «Пагорб».
Елементи примусового зниження швидкості встановлюють на відстані 5-6 м від небезпечних ділянок. Для обмеження швидкості руху на ділянках довжиною понад 100 м дозволено послідовно встановлювати настили на відстані 20-30 м один від одного за напрямком руху. Для ступеневої обмеження швидкості дозволено послідовно встановлювати два або три елементи примусового зниження швидкості у напрямку руху на відстані 10 – 30 м один від одного.

У місцях, що передують ділянкам доріг, де застосовують елементи примусового зниження швидкості, необхідно встановлювати дорожні знаки 3.29 «Обмеження максимальної швидкості».

Схеми розташування елементів примусового зниження швидкості підлягають обов’язковому погодженню в установленому порядку.

Технічні вимоги до установки лежачого поліцейського

Встановлювати лежачий поліцейський потрібно строго перпендикулярно осі дороги.
Довжина повинна дорівнювати ширині дороги. Допускає зменшення розмірів з кожного боку по 20 см.
У місці установки штучної нерівності має бути забезпечений водовідведення.
Повинні бути встановлені попереджувальні знаки для інформування водіїв і нанесена дорожня розмітка.
Рекомендації щодо вибору місця установки лежачого поліцейського:
Неприпустимо проводити монтаж в місцях наявності вибоїн, сильного розтріскування дорожнього полотна, наявності горбів і різких перепадів поверхні.
Лежачий поліцейський повинен бути добре видно, не варто встановлювати їх на близькій відстані після повороту або на крутому спуску або схилі дороги.

..це текст і малюнки з інтернетів, де досить чітко прописано все на цю тему, варто лише вивчити її і застосувати належним чином

..чекаємо тепер відповідно до вимог погоджених папірів від бср..

 

                         

 

                                  НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

                                              Безпека дорожнього руху

ПРИСТРІЙ

ПРИМУСОВОГО ЗНИЖЕННЯ ШВИДКОСТІ

ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ТЕХНІКИ

НА ВУЛИЦЯХ І ДОРОГАХ

Загальні технічні вимоги

ДСТУ 4123:2006                  ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ   

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державний науково-дослідний центр безпеки дорожнього руху та діяльності до­
рожньо-патрульної служби місцевої міліції МВС України

РОЗРОБНИКИ: В. Душник (керівник розробки); Є. Макаренко; І. Савченко

 • ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 3 лютого 2006 р. № 18
 • НА ЗАМІНУ ДСТУ 4123-2002

 

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково

на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспожиестандарту України.

Держспоживстандарт України, 2006

II

 

ДСТУ 4123:2006

ЗМІСТ

   

 • Сфера застосування………………………………………………………………………………………………………….. 1
 • Нормативні посилання………………………………………………………………………………………………………… 1
 • Загальні технічні вимоги…………………………………………………………………………………………………….. 2
 • Вимоги безпеки………………………………………………………………………………………………………………….. 4
 • Правила застосовування……………………………………………………………………………………………………. 4

III

                                                                                     

  ДСТУ4123:2006

 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ

ПРИСТРІЙ

ПРИМУСОВОГО ЗНИЖЕННЯ ШВИДКОСТІ

ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ТЕХНІКИ

НА ВУЛИЦЯХ І ДОРОГАХ

Загальні технічні вимоги

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

УСТРОЙСТВО

ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СНИЖЕНИЯ СКОРОСТИ

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ТЕХНИКИ

НА УЛИЦАХ И ДОРОГАХ

Общие технические требования

ROAD TRAFFIC SAFETY

ARRANGEMENT

OF COMPULSORY DECREASE

OF SPEED IN STREET AND ROAD

General requirements

Чинний від 2006-07-01

1  СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на пристрій примусового зниження швидкості дорожньо-транс­портної техніки на вулично-дорожній мережі і установлює загальні вимоги і правила його засто­совування.

