П Р А В И Л А розміщення тимчасових споруд

..зразок ПРАВИЛ розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території смт. Борова Фастівського району Київської області, що надані селещною Радою для оприлюднення через ресурс. Нижче текст…

..тут сам файл з текстом, а нижче його приклад…

 
______________________________________________________________________

П Р А В И Л А
розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території смт. Борова Фастівського району Київської області

Загальні положення

1. Правила розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності (далі – Правила) визначають порядок розміщення тимчасових споруд, незалежно від форми власності, для здійснення підприємницької діяльності на території селища Борова Фастівського району, Київської області.

2. Терміни у цих Правилах застосовуються у такому значенні:
тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності (далі – ТС) – невелика одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.
архітектурний тип ТС (далі – архітип) – зовнішній архітектурний вигляд ТС із розміщенням інформації про її власника (користувача), назви продукції та/або послуг, які надаються;
замовник – суб’єкт господарювання, який має намір розмістити ТС на підставі паспорта прив’язки ТС;
кіоск – тимчасова торговельна споруда, яка займає відокремлене приміщення, але не має торговельного залу для покупців. Продаж товарів здійснюється з торгового вікна;
комплексна схема розміщення ТС – схема розміщення ТС на території населеного пункту або його частини (в межах вулиці (скверу, бульвару, провулку, узвозу, проїзду, площі, майдану тощо), мікрорайону (кварталу);
павільйон – тимчасова торговельна споруда, площею до 30,0 кв. м з торговим залом для покупців, в якому безпосередньо здійснюється продаж;
пайова участь в утриманні об’єкту благоустрою – сума коштів, що визначена для перерахунку в міський бюджет на утримання визначеного об’єкту благоустрою;
паспорт прив’язки ТС – комплект документів, у яких визначено місце встановлення ТС на топографо-геодезичній основі М 1:500, схему благоустрою прилеглої території;
пересувна ТС – споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, у якій може бути розміщене торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності;
прилегла до ТС територія – територія для благоустрою та обслуговування навколо ТС або до проїжджої частини дороги, або до меж земельної ділянки (території) іншого суб’єкта підприємницької діяльності;
самовільно встановлена ТС – ТС, встановлена без паспорту прив’язки ТС. Відсутністю паспорту прив’язки є в тому числі закінчення, призупинення терміну його дії та/або анулювання;
стаціонарна ТС – споруда, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому контуру площу до 30 кв.м;
схема благоустрою ТС – схема, виконана замовником у довільній формі на топографо-геодезичній основі в масштабі достатньому для визначення елементів благоустрою, але не менше М 1:500 із зазначенням заходів щодо благоустрою та озеленення території, прилеглої до ТС (розташування квітників, під’їздів, урн, влаштування дорожнього покриття або мощення фігурними елементами мощення тощо);
схема розміщення ТС – схема, виконана на топографо-геодезичній основі М 1:500 із показом місця розміщення ТС, червоних ліній, ліній регулювання забудови, місць підключення до інженерних мереж;
типові ТС – види ТС, виконані за проектами повторного використання.

