випадкова археологія 38

Знайдений біля сел. веп. Снітинка. (Тюлевий топор) II вік до н. э.
Відноситься до Зарубинецкої культури

Зарубінецкая культура
Зарубинецька культура
мяжа III-II стст. да н. э. – сяр. I ст. н.э.

Археалагiчная культура жалезнага веку, плямёны якой жылі на тэрыторыі Прыпяцкага Палесся, на правабярэжным Сярэднім і Верхнім Падняпроўі і на Левабярэжжы Дняпра да басейну Сярэдняга Сейма.c Назва паходзiць ад могільніка ля с. Зарубінцы (Перэяслаў-Хмяльніцкі р-н на Кіеўшчыне), адкрытага ў 1899 г. Верагодна, узнікла ў выніку змешвання мясцовых плямён з находнікамі з паўночнага-захаду, захаду і поўдня.c На поўдні Беларусі і на поўначы Украіны цалкам перакрывала тэрыторыю сваіх папярэднікаў – плямён мілаградскай культуры.1(ст.93) Ляпны – грубаляпны або глянцавы – плоскадонны керамічны посуд прадстаўлены трымя устойлівымі формамі: высокімі гаршкамі ці жбанамі сярэдняга памеру, міскамі, невялікімі падобнымі да кубкаў пасудзінамі з ручкамі.2(ст.321) Сярод іншых асаблівасцяў – спецэфічныя фібулы з трохвугольным шчытком. Для пахаванняў характэрны абрад трупаспалення са змяшчэннем парэшткаў ў безкурганных могільніках разам з разнастайным пахавальным інвентаром. Адзначаецца складаны розакультурны характар паходжання і моцныя сувязі з антычнай і латэнскай культурай.


Паходжанне. Культура мае складанае паходжанне. Узнікла яна амаль адначасова ў трох групах на мяжы III-II стст. да н. э. У складзе культур выяўляюцца рысы шэрагу рознаэтнічных кампанентаў: ясторфскай (германцы), паморскай культур пры сувязі з культурай Паянешты-Лукашоўка (дакі альбо іларыйцы) і значным уплыве кельцкіх традыцый латэнскай культуры. Гэта, на думку шэрага даследчыкаў, супярэчыць мяркаванню аб прыналежнасці зарубінецкай культуры да славянаў. Есць падстава атаясамлення зарубінецкага насельніцтва з бастарнамі. Акрамя таго розныя лакальныя групы зарубінцаў асямілявалі носбітаў іншых культур, што ўнесла дадатковыя асаблівасці ў іх старажытнасці, як, напрыклад уплыў мілаградскай культуры (верагодна балты), які быў вельмі грунтоўны на насельніцтва верхнядняпроўскай групы зарубінецкіх плямёнаў. Плямёны мілаградскай культуры, якія яшчэ існавалі ва Усходнім Палессі ў II ст. – першай палове I ст. да н. э. стрымлівалі прасоўванне зарубінцаў на поўнач, на правым беразе Дняпра і па Беразіне. Насельніцтва верхнядняпроўскай групы мелі сувязі і з носьбітамі культуры штрыхаванай керамікі, што прывяло да фарміравання змешанай групы помнікаў тыпу Чачэрск-Кісцяні. Падобная група (але з перавагай штрыхавікоў) знаходзілася ў нізоўях Бярэзіны (Шчаткава, Пятровічы).1 (ст. 102-103)
Варыянты рэканструкцыі жытла на паселішчы зарубінецкай культуры ля в. Хотамель (Столінскі р-н).3(ст.135), 1(ст.92)
Паселішчы насельніцтва зарубінецкай культуры зазвычай ладзіліся ў поймах рэк, на рачных тэрасах альбо на ўзвышэннях, у далінах рэк ці на мысах.c Пануючым тыпам поселішчаў з’яўляліся адкрытыя селішчы. Гарадзішчы, якія сустракаюцца значна радзей, больш характэрны для Верхнягя і Сярэдняга Падняпроў’я. На тэрыторыі Беларусі выключна зарубінецкіх умацаваных паселішчаў не знойдзена: носьбіты культуры лічылі за лепшае займаць старыя мілаградскія гарадзішчы з далейшай мадэрнізацыяй абарончых збудаванняў.a Гарадзішчы умацоўваліся рвамі і валамі, часам з невысветленымі драўлянымі канструкцыямі, магчыма агароджай.c На даследаваных паселішчах выяўлены ўпрыгожанні, прылады працы, бытавы інвентар – сякеры-кельты і абужковыя сякеры, нажы, сярпы, іголкі, шылы, прабойнікі, долаты, наканечнікі дзідаў, стрэл і дроцікаў, гліняныя біканічныя і шайбападобныя праслічкі, грузікі і інш.1 (ст.94)

Жытлы (наземныя альбо паглыбленыя) мелі ў паўночнай зоне зарубінецкай культуры бравенчатыя сцены, у той час як у паўднёвай — плецяныя з глінянай абмазкай на слупавой аснове.c Лічыцца, што акрэслены тып жыллёвых пабудоў (наземныя слупавыя дамы, паўзямлянкі з апорным слупам) зарубінцы перанялі ад насельніцтва мілаградскай культуры.1 (ст. 103) На паселішчах Палесся вядучым тыпам жылой пабудовы з’яўлялася паўзямлянка зрубнай канструкцыі (Велямічы, Атвержычы, Рэмель). Разам з тым выяўлены паглыбленыя у зямлю аднакамерныя пабудовы слупавой канструкцыі (Давыд-Гарадок, Хотомель). У Верхнім Падняпроўі дамінуючым тыпам жытла былі наземныя дамы са сценамі слупавой канструкцыі (гарадзішча Чаплін).a Наземныя слупавыя жытлы (аднакамерныя, прамавугольныя або квадратныя ў плане) мелі плошчу 10-24 м2. На селішчах, размешчаных на ўзвышшах, асноўным тыпам жылля была паўзямлянка, выглыбленая ў зямлю на 0,4-1 м, плошчай 8-24 м2.2(ст.263) Для абагрэву жытла выкарыстоўвалі агнішчы і печы (пазней) з камянёў і гліны,1(ст.93) якія размяшчаліся ўнутры ў адным з кутоў ці каля сцяны2 (ст.263), альбо пасярэдзіне жылля.c Побач з жытламі размяшчаліся гаспадарчыя і вытворчыя пабудовы, ямы-пограбы.2(ст.263)

