спостерігачі

..згідно ст.27 та 63 закону України про місцеві вибори, кожен кандидат на депутата, місцевого або районного, або кандидат на посаду голови, має право на спостерігачів або довіренних осіб. Довіренні особи кандидата реєструються відповідною територіальною виборчою комісією за поданням кандидата, за письмової згоди цих осіб. Кінцевий реєстрації довіренних осіб 19.10.2015.

Щодо правового статусу офіційного спостерігача на місцевих виборах

джерело

Четвер, 08 жовтня 2015, 10:19
Офіційний спостерігач є невід’ємним учасником виборчого процесу, правовий статус якого регулюється Законом України «Про місцеві вибори» від 17 липня 2015 року.

У виборчому процесі можуть брати участь офіційні спостерігачі від місцевих організацій партій, кандидати в депутати від яких зареєстровані в багатомандатних виборчих округах, кандидатів у депутати в одномандатних виборчих округах, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, від громадських організацій. Відповідно до статті 65 Закону України «Про місцеві вибори» офіційним спостерігачем може бути громадянин України, який має право голосу.
Не може бути офіційним спостерігачем: член виборчої комісії, посадова особа органу виконавчої влади або суду, правоохоронних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, військовослужбовець, особа, яка проходить альтернативну, тобто невійськову службу.
Офіційний спостерігач реєструється відповідною територіальною виборчою комісією за поданням кандидата, керівного органу місцевої організації партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі. У поданні зазначаються його прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць і рік народження, відомості про громадянство, місце роботи (заняття), займану посаду, адресу місця проживання, номер контактного телефону. До подання додається заява про згоду цієї особи бути офіційним спостерігачем від відповідної місцевої організації партії, кандидата. В результаті реєстрації особи як офіційного спостерігача, видається посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.
Відповідно до п.7 статті 65 Закону України «Про місцеві вибори» офіційний спостерігач може: бути присутнім на зустрічах кандидата (кандидатів), на передвиборних зборах, мітингах; ознайомлюватися з матеріалами передвиборної агітації; перебувати на виборчих дільницях під час голосування; здійснювати фото- та кінозйомку, аудіо- та відеозапис, не порушуючи при цьому таємниці голосування; бути присутнім при видачі виборчих бюлетенів членам дільничної виборчої комісії, у тому числі для організації голосування виборців за місцем перебування та при проведенні такого голосування. Також Закон наділяє правом: звертатися до відповідної виборчої комісії чи до суду щодо усунення порушень в разі їх виявлення; складати акт про виявлення порушення, що підписується ним та не менш як двома виборцями, які засвідчують факт цього порушення, із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові (за наявності), місця проживання та адреси житла, та подавати його до відповідної виборчої комісії чи до суду; вживати необхідних заходів у межах закону щодо припинення протиправних дій під час голосування та підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці.
Офіційний спостерігач від місцевої організації партії, кандидата не має права:
1) втручатися в роботу виборчої комісії, чинити дії, що порушують хід виборчого процесу або заважають членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження;
2) заповнювати замість виборця (у тому числі на його прохання) виборчий бюлетень;
3) бути присутнім при заповненні виборцем виборчого бюлетеня у кабіні для таємного голосування.
Повноваження офіційних спостерігачів припиняються після встановлення територіальною виборчою комісією результатів місцевих виборів. Також, Закон України «Про місцеві вибори» передбачає можливість особи у будь-який час звернутися до територіальної виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень. На підставі такої заяви територіальною виборчою комісією приймається рішення про скасування реєстрації офіційного спостерігача, копія якого видається уповноваженій особі місцевої організації партії, кандидату.
За інформацією Хмельницького міськрайонного управління юстиції

ЗАЯВА про згоду бути офіційним спостерігачем від кандидата на посаду голови


(назва територіальної виборчої комісії)


(прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності)

(адреса місця проживання, контактний телефон)

ЗАЯВА

Я,


(прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності)
даю згоду бути офіційним спостерігачем від кандидата на посаду
 

(міського, селищного, сільського голови (згідно з назвою населеного пункту)


(району, області, Автономної Республіки Крим)

 


(прізвище, власне ім’я (всі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата)

на місцевих виборах, що відбудуться “___” ___________ 2015 року.
До числа осіб, стосовно яких частиною першою статті 65 Закону України “Про місцеві вибори” передбачено обмеження, не належу.
Ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України (ксерокопію тимчасового посвідчення громадянина України для осіб, недавно прийнятих до громадянства України) додаю на ____ арк.
“___” ____________ 20__ року
(особистий підпис)(прізвище та ініціали)

 

джерело кредит онлайн

Comments are closed.