2-а. Загальні положення.
Розміщення споруд на час проведення ярмаркових, загальноміських святкових, гастрольних заходів, масових урочистих або державних заходів здійснюється згідно з відповідним рішенням виконавчого комітету Борівської селищної ради, яким обов’язково передбачаються місця розміщення споруд та умови проведення заходів, що запобігатимуть пошкодженню об’єктів благоустрою, укладання угод на вивезення відходів, забезпечення контролю за організацією постійного прибирання закріплених і прилеглих територій, своєчасного вивезення вмісту контейнерів та урн для сміття, належного утримання туалетів і біотуалетів.
Розміщення об’єктів сезонної торгівлі (баштанними культурами, квасом, ялинками, тощо) здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету Борівської селищної ради.
Для розміщення групи ТС (але не більше п’яти) розробляється єдиний паспорт прив’язки ТС, з прив’язкою кожної окремої ТС, з відображенням благоустрою прилеглої території та інженерного забезпечення (на топографо-геодезичній основі М 1:500).
Загальна площа холодильного та іншого обладнання, що розміщується поряд з ТС, необхідного для забезпечення санітарних заходів чи дотримання вимог санітарних норм, не може перевищувати 25% площі цієї ТС. Розміщення такого обладнання не потребує будь-якого дозволу, але має композиційно ув’язуватись з нею і підлягає відображенню на схемі розміщення ТС та ескізах фасадів.
При розміщенні ТС ураховуються всі наявні планувальні обмеження, передбачені будівельними нормами.
Відповідною, оформленою в установленому порядку, документацією для розміщення ТС є паспорт прив’язки ТС, оформлений та погоджений відповідно до чинного законодавства.
Забороняється розміщувати ТС:
– біля фасадів адміністративних і культових будівель;
– безпосередньо біля пам’ятників, фонтанів, клумб, оглядових і панорамних майданчиків, скульптурних та інших елементів оздоблення будинків і декоративного благоустрою території;
– ближче ніж за 15 метрів до перехресть вулиць;
– на мостах, шляхопроводах, інших штучних спорудах (крім випадків, коли розміщення цих споруд передбачене проектом будівництва або реконструкції, погодженим та затвердженим в установленому порядку)

3. Правила розроблені відповідно до вимог чинного законодавства і призначені для використання Борівською селищною радою для вирішення питання щодо розміщення тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності незалежно від форми власності.

4. Тимчасові споруди розміщуються відповідно до зонування територій та з урахуванням єдиних умов і обмежень забудови та іншого використання земельних ділянок, а також на підставі затвердженої комплексної Схеми розміщення тимчасових споруд на території селища Борова.

5. При розміщенні тимчасових споруд у межах червоних ліній вулиць і доріг, на територіях, прилеглих до об’єктів зовнішнього транспорту, визначаються умови щодо блокування тимчасових споруд із павільйонами зупинок громадського транспорту, існуючими спорудами, прив’язки до лінії існуючої забудови у проміжках між будинками та інші умови.

6. Місця розміщення тимчасових споруд на території ринку визначаються на основі затвердженої проектної документації щодо ринку.

7. Розміщення тимчасових споруд на платформах інженерних споруд у середині приміщень, здійснюється на частині їх площі за погодженням відповідних органів державного нагляду в залежності від функціонального призначення, на підставі договору оренди з власником приміщення або уповноваженою ним особою.

8. Для отримання рішення виконавчого комітету про розміщення стаціонарної або пересувної тимчасової споруди суб’єкт підприємницької діяльності подає до селищної ради письмову заяву (додаток 1), у якій зазначаються бажане місце та термін розміщення, функціональне призначення і характеристика об’єкта.
До заяви додаються:
– графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування тимчасової споруди, виконані замовником у довільній формі на топографо-геодезичній основі М 1:500 кресленнями контурів тимчасової споруди з прив’язкою до місцевості;
– копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності в Україні;
– копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (при потребі);
– документ, що посвідчує право на земельну ділянку (при розміщенні стаціонарної тимчасової споруди);
– для іноземного суб’єкта підприємницької діяльності – документи, що свідчать про реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності в країні її місцезнаходження.