План і разрэз зарубінецкага пахавання з трупаспаленнем і ахвярнымі рэчамі (в. Атвержычы, Столінскі р-н).3(ст. 134)
Могільнікі не маюць знешніх прыкмет1(ст.93) і ўяўляюць сабой безкурганныя “могілкавыя палі”.c Пахаванне адбывалася па абрадзе трупаспалення за межамі некропаля.1(ст.93) Па асаблівасцям пахавальнага обрада вылучаюць некалькі тыпаў пахаванняў. Найбольш распаўсюджанымі былі ямныя пахаванні, якія больш характэрны для Верхняга Падняпроўя (могільнік Чаплін: усе 282 магілы – ямныя). Да другой групы адносяцца урнавыя пахаванні, якія вядомы на могільніках Палесся (Велямічы-1, Велямічы-2, Атвержычы, Вароніна) і Сярэдняга Падняпроўя (Карчаватае, Пірагоў і інш.).a Рэшткі нябожчыка (косці старанна ачышчаліся ад рэшткаў вогнішча) клаліся непасрэдна ў зямлю ці ў начынні-урныc і змяшчаліся ў круглых або падоўжаных у плане ямках глыбінёю 0,2-1 м.1(ст.93) Пахавальны інвентар даволі багаты і разнастайны: керамічны посуд, зброя, прылады працы, упрыгожанні (звычайна фібулы), часам рытуальнай ежай (неспаляныя косці свіней, кароў, баранаў).c У Верхнім Падняпроўі выяўлены ямныя пахаванні і кенатафы (магілы без пахаванняў, у выпадку калі нябожчыка было нельга пахаваць), а ў Прыпяцкім Палессі – ямныя і урнавыя трупаспаленні і пахаванні няспаленых чарапоў. У пахаваннях, акрамя ляпных глянцаваных гаршкоў, сустракаецца грубаляпны негленцаваны посуд. У вялікай колькасці знойдзены спецэфічныя, так званага зарубінецкага тыпу фібулы, з трохвугольным шчытком, сярэдне- і познелатэнскія фібулы, посахападобныя і са спіральнай галоўкай шпількі, кольцы, падвескі, пранізкі, шкляныя і бурштынавыя пацеркі, прылады працы і зброя, косткі хатніх жывёл, рэшткі рытуальнай стравы. У некаторых пахаваннях палескіх могільнікаў знаходзяць вялікія бронзавыя шпількі са спіральным навершам, якія не сустракаюцца ў іншых рэгіёнах зарубінецкай культуры. Сваеасаблівасцю вызначаецца пахавальны інвентар могільніка ля в. Сямурадцы (Жыткавіцкі р-н), у якім выяўлены мініяцюрны посуд, які па сваёй форме паўтараюць вялікія начынні зарубінецкай культуры.1(ст.93-94) Абрад трупапалажэння выкарыстоўваўся значна радзей.c