2  НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 3090-95 Безпека дорожнього руху. Організація робіт з експлуатації міських вулиць та доріг Загальні положення

ДСТУ 4100-2002 Дорожні знаки. Загальні технічні умови. Правила застосування

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия зксплуатации, хранения и транспортирования в час­ти воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади та інші технічні виро­би. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатування, зберігання і транс­портування в частині дії кліматичних чинників довкілля).

Видання офіційне

 

1

ДСТУ 4123:2006

3 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

 • Пристрій примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки треба виробляти згідно з вимогами цього стандарту та технічною документацією, затвердженою в установленому порядку.
 • Пристрій примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки складається з двох кінцевих елементів та кількох основних елементів, кількість яких залежить від ширини про­їзної частини (ширини смуг для руху в одному напрямку).
 • Конструкція і розміри

3.3.1  За формою та призначенням елементи примусового зниження швидкості поділяють на:
вид А — основний елемент (рисунок 1);

вид Б — кінцевий елемент (рисунок 2).

3.3.2  За своїми геометричними розмірами елементи примусового зниження швидкості поділя­
ють на типи І, II, III.

Таблиця 1 — Види і типи елементів примусового зниження швидкості

Розміри у міліметрах

 

Габаритні розміри Вид А Вид Б
К L М Р K S
Тип І Тип II Тип III 300 — 600 600 — 900 900—1100 500 500 500 30—50 50 — 70 70—80 300 — 600 600—900 900—1100 150 — 300 300 — 450 450 — 550 30— 50  50— 70 70 — 80

Розміри К і Р обирають із наведеного діапазону у разі конкретного замовлення. Допустимі відхили цих розмірів мають бути ± 5 мм.

 

Рисунок 1

Рисунок 2

                                                                                                                                                                                   2

ДСТУ 4123:2006

3.4 Основні показники та характеристики

3.4.1 Поверхня пристрою примусового зниження швидкості повинна бути жовтого кольору і бути стійка до витирання, або жовто-чорного кольору із сумарною площею жовтого кольору не менше ніж 30 % від загальної площі поверхні конструкції з елементів примусового зниження швид­кості (рисунки 3 та 4).

 

Рисунок З

Рисунок 4

 

 • Пристрій примусового зниження швидкості треба розташовувати так, щоб його візуаль­но добре сприймали і ідентифікували учасники дорожнього руху в світлий і темний час доби.
 • Щоб унеможливити об’їзд перешкоди смугою зустрічного руху, пристрій примусового зни­ження швидкості монтують перпендикулярно проїзній частині на ширину смуг для руху в одному напрямку, якщо розділову смугу піднято над рівнем проїзної частини. В іншому випадку, пристрій з елементів примусового зниження швидкості встановлюють на всю ширину проїзної частини.
 • Конструкція елементів примусового зниження швидкості, а також їхня поверхня мають забезпечувати швидке стікання води та бруду.
 • Коефіцієнт зчеплення поверхні елементів примусового зниження швидкості з колесами транспортних засобів має бути не менше ніж 0,3.
 • Елементи кріплення виробу до проїзної частини повинні витримувати зсувну силу не менше ніж 4,0 т.
 • Елементи примусового зниження швидкості треба виготовляти в кліматичних виконан­нях УХЛ, категорії розміщення 1 згідно з ГОСТ 15150.
 • Середній строк служби не менше ніж 5 років.

3.5 Вимоги до сировини, матеріалів, покупних виробів

3.5.1   Елементи примусового зниження швидкості треба виготовляти з нетоксичного, нерадіо-активного, негорючого, пружного матеріалу із підвищеними фізико-механічними властивостями, що забезпечують цілісність конструкції під час наїзду на них вантажного автомобіля з тиском не мен­ше ніж 60 кг/см2, згідно з нормативними документами, прийнятими у встановленому порядку.

Дозволено елементи примусового зниження швидкості виконувати із інших матеріалів (бруків­ка, бетон, асфальтобетон тощо) у разі узгодження в установленому порядку в кожному випадку їх конструкції та схеми розміщення.