9. Зареєстрована заява та документи, які додані до неї, передаються на розгляд виконавчого комітету селищної ради для прийняття рішення про розміщення тимчасової споруди, який в місячний термін з дня реєстрації заяви розглядає її та приймає відповідне рішення. Неприйняття рішення виконавчим комітетом допускається лише на підставі подання неповного пакета документів, подання недостовірних відомостей, визначених пунктом 8 цих Правил суб’єктом господарювання. Неприйняття рішення з інших підстав не допускається. Після прийняття виконавчим комітетом рішення замовник звертається до відділу містобудування та архітектури Фастівської РДА із додатковою заявою щодо оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди до якої додає:
– схему розміщення тимчасової споруди (додаток 2);
– ескізи фасадів тимчасової споруди у кольорі М 1:50 (для стаціонарних ТС), які виготовляє суб’єкт господарювання, що має ліцензію на виконання проектних робіт, або архітектор, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат (додаток 3);
– схему благоустрою прилеглої території, складену замовником або суб’єктом підприємницької діяльності, який має відповідну ліцензію, архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат, відповідно до Закону України “Про благоустрій населених пунктів України”;
– технічні умови щодо інженерного забезпечення (за наявності), отримані замовником у балансоутримувача відповідних інженерних мереж.
Зазначені документи замовником отримуються самостійно.

10. Паспорт прив’язки тимчасової споруди оформлюється суб’єктом господарювання, що має ліцензію на виконання проектних робіт, або архітектор, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат, протягом десяти робочих днів з дня подання зазначеної заяви.

11. Час, витрачений на підготовку та подачу до органу з питань містобудування та архітектури схеми розміщення тимчасової споруди, ескізів фасадів тимчасової споруди та отримання технічних умов щодо інженерного забезпечення (за наявності), схеми благоустрою прилеглої території, не входить в строк підготовки паспорта прив’язки тимчасової споруди.

12. Для підготовки паспорта прив’язки тимчасової споруди містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки не надаються.

13. Паспорт прив’язки тимчасової споруди оформлюється суб’єктом господарювання, що має ліцензію на виконання проектних робіт, або архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат за формою, наведеною у додатку 4 до цих Правил

14. Паспорт прив’язки включає:
– схему розміщення тимчасової споруди виконану на топографо-геодезичній основі у масштабі 1:500, а також схему благоустрою прилеглої території;
– ескізи фасадів тимчасової споруди у кольорі М 1:50 (для стаціонарних ТС);
– технічні умови щодо інженерного забезпечення тимчасової споруди, отримані замовником у балансоутримувача відповідних мереж;
– реквізити замовника (найменування, П.І.Б., адреса, контактна інформація).
Цей перелік документів є вичерпним.

15. Паспорт прив’язки підписується начальником відділу містобудування та архітектури Фастівської РДА. В разі його відсутності особою, яка виконує його обов’язки.

16. При оформлені паспорта прив’язки тимчасової споруди забороняється вимагати від замовника додаткові документи та отримання ним погоджень, не передбачених законом та цими Правилами.

17. Паспорт прив’язки тимчасової споруди не надається за умов:
– подання неповного пакета документів, визначених пунктом 9 цих Правил;
– подання недостовірних відомостей, зазначених у пункті 9 цих Правил.
Ненадання паспорта прив’язки з інших підстав не допускається.

18. Паспорт прив’язки видається на безоплатній основі.

19. Паспорт прив’язки підлягає реєстрації в журналі реєстрації паспортів прив’язки або електронному журналі органом, який його видав, з подальшим внесенням інформації про тимчасову споруду до містобудівного кадастру.

20. Строк дії паспорта прив’язки визначається відділом містобудування та архітектури Фастівської РДА, відповідно до генерального плану смт Борова, з урахуванням строків реалізації його положень, рішення виконавчого комітету селищної ради але не менше 3-х років.

21. Продовження строку дії паспорта прив’язки здійснюється за заявою замовника, шляхом зазначення у паспорті прив’язки нової дати, підпису та печатки відділу містобудування та архітектури Фастівської РДА.

22. У разі змін, які відбулися у містобудівній документації смт.Борова, будівельних нормах, розташуванні існуючих будівель і споруд, інженерних мереж або з ініціативи суб’єкта господарювання, паспорт прив’язки може переоформлюватись на строк дії цього паспорта прив’язки або на новий строк.

23. Встановлення тимчасової споруди здійснюється відповідно до паспорта прив’язки.

24. Відхилення від паспорта прив’язки тимчасової споруди не допускається.