Гаспадарка. Аснову гаспадаркі плямён зарубінецкай культуры складала земляробства — верагодна, падсечна-агнявое і пераложнае — з выкарыстаннем драўлянага рала без жалезнага сошніка. Выкарыстоўваліся жалезныя слабавыгнутыя сярпы і каменныя зерняцёркі. Вырошчвалі проса, ячмень, некаторыя гатункі пшаніцы (захаваліся зерні і адбіткі зерняў на бакавінах пасудзінаў), рэпу, лён і канаплю. Значную ролю адыгрывала хатняя жывёлагадоўля: разводзілі буйных і дробных рогатых жывёл, свіней і коней. Для нарыхтоўкі сена выкарысіоўвалі кароткія жалезныя косы. Практыкавалася таксама паляванне з сабакай — як мясная, так і пушная.c
Металавытворчасць. Шырокае развіццё мелі чорная і каляровая металургія і металаапрацоўка. Жалеза аднаўлялі з мясцовай балотнай руды у спецыяльных глінабітных горнах, рэшткі якіх сустракаюцца на месцах паселішчаў. Зарубінцы засвоілі цэментацыю (насычэнне сталі вугляродам), тэхніку пакеціраванняc і зварку.a Рэшткі кавальскіх шлакаў знойдзены практычна на кожным селішчы. Вядомы і спецыялізаваныя селішчы металургаў. Бронзу, якая у асноўным паступала з паўночнапрычарнаморскіх антычных калоній, плавілі ў гліняных тыглях, адлівалі ў формы пры дапамозе вострадонных льячак, а таксама кавалі, чаканілі і працягвалі.c
Керамічны посуд зарубінецкай культуры.1(ст.93)
Кераміка. Посуд зарубінецкай культуры – ляпны. Па тэхніцы апрацоўкі п паверхні падзяляецца на грубаляпны і глянцавы. Найбольш распаўсюджанай формай посуду былі гаршкі, затым міскі, кубкі, стопкі, глякі, вазы.a Вырабляліся таксама карчагі (ёмістасцю да 20-30 літраў) для захоўвання прыпасаў, патэльні для выпякання аладак.c Грубаляпны неглянцаваны посуд у асноўным трапляецца на месцах паселішч, у той час як у могільніках пераважваюць гліняныя глянцаваныя пасудзіны чорнага, карычневага або шэрага колераў.1(ст.94) Лічыцца, што тэхналогія вырабу посуду з дамешкай жарствы была перанятая ў насельніцтва мілаградскай культуры.1(ст.103) У керамічнай вытворчасці ганчарны круг з нажным кручэннем не выкарыстоўваўся, але пры гэтым чорнаглянцавы посуд падпраўляўся на ручным крузе. Частка гаршкоў дэкаравалася насечкамі і ўцісканнямі па краю венчыка, рэльефнымі валікамі з ямкавымі ўцісканнямі на тулаве, наляпнымі псеўдаручкамі-подкоўкамі, расчэсамі, зубчатым штампам. Вядома таксама арнаментальнае спалучэнне глянцавых і наўмысна адшаршаваных паверхняў. Акрамя таго, да 15% керамікі, якая сустракаецца на зарубінецкіх селішчах Сярэдняга Падняпроўя, складае прывазны ганчарны посуд, у аснонўным антычныя амфары.c
Ткацтва. Аб ткацтве сведчаць пірамідальныя або канічныя гліняныя грузілы для кроснаў і біканічныя гліняныя прасліцы. Па меркаванню некаторых даследчыкаў, зарубінцы выраблілі і насілі доўгія кашулі (рубішчы) з суровай тканіны і, верагодна, тунікападобныя кашулі з доўгімі рукавамі, нешырокія порткі, абутак – посталы ці поршні з суцэльнага кавалка скуры, плашч-накідку ў халодныя часы. Важнай дэталлю мужчынскага і жаночага касцюму з’яўляліся металічныя ўпрыгожанні.e
Знешнія сувязі. Найбольш цесныя сувязі падтрымліваліся з антычнымі гарадамі Паўночнага Прычарнамор’я, а таксама з латэнізіраванымі культурамі Цэнтральнай Еўропы.a Хоць на зарубінецкіх помніках рэдка сустракаецца воінскі і конскі рыштунак, відавочны уплыў на мясцовую культуру адпаведных кельцкіх і сармацкіх традыцый. Латэнскі уплыў яскрава праяўляецца, акрамя таго, у пахавальным абрадзе, керамічным комплексе і ў элементах касцюма (упрыгожанні і дэталі адзення). У II – I стст. да н.э. шматлікія фібулы з бронзы і жалеза (іх знойдзена ужо каля 700) вырабляюцца па латэнскаму ўзор, а ў I ст. н.э. з рымскіх правінцый паступаюць фібулы новых тыпаў. Наибольшае распаўсюджанне атрымалі фібулы, якія ўзніклі на аснове латэнскіх і якія лічацца спецыфічна зарубінецкімі, з трохкутнай пласцінкай на плечыках фібулы. Да распаўсюджаных тыпаў упрыгожання адносяцца таксама бронзавыя шпількі для адзежы, бронзавыя браслеты і кольцы, жалезныя падковападобныя фібулы. Шкляныя рознакаляровыя пацеркі прывозіліся з паўночнапрычэрнаморскіх антычных цэнтраў.c
Вераванні. Першавыснова матэр’яльнай культуры зарубінцаў фарміравалася на земляробчых каштоўнасцях, і была звязана з культам Зямлі.e Таксама меў распаўсюджанне культ жывёл. Так пры раскопках могільніка Атвержычы (Столінскі р-н) ў адным з пахаванняў знойдзены косці мядзведзя, а на могільніку Чаплін (Лоеўскі р-н) у пахаваннях былі трубчатыя косці казулі, зуб сабакі, зуб каровы. У культурным пласце Чаплінскага гарадзішча знойдзены прасвідраваныя іклы ваўка, зуб мядзведзя і зуб бабра.1(ст.119)
Этнічны склад носьбітаў культуры – пытанне, якое застаецца дыскусійным. Сярод даследчыкаў існуюць прыхільнікі прыналежнасці насельніцтва культуры да славянскай, балцкай і германскай супольнасці.a
Знікненне культуры, верагодна, абумоўлена міграцыямі яе носьбітаў пад уздзеяннем экалагічных фактараў і зменамі, выкліканымі ўплывамі іншых культур у раёнах міграцыі. Посля гэтага ў зарубінецкім арэале, а таксама у басеіне Дзясны, у Смаленскім Падняпроўі, у вярхоўях Заходняй Дзвіны, у басейне Паўночнага Данца і на Верхнім Хапрэ, у Прыкарпацці, на Валыні і ў вусці Дуная з’явіліся новыя, так званыя познезарубінецкія помнікі (сярэдзіна I-II ст. н.э.). У арэале гэіых помнікаў з’явіліся кіеўская і чэрняхоўская культура, з якімі, па мяркаванню шэрагу даследчыкаў, звязаны працэсы славянскага этнагенэзу.c Прычыну зыходу культуры ў беларускім арэале не высветлена. Аднак існуе дапушчэнне, што некаторая частка насельніцтва з Палесся мігравала на суседнюю тэрыторыю Польшчы і ў басейн Верхняга Нёмана.a
Агульныя межы зарубінецкай культуры ва Ўсходняй Еўропе
(Крыніца: “Карта распространения пшеворской культуры (по Ю. Костшевскому) и зарубинецкой культуры (по Ю.В. Кухаренко, Е.В. Махно, И.М. Самойловскому) ” b (st005))

Распаўсюджанне зарубінецкай культуры на тэрыторыі Беларусі
(Крыніца: карта “Жалезны век на тэрыторыі Беларусі”2(ст.251); тэкставы матэр’ял з “Археалогія і нумізматыка Беларусі”2)