3.5.2  Елементи примусового зниження швидкості повинні бути стійкі до корозії та паливно-мастильних матеріалів, бути вологостійкі та повинні витримувати температурні коливання від мінус 40 °С до плюс 50 °С.

                                                                                                                                                  З

 

ДСТУ 4123:2006

3.6  Комплектність

Комплект постачання повинен містити:

 • основні елементи;
 • кінцеві елементи;
 • засоби кріплення

3.7  Марковання та паковання

3.7.1   Кожен елемент примусового зниження швидкості (крім випадків застосування бруківки, бетону, асфальтобетону) повинен мати марковання, що містить таку інформацію:

 • назву продукції;
 • назву країни-виробника;
 • назву підприємства-виробника;
 • юридичну адресу підприємства-виробника;
 • масу нетто, основні розміри;
 • товарний знак підприємства-виробника;
 • дату виготовлення;
 • познаку стандарту (технічних умов), за якими продукцію вироблено.
 • Елементи примусового зниження швидкості повинні бути упаковані відповідно до техніч­них умов, розроблених підприємством-виробником.
 • Порядок пакування встановлює виробник.

4  ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

Під час виконання робіт з установлювання пристрою примусового зниження швидкості треба керуватися вимогами ДСТУ 3090.

5  ПРАВИЛА ЗАСТОСОВУВАННЯ

5.1  Пристрій примусового зниження швидкості можна застосовувати в районі розташування дитячих та навчальних закладів, зон масового відпочинку, перед нерегульованими пішохідними переходами, розташованими поза межами перехресть, перед нерегульованими перехрестями за відповідного обґрунтування.

Елементи примусового зниження швидкості можна застосовувати в місцях інтенсивного руху транспортних засобів у житлових зонах та прилеглих до дороги територіях.

5.2  На ділянках доріг, де застосовують елементи примусового зниження швидкості, треба встановлювати дорожній знак 1.11 «Пагорб».

Елементи примусового зниження швидкості встановлюють на відстані 5—6 м від небезпеч­ної ділянки. Для обмеження швидкості руху на ділянках протяжністю понад 100 м дозволено послідовно встановлювати настили на відстані 20—30 м один від одного за напрямком руху. Для ступінчастого обмеження швидкості дозволено послідовно встановлювати два або три еле­менти примусового зниження швидкості за напрямком руху на відстані 10 — 30 м один від одного

 • У місцях, що передують ділянкам доріг, де застосовують елементи примусового знижен­ня швидкості, треба встановлювати дорожні знаки 3.29 «Обмеження максимальної швидкості» відповідно до 10.2.3 та 10.5.25 ДСТУ 4100.
 • Елементи типу І призначені для встановлювання в місцях в’їзду на ділянки, з дозволеною швидкістю руху не більше ніж 30 км/год.
 • Елементи типу II призначені для встановлювання в місцях в’їзду на ділянки, з дозволе­ною швидкістю руху не більше ніж 20 км/год.
 • Елементи типу III призначені для встановлювання в місцях в’їзду на ділянки, з дозволе­ною швидкістю руху не більше ніж 10 км/год.

                                                                                                                                                               4

ДСТУ 4123:2006

 • Заборонено встановлювати елементи примусового зниження швидкості на автомобільних дорогах загального користування поза межами населених пунктів та на магістральних вулицях.
 • Схеми розміщення елементів примусового зниження швидкості підлягають обов’язково­му погодженню в установленому порядку.

 

Редактор С. Мельниченко Технічний редактор О. Касіч

Коректор Т. Нагорна Верстальник Л. Мялківська

Підписано до друку 15.02.2006. Формат 60 х 84 1/8.
Ум. друк. арк. 0.93. Зам.                     Ціна договірна

Відділ науково-технічного редагування та термінології

нормативних документів ДП «УкрНДНЦ»

03115, м. Київ, вул. Святошинська, 2

  деньги в долг

Comments are closed.