25. Відновлення благоустрою замовником є обов’язковим.

26. Протягом 5 днів після розміщення тимчасової споруди замовник зобов’язаний подати до виконавчого органу Борівської селищної ради заяву (додаток 5), у якій зазначає, що він виконав вимоги паспорта прив’язки. Заява реєструється селищною радою у журналі реєстрації даних заяв.

27. Паспорт прив’язки виготовляється у двох примірниках. Один примірник зберігається у замовника тимчасової споруди, другий – у відділі містобудування та архітектури Фастівської РДА.

28. Відомості паспорта прив’язки вносяться відділом містобудування та архітектури Фастівської РДА в інформаційну базу містобудівного кадастру (для стаціонарних ТС).

29. Дія паспорта прив’язки призупиняється за таких умов:
– необхідність проведення планових ремонтних робіт на земельній ділянці, на якій розміщена тимчасова споруда, – з обов’язковим попередженням власника ТС за 1 місяць та наданням тимчасового місця для розміщення такої ТС;
– необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на земельній ділянці, на якій розміщена тимчасова споруда, – без попередження

30. Дія паспорта прив’язки тимчасової споруди анулюється за таких умов:
– недотримання вимог паспорта прив’язки при її встановленні;
– невстановлення тимчасової споруди протягом 6 місяців з дати отримання паспорта прив’язки;
– надання недостовірних відомостей у документах, зазначених у пункті 9 цих Правил, під час підготовки паспорта прив’язки тимчасової споруди.

31. У разі проведення балансоутримувачем планових ремонтних робіт або аварійних ремонтних робіт на інженерних мережах власнику тимчасової споруди надається тимчасове місце для розміщення ТС з перенесенням ТС (у тому числі з перенесенням на попереднє місце) за рахунок балансоутримувача цих мереж у місячний строк (при аварійних роботах – тижневий строк) з дати прийняття рішення (розпорядження, наказу) виконавчим органом Борівської селищної ради про призупинення дії паспорта прив’язки.
На період до надання замовнику тимчасового місця розташування тимчасової споруди, така ТС розташовується в межах місця проведення ремонтних робіт.

32. Підставами для відновлення дії паспорта прив’язки тимчасової споруди є завершення планових ремонтних робіт або аварійних ремонтних робіт.

33. У разі закінчення строку дії, анулювання паспорта прив’язки, самовільного встановлення тимчасової споруди, така ТС підлягає демонтажу.

34. Розміщення тимчасових споруд самовільно забороняється.

35. Власники (користувачі) тимчасових споруд зобов’язані підтримувати належний експлуатаційний стан ТС та відповідного технологічного обладнання, що використовується разом з ТС.

36. У разі коли власник (користувач) має намір змінити її естетичний вигляд, він звертається до відділу містобудування та архітектури Фастівської РДА з письмовою заявою щодо внесення змін до паспорта прив’язки у частині ескізів фасадів. Відділ містобудування та архітектури Фастівської РДА розглядає нові ескізи фасадів тимчасової споруди впродовж десяти робочих днів з дня подання такої заяви та за відсутності обґрунтованих заперечень начальник відділу містобудування та архітектури Фастівської РДА візує нові ескізи фасадів ТС.

37. Режим роботи тимчасових споруд встановлюється суб’єктом господарювання, відповідно до рішення виконкому селищної ради.