УМОЎНЫЯ ЗНАКІ
Помнікі зарубінецкай культуры
Межы зарубінецкай культуры
Гарадзішчы
Неўмацаваныя селішчы
Бескурганныя могільнікі
Асобныя знаходкі прадметаў зарубінецкай культуры
Археалагічныя помнікі мілаградскай культуры

Гліняны посуд зарубінецкай культуры з грунтовых могільнікаў ля в. Сямурадцы (Жыткавіцкі р-н) (1,2) і ля в. Чаплін (Лоеўскі р-н) (3). II – I стст. да н.э. (Нацыянальны музей гісторыі і культуры Беларусі. Мінск) Раскопкі Л. Д. Побаля. Фота В. Бараноўскага 5

Форма керамікі Цэнтральнай і Ўсходняй Еўропы – зарубінецкая культура. b (st005) Ілюстрацыя: http://historic.ru Вырабы зарубіненцкай культуры: 1, 8, 14, 21, 22 — керамічны посуд; 2-4 — бронзавыя шпількі; 5 — бронзавае скроневае кальцо; 6 — бронзавы бранзалет; 7 — бронзавая спражка; 9, 10, 15 — бронзавыя фібулы; 11 — жалезны рыболоўны кручок; 12 — глінянае грузіла; 13 — керамічны тыгель; 16 — жалезны серп; 17 — жалезны чарашковы зрэзань стралы; 18 — жалезны нож; 19 — жалезная шпора; 20 — жалезная сякера-«кельт»; 23 — жалезная каса; 24 — керамичныя прасліцы; 25 — жалезнае навершша кап’я. c Ілюстрацыя: http://kronk.narod.ru

Жаночы касцюм і ўпрыгожанне. Рэканструкцыя Л. Дучыц паводле матэр’ялаў з гарадзішча Шчаткава (Бабруйскі р-н).1 (ст.117) Штодзённае жаночае адзенне зарубінецкай культуры (рэканструкцыя З. Васінай). Ілюстрацыя: http://orei.livejournal.com Штодзённае мужчынскае адзенне зарубінецкай культуры (рэканструкцыя З. Васінай). Ілюстрацыя: http://orei.livejournal.com

Упрыгожанні з могільнікаў і гарадзішчаў зарубінецкай культуры.3 (ст. 105) Жалезныя прылады працы з гарадзішчаў зарубінецкай культуры: рыбацкі кручок, нажніцы, нажы, сярпы, сякера з адтулінай. 3 (ст. 105) Зброя зарубінцаў: наканечнікі копэяў і стрэл.3 (ст.106) Бронзавы бранзалет з гарадзішча ля в. Чаплін.3 (ст. 106)

Археалагічны комплекс ля в. Чаплін (Лоеўскі р-н, Гомельская вобл.): гарадзішча, умацаванае тынам і ровам, селішча і грунтовы могільнік паміж селішчам і лесам (рэканструкцыя) і характэрны план гарадзішча зарубенецкай культуры.3(ст. 104,135) Жытло зарубінецкай культуры з селішча-2 Хотамель. Рэканструкцыя Г.М. Бяліцкай. (Музей гісторыі НАН Беларусі, Мінск: www.history.by) Фота: Р. Маісей
(Апошняя рэдакцыя: 11.09.2009)

link

[ учебник ]
Археология
/ Под редакцией академика РАН В.Л. Янина.
М.: МГУ, 2006. 608 с. 5000 экз. ISBN 5-211-06038-5.

Раздел III. Ранний железный век. (А.Р. Канторович)
Глава 2. Ранний железный век вне зоны античных государств и восточных цивилизаций (важнейшие культурно-исторические общности и области). — 283
2.3. Ранний железный век в лесостепной и лесной зонах Восточной Европы. — 360
[ 1 ] Общая характеристика.
[ 2 ] Зарубинецкая культура.
[ 3 ] Дьяковская культура.
[ 4 ] Ананьинская и пьяноборская культурно-исторические области.
[ 1 ] Общая характеристика. ^

Население лесной и лесостепной зон Восточной Европы в раннем железном веке было осёдлым и занималось в основном животноводством и земледелием. Этноязыковая ситуация в этом регионе была достаточно сложной.
(360/361)

В верховьях Днестра и Южного Буга, в бассейне Среднего Днепра, верховьях Северского Донца и на Среднем Дону локализуются археологические культуры, создатели которых, с одной стороны, этнически и культурно восходили к населению позднебронзовой эпохи, с другой — испытывали в IX-IV вв. до н.э. интенсивные степные влияния со стороны киммерийцев и сменивших их скифов. На Днестре и Ю. Буге это были, вероятно, северофракийские племена, в лесостепи Поднепровья, Подонцовья и Подонья — возможно, соответственно праславяне, балты и финно-угры. Особенно активными были их контакты со скифами, которые в одних районах лесостепи подчинили местное население политически и даже частично расселились в единой зоне с ним, в других — не доминируя, всё же оказывали большое культурное влияние. Следствием было распространение здесь комплекса «скифской триады», а также курганного обряда и иных элементов скифской погребальной практики (см. об этом выше, в связи с характеристикой скифской культуры).

Леса между Западным Бугом и верховьями Оки и Волги, лесостепь бассейнов Десны и Сейма были в скифское и сарматское время заселены преимущественно племенами, относимыми к протобалтской языковой группе и связываемыми с археологическими культурами «штрихованной керамики», западнобалтских курганов, днепро-двинской, юхновской и милоградско-подгорцевской. При этом в Верхнем Поднепровье, в правобережье Среднего Днепра и в Припятском Полесье в последние века до н.э. — I в. н.э. в рамках описываемой ниже зарубинецкой культуры (сменившей милоградско-подгорцевскую) шли процессы славянского этногенеза; впрочем, существует мнение, что в указанный период данный процесс мог протекать в бассейне Вислы. В III-IV вв. н.э. дальнейший этногенез славян, вероятно, осуществлялся в Среднем Поднепровье в рамках киевской культуры и черняховской культурно-исторической области. Последняя сложилась в лесостепной и степной зоне Поднепровья и в сопредельных районах в условиях мощного нивелирующего влияния римской провинциальной культуры, в особенности культуры придунайских провинций Римской империи. В IV в. н.э. население черняховской области вошло в державу Эрманариха, возглавляемую готами. Таким образом, черняховская область включала в себя различные этноязыковые группы — славянскую, германскую (готскую), иранскую (сармато-скифскую) и др. (подробнее см. в разделе IV).

