Правила благоустрою

..текст правил надіслано з Борівської селищної Ради, для розміщення на ресурсі, і всебічного ознайомлення.


архів ТУТ.

Правила благоустрою

територіїселищаБорова Фастівського району Київськоїобласті

 

1. Загальні положення

Правила благоустрою території селища Борова Фастівського району Київської області (далі – Правила) розроблені з врахуванням законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про благоустрій населених пунктів”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про відходи”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, інших законів та нормативних актів України, які регулюють правовідносини у сфері благоустрою населених пунктів.

Дія цих Правил поширюється на правовідносини, що виникають у сфері благоустрою селища і спрямовується на створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Учасниками правовідносин з питань благоустрою селища, згідно з цими Правилами, є керівники та інші посадові особи підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності і відомчого підпорядкування, а також населення територіальної громади, яке на ній проживає.

Координацію діяльності у сфері благоустрою і санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку у селищі здійснює Борівська селищна рада.

Управління у сфері благоустрою селища здійснює виконавчий комітет Борівської селищної ради.

Рішення сесії Борівської селищної ради щодо затвердження Правил благоустрою селища є обов’язковим для виконання розміщеними на території селища підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

Благоустрій здійснюється в обов’язковому порядку на всій території населеного пункту.

2. Забезпечення державних, громадських та приватних інтересіву сфері благоустрою населеного пункту

Кожен громадянин селища має право на вільний доступ до Правил, на участь в обговоренні проекту Правил, внесення до них змін та на участь у розробці і здійсненні заходів з благоустрою території селища.

Обговорення проекту Правил громадськістю здійснюється шляхом публічних обговорень та оприлюднення їх через наглядну агітацію.

Внесення змін до Правил  здійснюється сесією Борівської селищної ради у встановленому законодавством порядку.

При внесенні змін до Правил зберігаються вимоги щодо їх громадського обговорення і розгляду пропозицій та зауважень до них.

 

3. Повноваження органів самоорганізації населення у сфері благоустрою населеного пункту

Органи самоорганізації населення (вуличні та селищні комітети) мають право:

– вносити в установленому порядку на розгляд Борівської селищної ради пропозиції з питань благоустрою селища;

– організовувати участь населення у виконанні робіт з благоустрою селища;

– здійснювати громадський контроль за дотриманням Правил благоустрою населеного пункту;

– інформувати населення про здійснення заходів з благоустрою селища;

– вирішувати інші питання у цій сфері відповідно до вимог чинного законодавства.

 

 

 

4. Порядок здійснення благоустрою та утримання території об’єктів благоустрою

4.1. До організації благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою залучаються підприємства, установи, організації усіх форм власності, громадські організації та мешканці населеного пункту.

4.2. Відповідальність за виконання цих Правил покладається на громадян , керівників та службових осіб підприємств, організацій і установ, розташованих на території селища.

4.3. Межі об’єктів благоустрою та прилеглих територій визначаються виконавчим комітетом селищної ради у відповідності з договором, який укладається між власником об’єкта благоустрою та комунальним підприємством.

4.4. Роботи з утримання, реконструкції, капітального та поточного ремонту об’єктів благоустрою (парків культури та відпочинку, спортивних майданчиків, скверів, майданів, площ, вулиць, доріг, провулків, проїздів, пішохідних та велосипедних доріжок, пляжів, кладовищ, вуличного освітлення, зеленого господарства, будинків та споруд, а також інших територій загального користування), що належать до комунальної власності Борівської  територіальної громади), виконуються спеціалізованими організаціями та підприємствами, які визначаються виконавчим комітетом селищної  ради.

4.5. Території підприємств, організацій, установ та закріплені за ними земельні ділянки на умовах договору, які не відносяться до комунальної власності територіальної громади, утримуються в належному стані їх власником, або уповноваженою власником особою.

4.6. Роботи з нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єктів благоустрою виконуються лише за умови отримання дозволу у районному відділі архітектури та містобудування і за погодженням з виконавчим комітетом селищної ради.

4.7. Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником або користувачем цієї ділянки.

Власник або користувач присадибної ділянки повинен забезпечувати належне утримання території земельної ділянки загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.