38. Вимоги до зовнішнього вигляду ТС та благоустрою прилеглих територій.
Зовнішній вигляд ТС повинен відповідати типам ТС. В разі розміщення ТС, виготовленої за індивідуальним проектом, відповідати сучасним архітектурно-художнім вимогам міського дизайну, без порушення композиції, стилістики міського середовища та відповідати логіці архітектурного рішення оточуючого міського середовища і з часом не втрачати своїх якостей.
Кіоски, павільйони, торгові ряди і інші об’єкти торгівлі і послуг повинні мати вивіску, що визначає профіль підприємства – інформаційну табличку з вказівкою зареєстрованої назви, форми власності і режиму роботи підприємства.
Власники (користувачі) ТС зобов’язані забезпечити постійний догляд за зовнішнім виглядом своїх об’єктів: тримати в чистоті і порядку, своєчасно фарбувати і усувати пошкодження в скляних вивісках, конструктивних елементах фасадів.
Власники (користувачі) ТС зобов’язані проводити (при необхідності, але не менше одного разу на рік) відновлення зовнішнього вигляду ТС, згідно з паспортом прив’язки.
Власники (користувачі) ТС зобов’язані:
– підтримувати належний експлуатаційний стан ТС та відповідного технологічного обладнання, що використовується разом з ТС;
– укласти угоду на вивезення відходів, забезпечити контроль за організацією постійного прибирання закріплених і прилеглих територій, своєчасного вивезення вмісту урн для сміття, належного утримання туалетів і біотуалетів (в разі наявності).
Забороняється складування тари, матеріалів, різних конструкцій і відходів на дахах ТС і прилеглих територіях.
Благоустрій виконується як обов’язковий супутній захід при розміщенні ТС, відповідно до паспорту прив’язки ТС.
Біля кожної ТС повинно бути зовнішнє штучне освітлення, а також впритул до неї покриття вдосконаленого типу завширшки:
– по всій довжині головного фасаду (незалежно від конструкції споруди) – 2 м (у разі технічної можливості);
– з боку вітрини і службового входу – 1 м;
– з боку входу для покупців – 2 м.
У разі розміщення ТС на відстані більше 2-х метрів від тротуару до неї з тротуару повинна бути побудована пішохідна доріжка завширшки 1,5 м.
До ТС повинен бути передбачений зручний під’їзд автотранспорту для розвантаження або навантаження товарів, що не створює перешкод для проходу пішоходів, посадки та висадки пасажирів міського наземного пасажирського транспорту.
Біля ТС повинна бути встановлена урна для збирання твердих побутових відходів, а також забезпечуватися прибирання прилеглої території.
Власники (користувачі) ТС зобов’язані забезпечити догляд за газонами і зеленими насадженнями, якщо такі входять в закріплену за ними територію

39. Контроль за розміщенням та утриманням ТС.
Відповідальним за утримання ТС в належному експлуатаційному та санітарному стані є особа, якій вона належить чи якою вона використовується.
Контроль за утриманням ТС в належному стані та додержанням вимог цих Правил та паспорту прив’язки здійснює інспекція з благоустрою Борівської селищної ради у межах наданих повноважень.
У разі закінчення строку дії, анулювання паспорта прив’язки, самовільного встановлення тимчасової споруди, а також якщо власником ТС порушено умови її розміщення, зазначені в паспорті прив’язки, така ТС підлягає негайному демонтажу власником ТС самостійно за свій рахунок.
Якщо у вказаних вище випадках демонтаж ТС самостійно не проведено, інспекцією по благоустрою власнику (користувачу) ТС надсилається (вручається) попередження з вимогою усунення порушення правил благоустрою або демонтажу ТС в семиденний строк з дня отримання попередження.
Якщо вимога попередження власником (користувачем) ТС не виконується, демонтаж ТС проводиться за рішенням виконавчого комітету Борівської селищної ради