К востоку и северо-востоку от протобалтских и праславянских культур, от Балтики до Среднего Поволжья, распространена область финно-угорских лесных культур VIII-VII вв. до н.э. — III-IV вв. н.э. с «текстильной» и «рогожной» керамикой, названных так по способу нанесения орнамента на глиняной посуде. Крупнейшие из них — городецкая культура VI/V в. до н.э. — III/IV в. н.э. в Среднем Поочье, Среднем Поволжье и верховьях Дона и характеризуемая ниже дьяковская культура в Волго-Окском междуречье и в Заволжье (её западная часть, возможно, включает и балтское население). К востоку от дьяковской культуры, в бассейне Камы до её впадения в Волгу, на прилегающих средневолжских территориях и на северо-востоке Европы, в предскифско-скифский период располагалась
(361/362)
финно-угорская ананьинская культурно-историческая область. Для культур ананьинской области характерны гладкостенная ямочно-гребенчатозубчатая, гребенчато-шнуровая и шнуровая круглодонная керамика и своеобразные типы бронзовых топоров-«кельтов». Основу хозяйства составляло придомное животноводство, а на севере, в бассейнах Северной Двины, Мезени, Вычегды и Печоры, — охота и рыболовство. В период, примерно соответствующий переходу от скифской к сарматской эпохе, ананьинская область эволюционировала в пьяноборскую.

[ 2 ] Зарубинецкая культура. ^

Данная археологическая культура весьма показательна с точки зрения сложности и многообразия этноязыковых процессов, характерных для лесной зоны Восточной Европы. В рамках зарубинецкой культуры, вероятно, имели место процессы славянского этногенеза. Вместе с тем существует мнение, что население зарубинецкой культуры могло быть балтоязычным. Кроме того, как уже говорилось, данная культура находится на самой восточной границе латенской культурно-исторической области и соответствует основным признакам латенизированных культур, что скорее всего вызвано не приходом сюда неких кельтских групп, а лишь их опосредованным культурным воздействием. В целом зарубинецкая культура, вероятно, представляет собой новообразование, возникшее в результате взаимодействия и смешения местных племен с неоднократно проникавшими сюда с северо-запада, запада и юга группами разнородного населения.

Хронологические рамки зарубинецкой культуры, по последним данным, — рубеж III-II вв. до н.э. — середина I в. н.э. Племена, оставившие памятники зарубинецкой культуры, обитали в Припятском Полесье, в правобережном Среднем и Верхнем Поднепровье и на Левобережье Днепра до бассейна Среднего Сейма.

Памятники зарубинецкой культуры представлены поселениями и могильниками. Известны как укреплённые, так и неукреплённые поселения — как правило, в поймах рек, на речных террасах или на возвышенных останцах [сноска: Останец — изолированная возвышенность в долине реки, образовавшаяся вследствие изменения русла, приведшего к отделению выступа коренного берега или террасы.] в долинах рек или же на мысах. Городища укреплены рвами и валами, иногда с неясными деревянными конструкциями (частоколами?). Небольшие прямоугольные наземные или углублённые жилища с очагом по центру имели в северной зоне зарубинецкой культуры бревенчатые стены, тогда как в южной — плетнёвые с глиняной обмазкой на столбовой основе.

Могильники зарубинецкой культуры — это типичные бескурганные «поля погребений». В неглубоких ямах непосредственно на земле или в сосудах-урнах хоронили прах кремированных на стороне людей, причём кости тщательно очищали от погребального костра. Прах мог сопровождаться керамическими сосудами, оружием, орудиями труда, украшениями (обычно фибулами), иногда ритуальной пищей (несожжённые кости свиней, коров или баранов). Трупоположение практиковалось зарубинецкими племенами гораздо реже.
(362/363)

Зарубинецкая культура:
1, 8, 14, 21, 22 — керамические сосуды; 2-4 — бронзовые булавки; 5 — бронзовое височное кольцо; 6 — бронзовый браслет; 7 — бронзовая пряжка; 9, 10, 15 — бронзовые фибулы; 11 — железный рыболовный крючок; 12 — глиняное грузило; 13 — керамический тигель; 16 — железный серп; 17 — железный черешковый наконечник стрелы; 18 — железный нож; 19 — железная шпора; 20 — железный топор-«кельт»; 23 — железная коса; 24 — керамические пряслица; 25 — железный наконечник копья.

Хозяйство и ведущие формы материальной культуры. Основу хозяйства племён зарубинецкой культуры составляло земледелие — очевидно, подсечно-огневое и переложное — с использованием деревянного рала без железного сошника. Применялись железные слабоизогнутые серпы и каменные зернотёрки. Культивировали просо, ячмень, некоторые разновидности
(363/364)
пшеницы (сохранились зёрна и отпечатки зёрен на стенках сосудов), репу, лён и коноплю. Значительную роль играло придомное скотоводство: разводили крупный и мелкий рогатый скот, свиней и лошадей. Для заготовки сена использовали короткие железные косы. Практиковалась также охота с собакой — как мясная, так и пушная. Были широко развиты чёрная и цветная металлургия и металлообработка. Железо восстанавливали из местной болотной руды в специальных глинобитных горнах, остатки которых обнаружены на поселениях. Зарубинцы освоили цементацию и технику пакетирования. Остатки кузнечных шлаков обнаружены практически на каждом поселении. Но известны и специализированные поселения металлургов.

