Звіт директора Борівської ЗОШ І-ІІ ступенів

..про свою роботу, протягом 2013-2014 навчального року, звітує директор Борівської ЗОШ І-ІІ ступенів Рудаківська О.Й.
..надіслано по е-мейл.

Звіт
директора Борівської ЗОШ І-ІІ ступенів
Рудаківської О.Й.
про свою діяльність на посаді протягом 2013-2014 навчального року.

 

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалась Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

1. Загальна інформація про школу.

Борівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів є колективною власністю Фастівської районної ради Київської області. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти Фастівської РДА, якому делеговані відповідні повноваження. Будівля школи прийнята в експлуатацію 1915 року, зроблено капітальний ремонт у 2004 році, земельна ділянка, яка належить школі має площу 1,6 га. У 2013-2014 навчальному році працювало 18 педагогічних працівника та 10 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершило 148 учні, середня наповнюваність класів становить 16 учнів.

2. Кадрове забезпечення.

У 2013-2014 навчальному році штатними працівниками Борівська школа була забезпечена на 100%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів (навіть обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою. 67 % педагогів школи пройшли навчання інформаційним технологіям по програмі Іntel «Навчання для майбутнього». Перспектива в освіті така, що вчитель, який не володіє навичками роботи на комп’ютері та не використовує їх у своїй діяльності, не буде відповідати освітнім вимогам, та не зможе ефективно забезпечувати навчально-виховний процес з учнями.

По якісному складу педагогічних працівників. 6 учителів має вищу кваліфікаційну категорію, І кваліфікаційну категорію – 4 вчителі, ІІ кваліфікаційну категорію – 5 вчителів, кваліфікаційну категорію спеціаліст -2 вчителі, 8 тарифний розряд – 1 вчитель. Звання вчитель методист – 1, старший вчитель  – 5,  що говорить про не малий досвід колективу.

3. Методична робота.

Методична робота в школі у 2013 – 2014  навчальному році здійснювалася у відповідності з рекомендаціями Міністерства освіти України щодо організації методичної роботи з педагогічними кадрами,  рекомендаціями районного методичного кабінету.

Аналіз діяльності педагогічного колективу школи у цьому навчальному році свідчить про те, що пошук нових форм і методів роботи були спрямовані на підвищення ефективності навчально-виховного процесу, рівень професійної підготовки кадрів, координацію з післядипломною практикою та іншими формами підвищення кваліфікації.

Вся методична робота в школі спрямована на розв’язання основних проблем, над  якими  працював колектив, на створення творчої атмосфери,  яка сприяла б пошуку кращих технологій педагогічної праці.

Рівень педагогічної майстерності протягом минулого навчального року зріс. У цьому відіграла певну роль система методичної роботи, сконцентрована навколо методичної проблеми «Удосконалення методичної роботи з педагогічними кадрами на основі впровадження новітніх технологій», проблеми школи «Упровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес».

Атестація педагогів школи здійснювалась згідно з перспективним планом. У 2013-2014н.р.  атестацію проходив  вчитель англійської мови Молодецький І., який пройшов і курсову перепідготку.

Директор школи Рудаківська О.Й.  взяла участь у проведенні районної педагогічної виставки «Освіта Фастівщини – 2014» у номінації  «директор школи».

Виговська Т.М., Сергієнко Л.М., Молодецький І.А. пройшли курси «Intel. Навчання для майбутнього». Дейко І.А. закінчила курси  « Сходинки до інформатики» (тренер Трегер С.Л.). У   рамках   методичної декади    «Упровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес» було проведено:

1. Відкриті уроки.

2. Методичну раду.

3. Педагогічну раду.

4. Творчий звіт учителів, що атестуються.

На належному рівні проведено предметні тижні з математики, географії , історії, з  української мови та літератури , з  російської мови та світової  літератури, які сприяли підвищенню інтересу учнів до вивчення предметів . Найкраще  пройшла декада МО вчителів початкових класів. Проте  потребують особливого контролю проведення декади МО вчителів природничо-математичних дисциплін  з математики, фізики, трудового навчання, інформатики та декади МО вчителів іноземної мови.

На початку року була створена науково-методична рада школи на чолі із заступником директора  з навчально-виховної роботи Черепінською  М.Ю.