40. Порядок демонтажу тимчасових споруд.
Організація демонтажу, перевезення, зберігання тимчасових споруд, власники яких ухиляються від демонтажу або власники яких невідомі, здійснюється Фастівським житлово-комунальним господарством на підставі рішення виконавчого комітету Борівської селищної ради, яке приймається за пропозиціями органів, що виявили порушення в розміщенні тимчасових споруд. Роботи по демонтажу, перевезенню, зберіганню тимчасових споруд та відновленню об’єкта благоустрою здійснює Борівський ККП, з наступним відшкодуванням усіх витрат власником (користувачем) тимчасової споруди.
Демонтаж тимчасових споруд здійснюється в нижченаведеному порядку:
1. У разі виявлення тимчасової споруди, яка підлягає демонтажу, інспекцією з благоустрою селища встановлюється особа, що її розмістила або використовує, якій видається попередження (додаток 6) з вимогою демонтувати тимчасову споруду за власний рахунок у семиденний строк. Попередження про порушення правил благоустрою надається власнику (користувачу) ТС особисто або надсилається поштою.
2. Протягом зазначеного строку з дня отримання попередження власник (користувач) ТС зобов’язаний за власний рахунок здійснити її демонтаж та провести відновлення порушеного благоустрою на місці розміщення тимчасової споруди .
3. У разі невиконання власником (користувачем) ТС вимог попередження, інспекція з благоустрою селища звертається до виконавчого комітету Борівської селищної ради з поданням щодо здійснення демонтажу ТС. Виконавчий комітет Борівської селищної ради приймає рішення про проведення демонтажу, в якому зазначається перелік ТС, що підлягають демонтажу із зазначенням місця розташування ТС, терміну проведення демонтажу та складу комісії по демонтажу, до якої включаються представники відділу містобудування та архітектури Фастівської РДА, селищної ради, міліції (за згодою), власника (користувача) ТС, яка підлягає демонтажу, та організацій, які залучаються для здійснення демонтажу.
4. Якщо особу власника ТС не встановлено, голова комісії дає доручення про подачу в місцеві ЗМІ оголошення про розшук власника тимчасової споруди через друковані засоби масової інформації комунальної форми власності.
5. В разі, якщо власника ТС, яка підлягає демонтажу, не встановлено у місячний строк з дня публікації оголошення, демонтаж ТС проводиться без попередньої видачі попередження про порушення правил благоустрою. Рішення виконавчого комітету про демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд підлягає оприлюдненню в друкованих засобах масової інформації комунальної форми власності.
6. Про проведений демонтаж складаються наступні документи:
– акт проведення демонтажу тимчасової споруди (додаток 7), що має містити опис розташування тимчасової споруди, дату, час і підставу для її демонтажу, прізвище, ім’я, по батькові та посади членів комісії, опис тимчасової споруди (геометричні параметри, матеріал, наявність підключення до мереж електро- та водопостачання, тощо), перелік візуально виявлених недоліків, пошкоджень з обов’язковою фотофіксацією з усіх сторін;
– акт виконання робіт із зазначенням характеру робіт та калькуляцією витрат на виконані роботи по демонтажу ТС та відновленню об’єкта благоустрою.
7. Акт проведення демонтажу тимчасової споруди та Акт виконання робіт (складається представником організації, яка забезпечує здійснення демонтажу) складаються в трьох примірниках, перший з яких залишається в Борівській селищній раді, другий передається власнику демонтованої споруди (в разі встановлення особи власника (користувача), але за його відсутності при здійсненні демонтажу, акт надсилається поштою), третій примірник залишається в Борівському ККП.
8. Після прийняття рішення про демонтаж доведення його змісту до відома громадськості та зацікавлених осіб забезпечує інспекція з благоустрою селища шляхом розміщення відповідного повідомлення на тимчасовій споруді або вручення власнику (користувачу) особисто під розпис з зазначенням дати та часу демонтажу.
9. У разі виявлення підключення ТС до мереж електро- та водопостачання, перед здійсненням заходів з демонтажу інспекція з благоустрою селища запрошує представників постачальних організацій для відключення ТС від зазначених мереж.
10. Охорону громадського порядку при здійсненні заходів з демонтажу ТС забезпечує Фастівський МВ ГУМВС України у Київській області (шляхом направлення дільничного інспектора чи інших працівників міліції).
11. При наявності майна всередині ТС представниками Борівського ККП також складається опис вмісту ТС, який є додатком до акту демонтажу. Борівське ККП самостійно визначає місце зберігання описаного майна та несе відповідальність за його збереження.
12. У разі відсутності власника під час процедур демонтажу (або у разі не виявлення власника ТС) про це робиться відмітка у акті проведення демонтажу.
13. Після складання акта демонтажу тимчасова споруда опечатується та перевозиться на майданчик тимчасового зберігання Борівського ККП, де передається відповідальній особі за актом демонтажа з вказанням всіх необхідних для ідентифікації даних про здані конструкції (матеріали).
14. В ході проведення робіт по демонтажу ТС, Борівський ККП складає кошторис понесених витрат, який є підставою для відшкодування витрат власником (користувачем) ТС. Пошкодження заподіяні під час демонтажу не підлягають відшкодуванню.
15. Демонтована ТС підлягає збереженню протягом одного року.
16. Демонтована ТС повертається власнику або його представнику на підставі акта приймання-передачі після оплати ним робіт з демонтажу, перевезення, розвантаження та зберігання тимчасової споруди, в тому числі на відновлення благоустрою території, де була встановлена демонтована ТС, за представленим Борівським ККП кошторисом витрат.
17. У випадку, якщо власник не виконав вимоги попередження та самостійно не усунув порушення Правил благоустрою території смт Борова після прийняття виконавчим комітетом рішення про демонтаж ТС та публікації відповідного оголошення, а також у випадку, якщо власника демонтованої ТС не встановлено, набуття права власності на демонтовану ТС відбувається відповідно до ст. 335 Цивільного кодексу України.