Бронзу, поступавшую в основном из северопричерноморских античных колоний, плавили в глиняных тиглях, лили в формы с помощью остродонных льячек, а также ковали, чеканили, подвергали протяжке. О ткачестве свидетельствуют пирамидальные или конические глиняные грузила для станков и биконические глиняные пряслица.

В керамическом производстве ещё не использовали гончарный круг с ножным вращением (при этом чернолощёная посуда подправлялась на ручном круге), но формы сосудов весьма разнообразны. Это в первую очередь горшки, а также корчаги (ёмкостью до 20-30 литров) для хранения припасов, сковороды для выпечки лепёшек, миски и кувшины. Сосуды декорировались насечками и вдавлениями по краю, валиком с ямочными вдавлениями на корпусе, налепными псевдоручками-подковками, расчёсами, зубчатым штампом. Известно также орнаментальное сочетание лощёных и намеренно ошершавленных зон. Кроме того, до 15 % керамики, обнаруживаемой на зарубинецких поселениях Среднего Поднепровья, составляют привозные гончарные сосуды, в основном античные амфоры.

Хотя на зарубинецких памятниках редко встречаются предметы вооружения и конского снаряжения, очевидно воздействие на местную культуру соответствующих кельтских и сарматских традиций. Латенское влияние ярко проявляется, помимо того, в погребальном обряде, керамическом комплексе и в элементах костюма — в украшениях и деталях одежды. В этом отношении надо прежде всего выделить многочисленные фибулы из бронзы и железа (их известно уже около 700). Во II-I вв. до н.э. они производятся здесь по латенскому образцу, а в I в. н.э. сюда из римских провинций поступают фибулы новых типов. Наиболее распространены и считаются специфично зарубинецкими фибулы, возникшие на базе латенской схемы, но с нетипичной для неё треугольной пластиночкой, напускаемой на спинку фибулы. К распространённым типам украшений относятся также бронзовые одёжные булавки — посоховидные и со спиральным многовитковым завершением, бронзовые браслеты и кольца, железные подковообразные фибулы. Стеклянные разноцветные бусы привозились из северопричерноморских античных центров.

Исчезновение зарубинецкой культуры как археологического феномена, очевидно, обусловлено миграциями её племён под влиянием экологических факторов и сменой материального комплекса в новых зонах расселе-
(364/365)
ния под культурным воздействием аборигенов этих новых районов. После этого в зарубинецком ареале, а также в бассейне Десны, в Смоленском Поднепровье, в верховьях Западной Двины, в бассейне Северского Донца и на Верхнем Хопре, в Прикарпатье, на Волыни и в устье Дуная появились новые, так называемые позднезарубинецкие памятники (середина I-II в. н.э.). В ареале этих памятников, по мнению ряда исследователей, последующие процессы славянского этногенеза протекали в рамках киевской и черняховской культур.

[ 3 ] Дьяковская культура. ^

В последнее время дьяковская культура Волго-Окского междуречья и Верхнего Поволжья датируется в пределах VI в. до н.э.— IV/V вв. н.э., хотя сохраняется и традиционное мнение о более широких рамках её существования — с VIII в. до н.э. по VII в. н.э. В любом случае наиболее интенсивная жизнь на поселениях дьяковской культуры относится к периоду V в. до н.э. — IV в. н.э.

В этноязыковом отношении население этой культуры было изначально финно-угорским, а затем на этот субстрат наслаивается балтский элемент в результате продвижения балтских племён с запада на восток. Соответственно исследователи делят данную культуру на восточный регион, где преобладал финно-угорский элемент, и западный, где наряду с этим элементом был значителен балтский компонент.

Создатели дьяковской культуры были предками мери и веси — финно-угорских народов раннего Средневековья. Кроме того, на финальной стадии существования дьяковской культуры с её создателями, очевидно, вступили в контакт славяне, пришедшие в Волго-Окское междуречье.

Дьяковская культура известна почти исключительно по поселениям. Известны уже около пятисот дьяковских селищ и городищ, тогда как погребальные памятники исследованы крайне недостаточно. Основная информация о дьяковской культуре получена в результате раскопок городищ (их известно более двухсот), которые чаще всего занимают естественно укреплённые места — мысы у слияния рек и между оврагами либо останцы. Площадь их невелика, но заселены они достаточно плотно. Начало жизни на городищах — не позднее VI в. до н.э., запустение — в V-VI вв. н.э. Самые известные из них: Дьяково у сёл Дьяково и Коломенское (ныне в черте Москвы), Троицкое под Можайском, Щербинское под Подольском, Настасьино под Коломной и т.д. Их оборонительная система постоянно совершенствовалась. Вначале защитой большинства городищ служили вал (иногда с частоколом по гребню) и ров. Со временем число валов некоторых городищ возросло до двух-трёх. Местами использовалась и система жилых стен, формируемая многокамерными жилищами, размещёнными по периметру поселения и служащими дополнительными укреплениями. Жилищами преимущественно служили прямоугольные наземные срубные и плетнёво-столбовые дома — в основном многокомнатные (так называемые «длинные дома»), со временем сменившиеся однокомнатными.
(365/366)

Погребения известны только в связи со средним и поздними этапами существования дьяковской культуры. Это «домики мёртвых» — срубы, содержащие сосуды с остатками кремации, произведённой на стороне.