До складу її ввійшли директор школи Рудаківська О.Й, голови  МО – Виговська Т.М., Моштук Н.Є., Черниш В.І., Крук А.М., Богоявленська Т.М., Сергієнко Л.М., секретар МР – Трегер С.Л.  Протягом року на засіданнях обговорювалися такі  питання :

– підсумки методичної роботи за 2012-2013 н.р. та рекомендації щодо організації методичної роботи  у 2013-2014 н.р.;

– затверджено склад шкільної методичної ради;

– визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи;

– складено план роботи над методичною темою;

– розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи шкільних методичних об’єднань на 2013-2014 н.р.

– шляхи реалізації науково – методичної проблеми «Удосконалення методичної роботи з педагогічними кадрами на основі впровадження новітніх технологій»;

– про стан роботи з обдарованими дітьми;

– про роботу гуртків,факультативів;

– про участь учнів у ІІ та ІІІ етапах олімпіад;

– про підготовку матеріалів на педагогічну виставку «Освіта Фастівщини -2014»

Члени методичної ради брали участь у підготовці  та проведенні педагогічних рад, загальношкільних семінарів,інших методичних заходів.

Методичний кабінет забезпечував науково-методичне інформування педагогів під час проведення методичних заходів, засідань. На базі методичного кабінету надавалася допомога молодим спеціалістам, було організовано роботу шкільної атестаційної комісії. За участі методичного кабінету вивчалися  такі питання: адаптація учнів  1-х, 5-х класів;   робота вчителя-методиста; вивчено питання про кадрово-методичне забезпечення викладання фізики, біології, географії, художньої культури;  проведено контрольні зрізи з біології, фізики, географії,художньої культури; проведено підсумкові контрольні роботи за семестр та за рік; перевірено стан виконання навчальних програм; стан ведення класних журналів, учнівських зошитів, щоденників. Протягом семестру у МК школи проводилася робота зі створення та поповнення порт фоліо вчителя. З боку МК надавалася допомога вчителям, проводилося індивідуальне консультування педагогів. Проведено відкриті уроки,  взаємовідвідування  уроків,  педагогічну раду: «Здоров’я спрямована діяльність навчального закладу»

Протягом семестру було організовано роботу 6 МО, затверджено плани роботи, визначено науково-методичні проблеми; визначено керівників з числа досвідчених педагогів.

Робота МО була спрямована на удосконалення методичної  підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Були проведені засідання МО, на яких обговорювалися як організаційні ,так і науково-методичні питання.

У 2013 – 2014 навчальному році у школі творчо працювало методичне об’єднання вчителів початкових класів (керівник Виговська Т.М., вища кваліфікаційна категорія , «вчитель-методист»), на базі якого було проведено відкриті уроки для вчителів школи та їх обговорення.  Ця робота сприяла професійному зросту вчителів, двоє з яких спеціалісти .  Робота методичного об’єднання вчителів початкових класів відзначалася особливою активністю та дієвістю, спрямованою на підвищення фахової майстерності вчителів початкових класів.

Виявило свою роботу методичне об’єднання класних керівників та класоводів «Виховання здорового способу життя та культури поведінки учнів» (керівник Сергієнко Л.М.). Доповідач і вчителі серйозно підготувалися до виступів. Після виступів йшло активне обговорювання учителями тієї чи іншої теми. Було проведені  практичні заняття, виховні години для класних керівників школи.

Важливе місце для робота вчителів, для підвищення їх самоосвіти мав психолого-педагогічний семінар «Актуальні питання педагогіки та психології» (керівник Черниш В.І.).   Було   проведено  4  засідання     цього   семінару.  Керівник   семінару Черниш В.І. зацікавлює педагогів, відшукуючи цікаву літературу. У цьому році семінар в основному  був  теоретичний , не було тренінгів ,практичних занять.

У 2013-2014н.р. продовжили роботу МО вчителів природничо-математичного циклу (Крук А.М.) та суспільно-гуманітарного циклу (Моштук Н.Є.),художньо-естетичного циклу (Богоявленська Т.М.). Були проведені відкриті уроки, їх обговорення. Проведені теоретичні  заняття. Проте цим МО не вистачало активності, жвавості.