41. Укладання договорів пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою.
Укладання договорів пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою здійснюється в разі розміщення ТС на об’єктах благоустрою.
Для укладання договору замовник, який має намір встановити ТС, подає до виконавчого комітету Борівської селищної ради наступні документи:
Для фізичних осіб:
– заява про укладення договору пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою.
До заяви додається:
– копія паспорту прив’язки ТС, погодженого та завіреного відповідно до чинного законодавства;
– копія витягу з Державного реєстру фізичних і юридичних осіб;
– копія паспорту та ідентифікаційного номеру;
– копія договору на вивезення ТПВ.
Для юридичних осіб:
– заява про укладення договору пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою.
До заяви додається:
– копія витягу з Державного реєстру фізичних і юридичних осіб;
– копія статуту або положення;
– копія паспорту та ідентифікаційного номеру особи, яка діє від імені юридичної особи;
– копія довіреності (у випадку представництва юридичної особи);
– копія договору на вивезення ТПВ.
Заява без додатків до розгляду не приймається.
Протягом десяти робочих днів з дня отримання зазначених документів Борівська селищна рада оформляє договір пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою (додаток 8).
В разі невідповідності поданих документів вимогам чинного законодавства (документи з закінченням терміну дії, сфабриковані, тощо) Борівська селищна рада в письмовій формі відмовляє заявнику в оформленні договору пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою протягом десяти робочих днів з дня отримання зазначених документів.
Укладений договір пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою надає заявнику право розмістити тимчасову споруду, відповідно до паспорта прив’язки.
Плата за договором пайової участі встановлюється від площі території під ТС.
Плата за договором пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою розраховується відповідно до методики розрахунку та здійснюється щомісячно протягом дії договору з моменту підписання сторонами договору пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою
Строк дії договору пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою встановлюється на строк дії паспорта прив’язки ТС.
Продовження строку дії договору пайової участі здійснюється після продовження дії паспорту прив’язки за відповідною заявою замовника до Борівської селищної ради.
Договір пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою, за яким власник ТС має заборгованість з оплати пайової участі, може бути продовжений лише за умови сплати боргу по договору.