4.8. Прибирання та благоустрій при будинкових територій багатоквартирних житлових будинків та належних до нього будівель і споруд проводиться працівниками комплексного прибирання при будинкових територій комунального підприємства, відповідно договору на утримання та благоустрій при будинкової території, заключного з кожним квартиронаймачем.

4.9. Благоустрій присадибних ділянок, на яких розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік або передані в комунальну власність як безхазяйні, проводяться комунальним підприємством.

 

5. Заходи з реалізації Програми благоустрою території населеного пункту

Реалізація Програми благоустрою території населеного пункту здійснюється наступним чином:

5.1 Щорічно в лютому місяці розробляються і затверджуються заходи з благоустрою селища на поточний рік. В разі необхідності, може коригуватись довгострокова програма благоустрою території селища.

5.2. В заходах з благоустрою передбачаються конкретні обсяги робіт, які підлягають обов’язковому виконанню всіма підприємствами, установами, організаціями, що розміщені на території населеного пункту та громадянами, які на ній проживають.

5.3. Заходи, спрямовані на благоустрій, виконання робіт з ремонту та реконструкції об’єктів внутрішньогосподарського користування, озеленення, утримання в належному стані територій, що належать на праві власності підприємствам, установам та організаціям, фінансуються за рахунок цих підприємств, організацій та установ.

5.4. Благоустрій прибудинкових територій об’єктів нового будівництва, реконструкції і капітального ремонту будівель та споруд  здійснюється за рахунок коштів забудовників.

5.5. Благоустрій прибудинкової території власника житлового будинку здійснюється за рахунок власника цього будинку.

5.6. Підприємства, установи, організації та мешканці селища можуть на добровільних засадах здійснювати внески на фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту до благодійного фонду селищної ради.

5.7. Відповідальність за виконання затверджених заходів з благоустрою селища у повному обсязі несе комунальне підприємство.

 

6. Вимоги до впорядкування території населеного пункту

6.1 Права і обов’язки підприємств, установ та організацій у сфері благоустрою населеного пункту

6.1.1 Підприємства, організації та установи мають право:

– брати участь у розробленні програм соціально-економічного та культурного розвитку населеного пункту і заходів з благоустрою їх територій;

– вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою території селища або призводить до її нецільового використання;

– вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю або здоров’ю громадян, їх майну та майну юридичної особи

– брати участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію нових, реконструйованих та капітально відремонтованих об’єктів благоустрою;

– вносити на розгляд селищної ради пропозиції щодо поліпшення благоустрою селища.

6.1.2 Підприємства, організації та установи у сфері благоустрою населеного пункту зобов’язані:

– утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку;

– утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах договору комунальним підприємством об’єкти благоустрою та прилеглі території;

– усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою і прилеглих територіях за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;

– усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою та прилеглих територіях наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;

– проводити згідно з планами, затвердженими виконавчим комітетом Борівської селищної ради, інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об’єктів благоустрою та прилеглих земельних ділянок;

-у процесі утримання  об’єктів благоустрою дотримуватись відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи  щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані;

– відшкодовувати збитки, завдані ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України.

Посадові особи підприємств, установ та організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну або здоров’ю громадян, на власних та закріплених за підприємствами, установами та організаціями територіях, відповідно до чинного законодавства та умов договору.

6.2 Права та обов’язки громадян у сфері благоустрою населеного пункту

6.2.1. Громадяни у сфері благоустрою населеного пункту мають право:

– користуватись об’єктами благоустрою селища;

– брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою населеного пункту;

– вносити на розгляд виконавчого комітету та селищної ради пропозиції з питань благоустрою селища;

– отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території селища та внесення змін, а також роз’яснення їх змісту;

– брати участь у здійсненні заходів з благоустрою селища, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів, тротуарів і пішохідних доріжок, інших об’єктів благоустрою;

– вимагати негайного виконання робіт з благоустрою селища у разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю, здоров’ю або майну громадян;

– звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров’ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності власників об’єктів благоустрою.