Змістовно пройшли  шкільні педагогічні читання, присвячені 200-річчю з дня народження Т. Шевченка та проблемно-пошукова конференція «Психічне та фізичне здоров’я учнів». Педагоги школи підготували виступи, доповіді, презентації, конференції . Матеріали педагогічних читань та конференції узагальнено та складено в папки.

Систематично проводиться методичні оперативки з метою вивчення вимог навчальних програм, підручників, посібників з окремих предметів, інструкцій. Успішно  пройшли ДПА учні 4 та 9 класів. Перевірено календарно – тематичне планування вчителів , виконання навчальних програм .

У 1-4 класах перевірено техніку читання учнів.

У 2013 – 2014 навчальному році вчителі школи продовжували опанувати навички комп’ютерної грамотності.  Комп’ютерні технології найбільше використовує вчитель 2 класу Трегер С.Л.,  яка впроваджує інноваційну програму «Один учень – один комп’ютер», створивши мультимедійний клас , закупивши кожному учневі комп’ютер (25 учнів-25 комп’ютерів) за  кошти батьків. Що уроку  ІКТ використовує вчитель музики  Богоявленська Т.М.,  вчитель історії Рудаківська О.Й.,  учитель інформатики  Дульцев Ю.М. Епізодично інформаційні технології використовуються на уроках біології, хімії, фізики, української та світової літератури, англійської мови , у початкових класах. Комп’ютери  активно використовуються в управлінській діяльності.

Широко використовуються  педагогами  інтерактивні технології , зокрема «Мозковий штурм»,  « Карусель»,  « Ажурна пилка»,  «Коло Вена» та ін. Здійснювалася інноваційна робота. Трегер С.Л. впроваджує модель  інноваційної програми «Один учень – один комп’ютер»,  Крук А.М.  курс  «Школа проти СНІДу». Молодецький І.А. працював над відновленням Web-сайту школи.  Сергієнко Л.М. подала матеріали на участь у конкурсі «Учитель року-2013».  Протягом року учителі підвищували свій кваліфікаційний рівень шляхом:

–          Учителі школи взяли участь у конкурсі  «Вчитель-новатор»

–          Авторську програму та матеріали свого досвіду  готує до друку Виговська Т.М.

–          Соціальний педагог школи здійснює  роботу з пропаганди здорового способу життя.

У школі  працювали такі гуртки : «Дошкільнятко», «Умілі руки», вокально-хоровий , «Юний журналіст». Учасники гуртка щомісячно випускають шкільну газету, в якій висвітлюють основні події у школі.

Аналіз методичної роботи у 2013 – 2014 навчальному році дозволяє визначити певні проблеми і недоліки. Так і не вдалося цього року взяти участь у конкурсі – захисті наукових робіт МАН. Більшість учителів не публікують власних статей, доробок у пресі.

Тому у наступному році необхідно :

– систематично працювати над підвищенням рівня самоосвіти;

– спланувати серію відкритих уроків, позакласних заходів на 2014 – 2015 навчальний рік;

–   керівникам методичних об’єднань Виговській Т.М., Сергієнко Л.М., Черниш В.І., Крук А.М., Моштук Н.Є., Богоявленській Т.М.  спланувати тематику засідань на 2014 – 2015навчальний рік;

– заступнику директора з навчально-виховної роботи систематично працювати над підвищенням рівня методичної роботи в  школі;

–  вжити заходів щодо покращення роботи зі здібними та обдарованими дітьми (вересень – жовтень);

– звернути увагу на участь у конкурсах ,спортивних змаганнях;

– посилити контроль за проведенням декад;

– створити умови для роботи МАНу (вересень – жовтень 2014р.);

– педагогам друкувати  власні доробки;

– забезпечити активну участь вчителів школи у роботі районних методичних об’єднань (протягом року).

 

4. Навчальна діяльність учнів.

Протягом 2013-2014 навчального року робота педколективу була спрямована на особистісно-зорієнтоване навчання і виховання школярів. Велика увага у школі приділяється охопленню дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2013 року до першого класу були залучені всі діти мікрорайону, яким виповнилось 6 років, а це 18 учні. 1 учень за станом здоров’я (згідно рекомендації лікарів) здобуває цього навчального року освіту за індивідуальною формою навчання.

У школі існує певна система. При  виборі  годин  варіативної  складової  основної  школи  забезпечувалась  наступність  у викладанні  курсів за  вибором  та  факультативів.