Для хозяйства дьяковцев был характерен земледелъческо-скотоводческий уклад при существенной роли рыболовства и охоты. Доказательствами наличия земледелия являются в первую очередь находки серпов, мотыг и зёрен (просо, ячмень, пшеница, лён). О скотоводстве свидетельствуют многочисленные кости свиней, коров, лошадей, об охоте — кости пушных и иных зверей, о существовании цветной и чёрной металлургии — тигли, льячки и крицы.

В совершенстве была развита костяная индустрия (производились орудия труда, рукояти ножей, гарпуны, черешковые и втульчатые наконечники стрел местных типов, зооморфные изображения и т.д.). На рубеже эр становится меньше изделий из кости — больше из металла, в основном из железа. Особенно много серпов и ножей. С рубежа эр широко распространяются местные железные наконечники стрел с двумя шиловидными выступами в основании пера, с черешком для крепления к древку. Начиная со II-III вв. н.э. ассортимент изделий из железа уже весьма широк: это мотыги, косы, клещи, проушные топоры и кельты, шилья, рыболовные крючки. Применяется и бронза — в частности, для браслетов, подвесок и блях.

Характерной чертой дьяковской культуры на её ранних стадиях является господство сетчатой («текстильной») керамики, более редки сосуды с рогожной поверхностью (создаётся с помощью гребенчатого штампа, имитирующего ткань), ещё реже — со штрихованной поверхностью. Однако примерно в конце II в. до н.э. доля сетчатой керамики сокращается, зато на первый план выходит гладкая грубая посуда с массой примесей в тесте, богато орнаментированная по краю венчика и по верхней части стенок (применяется гребенчатый штамп, защип по верху, прочерчивание); есть и чернолощёные сосуды. В основном характерны горшки — приземистые и вытянутые баночной формы, а также миниатюрные сосудики.

Интересны появившиеся с рубежа эр так называемые грузики «дьякова типа» из глины или кости в форме гриба, усечённого конуса, биконуса или башни из усечённых конусов. У них всегда имеется вертикальный канал и насечка по краю основания. Предположения о назначении этих предметов весьма разнообразны: рыболовные грузила, ткацкие грузики, мера веса, пуговицы, пряслица, крышки жировых ламп, предметы, связанные с почитанием светил и культом предков.

Возможные древние этнонимы создателей дьяковской (по другим версиям — ананьинской и городецкой культур) — иирки и фиссагеты, интересное описание которых как лесных охотников встречается впервые в V в. до н.э. у Геродота.

[ 4 ] Ананьинская и пьяноборская культурно-исторические области. ^

К востоку от дьяковской культуры, в бассейне Камы до её впадения в Волгу, на прилегающих средневолжских территориях и на северо-востоке Европы, локализуется финно-угорская ананьинская культурно-историческая
(366/367)

Дьяковская культура:
1-4 — костяные наконечники стрел; 5, 6 — железные наконечники стрел; 7, 8 — железные ножи; 9, 10 — железные серпы; 11 — железный топор-«кельт»; 12 — железные удила; 13 — железный рыболовный крючок; 14, 15 — бронзовые украшения-пронизки; 16 — бронзовая шумящая привеска; 17-20 — керамические предметы («грузики дьякова типа»); 21-25 — керамические сосуды.
(367/368)
область, датируемая в пределах IX/VIII-IV/III вв. до н.э. В нее входил ряд археологических культур (собственно ананьинская, акозинская и постмак-лашеевская культуры), принадлежавших далёким предкам современных пермских и некоторых волжских народов финно-угорской ветви уральской языковой семьи — прежде всего коми-пермяков и удмуртов.

Ананьинская область существенно отличается от других лесных культур гораздо бóльшим количеством бронзы и железа уже в ранний период. Высокий уровень местной цветной металлургии подтверждается находками не только соответствующих изделий, но и местных бронзолитейных орудий, имеющих однотипную форму и орнамент. Что же касается чёрной металлургии, то, как уже отмечалось выше, южнотаёжное Волго-Камье было одним из передовых районов железообработки наряду с Предкавказьем (тесные металлургические связи с которым подтверждены данными металлографического анализа), Закавказьем и лесостепным Поднепровьем.

Основа хозяйства — животноводство (состав стада — свиньи, крупный рогатый скот, низкорослые лошади, овцы). Земледелие играет подсобную роль (известны бронзовые серпы, костяные мотыги, зернотёрки). Широко практиковалась охота, в том числе на пушных зверей, а также рыболовство.

Основные памятники ананьинской области — поселения и могильники. Большинство поселений занимают естественно укреплённые места — мысы; известны как городища, так и селища и временные стоянки. Распространена оборонительная система, состоящая из рва и вала, на котором могла стоять бревенчатая стена; иногда валы обкладывали известняковыми плитами. Жилищами служили в основном наземные дома срубной либо каркасно-столбовой конструкции. Известны и длинные дома, разделённые на продольно размещённые жилые отсеки с очагом в каждом.

Могильники бескурганные, размещаются по берегам рек (крупнейшие — Ананьинский, Старший Ахмыловский и др.). Практиковалось трупоположение в ямах (чаще на спине, в вытянутом состоянии), значительно реже — трупосожжение на стороне (с последующим помещением праха в ямы-могилы или же в «домики мёртвых», аналогичные дьяковским). Известны и кенотафы.