6.2.2 .Громадяни у сфері благоустрою населеного пункту зобов’язані:

– утримувати в належному стані власне подвір’я, прибудинкову територію і суміжний з ними тротуар, пішохідну доріжку та відповідну частину дорожнього полотна;

– дотримуватись правил благоустрою території селища;

– не порушувати права і законні інтереси інших суб’єктів благоустрою селища;

– проводити щотижнево санітарний день очищення, прибирання, підмітання тощо подвір’я, тротуару, пішохідної доріжки та вулично-дорожньої мережі комунальної власності територіальної громади селища;

– своєчасно скошувати або іншими методами знищувати бур’яни на присадибній, прибудинковій та прилеглій до них придорожній території;

– складувати побутові відходи, опале листя, органічні рештки тощо в індивідуальних господарствах на території присадибної ділянки у компостних ямах або купах для подальшого використання їх як органічного добрива;

– споруджувати туалети і зберігати гній на відстані не менше 30 метрів від джерел питної води;

– утримувати сторожових собак на прив’язі або без прив’язі лише в закритих дворах, щоб виключити можливість їх загрози здоров’ю громадян;

– на добровільних засадах здійснювати фінансування заходів з благоустрою населеного пункту , а також вулиць та прибудинкових територій за місцем проживання.

6.2.3. Громадянам у сфері благоустрою населеного пункту  забороняється:

– вивозити і вивантажувати відходи, траву, гілки, деревину, листя, сміття, використану тару, зокрема пляшки, виготовлені з полімерних матеріалів в не відведених для цього місцях, а саме: на вулицях, прибудинкових територіях, біля річок та водойм, лісосмугах, ярах та канавах;

– засмічувати папером, недопалками, ганчір’ям, пляшками, поліетиленовими пакетами, іншими відходами та предметами вулиці, площі, парки, сквери, пляжі та інші громадські місця;

– псувати газони, пошкоджувати і самовільно вирубувати зелені насадження;

– порушувати (руйнувати чи псувати) вулично-дорожню мережу, дорожні знаки, інші об’єкти благоустрою села;

– випалювати суху природну рослинність або її залишки без відповідного на це дозволу органів контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища;

– вивішувати об’яви на стінах будинків та інших споруд, автобусних зупинках, опорах зовнішнього освітлення, деревах та встановлювати реклами і оголошення у не відведених для цього місцях;

– мити автомобілі, мотоцикли, мопеди та інші транспортні засоби на прибудинкових територіях, тротуарах, у парках і скверах, на берегах річок і водойм;

– здійснювати проїзд по асфальтовому покриттю тракторів на гусеничному ходу;

– порушувати тишу на вулицях, площах, у парках, житлових будинках та інших громадських місцях у заборонений час (з 22-00 до 8-00), а також порушувати громадський спокій шляхом використання гучномовців та потужних освітлювальних приладів;

– порушувати права і законні інтереси громадян та інших суб’єктів благоустрою населеного пункту.

6.3 Організація утримання зелених насаджень на території селища.

Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах населеного пункту під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв.

Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об’єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом та сухостійних дерев, здійснюється за рахунок бюджетних коштів незалежно від підпорядкування об’єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або оренду – за рахунок коштів їх власників або користувачів відповідно до нормативів, затверджених у встановленому порядку.

Видалення зелених насаджень здійснюється згідно з “Порядком видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045.

Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними в межах селища є:

– на об’єктах комунальної власності – Борівський комбінат комунальних підприємств та Борівська селищна рада;

– на територіях підприємств, установ, організацій та прилеглих територіях – установи, організації і підприємства;

– на приватних садибах і прилеглих ділянках – їх власники або користувачі.

Негайне видалення пошкоджених дерев або кущів у процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійних та надзвичайних ситуацій, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю громадян чи майну громадян та/або юридичних осіб, може здійснюватися підприємствами, організаціями, установами власними силами або спеціалізованими організаціями згідно із замовленням та оплатою за виконані роботи з подальшим оформленням ордера на видалення зелених насаджень.

Проведення робіт з озеленення та видалення зелених насаджень на території населеного пункту здійснюються тільки за умови погодження з виконавчим комітетом Борівської селищної ради.

Охорона зелених насаджень селища Борова є громадським обов’язком кожного жителя. Усі громадяни селища повинні підтримувати чистоту, порядок в рідному селищі, бережливо відноситися до зелених насаджень.

6.4 Організація санітарного очищення території села

6.4.1 Формування системи санітарного очищення території населеного пункту, збирання сміття і вторинних ресурсів, а також їх своєчасне вивезення здійснюється за окремою  Програмою поводження з твердими побутовими відходами, яка буде складовою частиною цих Правил та затверджена відповідним рішенням сесії Борівської селищної ради.