Для  розширення  світогляду  учнів, ознайомлення  їх  з  новими  сферами  знань  і людської  діяльності,  виділено  години  для  курсів за  вибором та  факультативів:

у 6-9 класі: «Російська мова»; 6 класі: «Краєзнавство», 8 класі: «Картографія», «Оптичні системи й прилади», «Ця цікава наука хімія».

 

Учні нашої школи традиційно активні учасники міжнародних конкурсів. Цього року учасниками конкурсу  юних знавців математики «Кенгуру» – 30 учасників.

Проводилися робота з обдарованими та здібними дітьми. Учні школи взяли участь у І та II етапах Всеукраїнської  олімпіади з базових  дисциплін, показали непогані результати, проте призових місць не отримали.

Біологія – Мазур Тетяна, 9 клас -ІІ місце  на ІІ етапі. Запасна на ІІІ(обласний ) етап.

Хімія –  Волинець Ю.,9 клас набрала найбільше балів на ІІ етапі , взяла участь у ІІІ (обласному) етапі.

Учні школи стали учасниками Міжнародного конкурсу ім. П. Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т. Шевченка, Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру». Учениця 4 класу Смішко В.  посіла  І місце на ІІ етапі Міжнародного конкурсу ім. П. Яцика  і взяла участь у ІІІ(обласному) етапі. Не проводиться робота і не взяли участі в  конкурсі МАН.

 

Але у 2014-2015 н. р. цю роботу треба взяти під особливий контроль. Більшої уваги з боку адміністрації та відповідальності з боку вчителів вимагає  робота з обдарованими та здібними дітьми. Адже школа посіла 9 місце в олімпіадах (2011-2012н.р.- 7місце ,2010-2011 н.р. – 4місце).
5. Виховна та позакласна робота.

Педагоги школи глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. У зв’язку з цим виховна діяльність школи була спрямована згідно напрямків:
• Превентивне виховання.
• Морально-етичне виховання.
• Художньо-естетичне виховання.
• Громадянсько-патріотичне виховання.
• Трудове виховання.
• Фізичне виховання і пропаганда здорового способу життя.

 

Учні школи взяли участь у багатьох конкурсах і посіли призові місця. У фотоконкурсі «Моя Україна» Калюжна А., 7 клас посіла І місце на районному етапі, у фотоконкурс «Неосяжна моя, Україно» Логвиненко В., 8 клас зайняла І місце на районному етапі, у фотоконкурсі «Вишивана Україна” Шевченко А., 4 клас -І місце, Логвиненко В. 8 клас – II місце,, учасники екологічного гуртка взяли участь у конкурсі «Ландшафтний сад від ідеї до втілення», у конкурсі дитячого малюнка «Чарівна палітра» Калюжна А., 7 клас – II місце на області; Калюжний В.. З клас – І місця у районі . У виставці-конкурсі «Новорічна композиція»   Ашихміна М., 8 клас III місце на області. «Український сувенір» -Головіна А., 8 клас – І місце в області, «Об’єднаймося ж, брати мої» та конкурсі малюнків «Права очима дітей» – Дейко А., 5 клас, «Наш пошук і творчість тобі Україно» вихованці екологічного гуртка Рудаківська М., Мельничук М. ІІІ місце в області.

 

6. Соціальний захист.

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них становить:
• сиріт і позбавлених батьківського піклування – 6;
• інвалідів – 2;
• чорнобильців – 4;
• малозабезпечених – 7;
• з неповних сімей – 19;
• багатодітних – 22.
Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи.

Для них була організована участь у таких заходах: екскурсії, участь у новорічних заходах. За бюджетний кошт діти з малозабезпечених сімей та діти позбавлені батьківського піклування щоденно отримують безкоштовне гаряче харчування у шкільній їдальні. З опікунами дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування підтримується постійний зв’язок класних керівників, адміністрації школи.

 

7. Співпраця з батьками.

Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною.   Однією з традиційних з форм роботи з батьками є батьківські збори.

В школі протягом 2013-2014 н.р. плідно працювали Рада школи, фінансовий комітет.
8. Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників.

 

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази.

Для медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі є медична аптечка, по середам приходить медсестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань.

Щорічно на базі центральної районної лікарні діти проходять медичне обстеження. . Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі. Медичне обслуговування працівників школи організовано також на базі Фастівської ЦРЛ. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд у серпні. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. На проходження медичного огляду кожному працівнику школи виділяється два дні. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у директора школи.