Изредка для обкладки стен могильной ямы использовали каменные плиты или же сооружали в ямах каменные ящики. Над могилами могли насыпаться небольшие земляные холмики, устанавливаться столбы и даже небольшие срубы-жилища, служившие своеобразным наземным домом для погребённого (либо, в большинстве случаев, закрытого в яме, либо оставленного непосредственно в срубе). Иногда в межмогильном пространстве

Ананьинская культурно-историческая область:
1 — каменная псевдоантропоморфная намогильная плита с изображением боевого топора и кинжала; 2 — бронзовый пояс с бляхами-подвесками и каменным оселком (реконструкция); 3, 4 — железный и бронзовый наконечники копий; 5, 6, 8 — бронзовые наконечники стрел; 7 — железный наконечник стрелы; 9 — костяной наконечник стрелы; 10 — бронзовый топор-«кельт»; 11 — биметаллический кинжал; 12 — бронзовый клевец с зооморфным обушком; 13 — железный кинжал; 14 — керамический сосуд; 15 — бронзовый браслет; 16 — бронзовая секира с зооморфными втулкой и обушком; 17 — бронзовая уздечная бляха в виде свернувшегося хищника.
(368/369)

(369/370)
или над могилами устанавливались каменные стелы: псевдоантропоморфные столбы с изображением оружия (топора и кинжала) и геометрических знаков, позднее — изваяния в виде человеческих фигур в полный рост с оружием.

Могилы размещаются рядами, в них присутствует напутственная пища, оружие, орудия труда, украшения, керамические сосуды.

Известны также жертвенные места — как самостоятельные, так и в пределах могильников и поселений. При обнаружении они представляют собой участки с массой пережжённых костей животных и предметов обихода. Иногда золой жертвенного костра засыпали дно могилы и самого погребённого.

На основании раскопок поселений и могильников восстанавливается яркая материальная культура ананьинцев. Особого мастерства они достигли в цветной и чёрной металлургии. Многочисленны бронзовые «кельты» и наконечники копий с отверстием в нижней части пера или с рифлением по перу. Хорошо известны мечи и кинжалы. Сначала, в VIII-VII вв. до н.э., они бронзовые и биметаллические, предскифского (киммерийского) типа, а затем, в VI-V вв. до н.э., здесь распространились железные акинаки местного производства. Боевые ножи имели широкий клинок с горбатой спинкой и вогнутым или прямым лезвием. Наконечники стрел костяные черешковые и втульчатые (аналогичные дьяковским), а также бронзовые и железные втульчатые скифо-савроматского типа. Многочисленны боевые чеканы (клевцы) с трубчатой втулкой — как цельнобронзовые, так и биметаллические (с железной боевой частью и бронзовой втулкой).

Оружие и некоторые другие категории изделий порой украшены в местном зверином стиле, возникшем, как и многие местные типы оружия, под скифо-савроматским влиянием.

Керамика ананьинской области лепная. В основном это кругло- и плоскодонные сосуды, декорированные вдавлениями крученого шнура и гребенчатого штампа, а на западе ареала, в зоне контакта с дьяковской культурой — сосуды с «текстильным» орнаментом.

В течение IV-III вв. до н.э. ананьинская культурно-историческая область эволюционировала в пьяноборскую (пъяноборско-гляденовскую) культурно-историческую область, существовавшую в III в. до н.э. — II в. н.э. В рамках этой области нашли продолжение и развитие ананьинские традиции фортификации, домостроительства, погребального ритуала и культа. В этот период на многих поселениях, существовавших ещё в ананьинскую эпоху, продолжается жизнь, но возникает и много новых укреплённых поселений. Пьяноборские могильники (в том числе у с. Пьяный Бор, давшего название всей археологической культуре) — бескурганные, как и ананьинские. Преемственность пьяноборского погребального обряда по отношению к ананьинскому отразилась, в частности, в сохранении обычая обёртывания умерших в луб или берёсту. Но появились и захоронения нового типа — в деревянных гробовищах. При этом для пьяноборских погребальных комплексов (в особенности женских) характерно наличие множества украшений и деталей костюма. Это в первую очередь височные подвески в виде вопросительного знака, округлые нагрудные бляхи и в особенности крупные (до 30 см в длину) женские парные поясные застёжки эполетовидной формы, состоящие
(370/371)
из двух бронзовых блях, соединённых между собой железными стержнями, обмотанными бронзовыми листками. В погребениях обнаружено также множество стеклянных бус, поступавших в данный район из северопричерноморских античных городов.

Кроме того, для северной зоны пьяноборско-гляденовской области — в Верхнем и Среднем Прикамье — типичными стали ритуальные центры с массовыми жертвоприношениями, дошедшие до наших дней в виде так называемых костищ с остатками глинобитных и каменных площадок, с мощными напластованиями пережжённых и непережжённых костей животных, с многочисленными вещевыми приношениями. Самое известное костище — Гляденовское близ Перми — содержало около 19 тысяч изделий (украшения, предметы обихода и их модели, культовые статуэтки, монеты), в том числе античного и среднеазиатского производства.

Как и в ананьинскую эпоху, скотоводство оставалось основой хозяйства. Мотыжное земледелие, охота, рыболовство играли подсобную роль. Ананьинскую традицию продолжает и лепная круглодонная чашевидная посуда пьяноборской эпохи с ямочным орнаментом, с хорошо выраженной шейкой, но без утолщения вокруг неё, столь типичного для ананьинского времени.

Наиболее существенные изменения, отразившие эволюцию ананьинской области в пьяноборскую, связаны с дальнейшим развитием чёрной металлургии. Пьяноборские сыродутные горны своеобразны и представляют собой спаренные ямы, в одной из которых осуществлялся сам сыродутный процесс, а вторая служила предтопочным помещением для накачивания воздуха через глиняные сопла с помощью мехов. Железо в пьяноборскую эпоху практически вытеснило бронзу из сферы производства оружия и орудий труда. Вместе с тем цветная металлургия также совершенствовалась в связи с изготовлением украшений и элементов одежды: каменные литейные формы сменились глиняными, широко распространилась пайка, появилось комбинированное литьё. Набор вооружения в культурах пьяноборской области соответствует уже не скифской, а сарматской традиции: в первую очередь это стрелы с железными черешковыми трёхлопастными наконечниками, а также с костяными втульчатыми и черешковыми наконечниками.

link займ онлайн без отказа

Comments are closed.