6.4.2. Загальноселищним  санітарним днем на території Борівської селищної ради встановлюється кожний  вівторок  тижня.   

6.4.3. Відповідальність та контроль за організацію санітарного очищення території селища Борова покладається на Борівську селищну раду.

6.5    Фінансування заходів з благоустрою населеного пункту

Фінансування заходів з благоустрою території селища Борова, утримання та ремонт об’єктів благоустрою здійснюється за рахунок коштів їх власників або користувачів, а також за рахунок пайових внесків власників будівель і споруд, розміщених на території об’єкта благоустрою, інших передбачених законом джерел фінансування.

Фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту може здійснюватись за рахунок коштів державного бюджету, районного та місцевого бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб та громадян, інших джерел, не заборонених законодавством.

Підприємства, установи та організації можуть на добровільних засадах здійснювати внески на фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту.

6.6    Перелік установлених законом обмежень на використання земельних ділянок об’єктів благоустрою

На об’єктах благоустрою населеного пункту забороняється:

– виконувати земляні, будівельні та інші спеціальні роботи без дозволу, виданого в установленому законодавством порядку;

– пошкоджувати тверде покриття доріг та тротуарів, а також самовільно втручатися в інженерні мережі ;

– вивозити і звалювати у не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя та інше сміття та влаштовувати стихійні звалища;

– складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;

– самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, точки торгівлі з лотків, автомобілів і причепів, столиків, візків не у відведених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу;

– встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України;

– випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях;

– розпалювати багаття, спалювати сміття, листя, гілки дерев та відходи виробництва тощо;

– кидати сміття, папір, тару на вулицях, площах, парках, інших громадських місцях, а також спалювати сміття в контейнерах та урнах;

–  захаращувати придорожні території, а також балкони, лоджії та вікна і під’їзди будинків та споруд предметами і матеріалами, які негативно впливають на естетичний вигляд та архітектуру їх фасадів;

-наклеювати інформаційні, агітаційні та рекламні листівки, оголошення і плакати у не відведених для цього місцях;

– самовільно підключатися до електромережі зовнішнього освітлення та споживати електроенергію без приладів обліку.

7.    Контроль за дотриманням Правил благоустрою території селища Борова.

7.1. Державний контроль за дотриманням законодавства у сфері благоустрою території населеного пункту здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства та Фастівською районною державною адміністрацією.

7.2. Самоврядний контроль у сфері благоустрою території селища здійснюють Борівська селищна рада та її виконавчий комітет.

Самоврядний контроль за станом благоустрою території селища здійснюється шляхом:

– проведення перевірок територій;

– розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

– участі в розробці та громадському обговоренні проектів благоустрою селища і внесення відповідних пропозицій на розгляд сесії Борівської селищної ради;

– подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів та цих Правил.

7.3. Громадський контроль у сфері благоустрою території селища здійснюється громадськими інспекторами благоустрою населеного пункту, які залучаються до:

– проведення спільно з працівниками органів державного контролю рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства у сфері благоустрою населеного пункту;

– складання протоколів про порушення законодавства у сфері благоустрою території населеного пункту і поданні їх органам державного контролю у цій сфері та правоохоронним органам для притягнення винних до відповідальності;

– допомоги органам державного контролю у сфері благоустрою населеного пункту у діяльності щодо запобігання порушенням законодавства про благоустрій населених пунктів та цих  Правил.

8.    Відповідальність за порушення Правил благоустрою населеного пункту

До відповідальності за порушення цих Правил у сфері благоустрою населеного пункту, відповідно до вимог чинного законодавства, притягаються особи винні у:

– порушенні Правил благоустрою селища Борова (стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

– знищенні або пошкодженні зелених насаджень або інших об’єктів озеленення (стаття 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

– порушенні правил тримання собак і котів (стаття 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

– порушенні вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях ( стаття 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

– самовільному зайнятті території (частини території) об’єкта благоустрою селища;

– пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів благоустрою населеного пункту.

 

 

 

Голова селищної ради                                                                      А.М. Франчук

 

 

  займы онлайн без залога

Comments are closed.