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст..22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4 класів забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням.

Цікаво і змістовно відбувається оздоровлення молодших школярів у пришкільному таборі «Сонечко». Під час оздоровлення у таборі проводяться цікаві масові заходи: екскурсії, конкурси, перегляд відеофільмів, розваги.
9. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, спортивна кімната має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено стенд по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові.
Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Разом з тим залишаються високими показники травматизму дітей на уроках фізкультури. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.
10. Управлінська діяльність.

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.
У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами.

Контроль – це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і , в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників поведінки, тощо.

 

Аналіз результатів внутрішкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

 

11. Фінансово-господарська діяльність.

Будівля школи прийнята в експлуатацію у 1915 році. Але не зважаючи на великий вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти Фастівської РДА. Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати. Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті школою енергоносії, газ, воду. Проте не перераховуються кошти за вивіз сміття, не вирішено питання з електромережею.

Протягом навчального року за позабюджетні кошти та кошти відділу освіти здійснено ремонт даху маленького корпусу, частково замінено труби водопостачання.

 

За батьківські кошти здійснюється ремонт шкільної оргтехніки, поточні ремонти коридорів школи, закупівля миючих дезинфікуючих засобів для харчоблоку, внутрішніх туалетів. За рахунок коштів батьків здійснено ремонти та підготовку класних кімнат до навчального року, поремонтовано автоматику в газовому котлі, оплачено вишку для обрізки дубів, придбано 7 проекторів, обладнано питний фонтанчик, обладнано та виведено воду для поливу клумб(круг подарунок Хіврич О.В., кришка за кошти батьків), завершено оновлення проведення водопостачання до школи.

Дякуючи великій благодійній допомозі М`ялика В.Н. відремонтовано і обладнано спортивну кімнату, якої в школі не було до цього року, у 5 класі замінено столішні парт.

За сприяння вчителів та адміністрації школи налагоджено освітлення пришкільної території, обладнано кабінет «Основ здоров’я», комп’ютерний клас, сцену для виступів, стойки для мікрофонів, тюнер до телевізора, обрізано дуби та розчищено шкільний сад.

Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль школи поступово поповнюються новими сучасними стендами, активно проводиться робота по озелененню. Подвір’я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти (цього року посаджено 25 кущів троянд), які протягом літа доглядаються двірником школи, своєчасно обрізаються дерева, кущі. Цього року розпочато оновлення шкільного саду (висаджено 10 молодих фруктових дерев).

Фарбується огорожа, біляться бордюри. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах.

Працівниками централізованої бухгалтерії шкіл Фастівського району планово проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються, або оприбутковуються.

 

Залишаються не завершеними ремонтні роботи у центральному коридорі, коридорі спортивної зали. Проблемним питанням є заміна 300 м2 підлоги, заміна бачків у шкільних туалетах, налагодження водопостачання.

 

Фінансування освіти здійснюється по формульним розрахункам на одного учня. Ситуація дійшла до крайньої межі: учень малокомплектної школи обходиться бюджету у кілька разів дорожче ніж учень великої школи. При цьому коштів на утримання усіх закладів району на цей фінансовий рік катастрофічно не вистачає навіть на захищені статті.

 

Про видатки у цьому році на ремонти приміщень шкіл, ліквідацію аварійних ситуацій, закупівлю матеріалів та обладнання ніхто не говорить – їх просто немає. Та ще й підключилася фінансова криза – ціни на матеріали різко підскочили. Тому повноцінна підготовка нашої школи до нового навчального року стає проблематичною через відсутність коштів. Зрозуміло, я як директор використаю для цього усі можливі резерви: спонсорські кошти, позабюджетні кошти, але їх недостатньо для такого обсягу робіт.

Першочерговим завданням на наступний рік, вважаю, підготувати школу до нового навчального року: здійснити поточний ремонт усіх приміщень, підготувати опалювальну систему, створити комфортні та безпечні умови навчання учнів.

Також пріоритетними завданнями на 2014-2015 навчальний рік вбачаю

надання якісних освітніх послуг жителям нашого мікрорайону;

співпраця з батьківським колективом, громадськістю.

 

  микрозайм

Comments are closed.