42. Методика розрахунку пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою.
Методика визначає обсяг пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд в утриманні об’єктів благоустрою смт Борова з урахуванням впливу безпосередньо на об’єкти благоустрою. Залучені кошти спрямовуються виключно на фінансування заходів з благоустрою смт Борова (утримання, ремонту та будівництва об’єктів благоустрою).
Обсяг пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою визначається від площі зайнятої ТС з урахуванням:
– функціонального призначення тимчасової споруди;
– зони розміщення тимчасової споруди;
– відновної вартості об’єкта благоустрою за 1 кв.м.
Пайова участь (внесок) в утриманні об’єктів благоустрою сплачується у грошовій формі. У випадку змішаного функціонального використання тимчасової споруди – наявність декількох коефіцієнтів функціональних використань, для розрахунку розміру пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою використовується більший з коефіцієнтів.
Розмір пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою при встановленні (розміщенні) тимчасової споруди розраховується за наступною формулою:

В = П х Кз х Кф х Вв,
де:
В – розмір пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою при встановленні (розміщенні) тимчасової споруди;
П – площа об’єкта благоустрою, визначена як місце розташування ТС в паспорті прив’язки (кв.м);
Кз – зональний коефіцієнт;
Кф – коефіцієнт згідно функціонального призначення ТС;
Вв – відновна вартість 1 кв.м. об’єкта благоустрою.

Зональний коефіцієнт:


п/п Зона Територія, на яку розповсюджується застосування коефіцієнту (відповідано до схеми економіко-планувального зонування) Зональний коефіцієнт Кз
1. А Економіко-планувальні зони 1 2,0
2. Б Економіко-планувальні зони 2 1,6
3. В Економіко-планувальні зони 3 1,4
4. С Економіко-планувальні зони 4 1,0

Коефіцієнт функціонального використання (Кф):
Торгівля:
Продаж хлібобулочних виробів – 1,0
Продаж тютюнових виробів – 5,0
Продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв – 5,0
Продаж пива – 5,0
Продаж інших продовольчих товарів – 1,0
Продаж квітів та садово-городнього інвентарю – 1,0
Продаж книг, поліграфічної продукції та канцелярії – 1,0
Продаж інших товарів широкого вжитку та непродовольчих товарів – 2,0
Заклади громадського харчування:
з продажем алкогольних та слабо алкогольних напоїв – 3,0.
без продажу алкогольних напоїв – 1,5
Розваги:
Розміщення дитячих ігрових майданчиків, батутів – 1,5.
Послуги:
Для надання населенню побутових послуг – 0,75
Для надання населенню страхових послуг – 1,5

Відновна вартість 1 кв.м (Вв):
Грунтова площадка без покриття – 1,50 грн.
Газонне покриття – 2,50 грн.
Асфальто-бетонне покриття – 2,00 грн.

43. Документація щодо встановлення тимчасових споруд, видана до набрання чинності цих Правил, дійсна до закінчення її терміну дії. У разі відсутності укладеного договору пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою, власники (користувачі) ТС зобов’язанні до __.____.201__ р. укласти з селищною радою дані договору.

До виконкому Борівської
селищної ради

_______________________________
______________________________________________________________

“____” ___________ 20___ р. N______

ЗАЯВА
на надання дозволу на розміщення тимчасової споруди
на території смт Борова Фастівського району, Київської області

Суб’єкт підприємницької діяльності _________________________________________________
(повне найменування
_______________________________________________________________________________________________
юридичної або фізичної особи)

Адреса суб’єкта підприємницької діяльності _________________________________________
________________________________________________________________________________
(номер свідоцтва реєстрації приватного підприємця, код ЄДРПОУ)

Телефон (телефакс) ______________________________________________________________
Прошу надати дозвіл на розміщення ________________________тимчасової споруди за адресою: __________________________________________________________________________________
(адреса або приблизне місце
_______________________________________________________________________________________________
розміщення тимчасової споруди)

Функціональне призначення тимчасової споруди (торгівля, швидке харчування тощо)___________________________________________________________________________

Характеристика (павільйон, кіоск, тимчасовий пристрій для сезонної торгівлі, інше, розміри, площа місця розміщення)
________________________________________________________________________________

Термін _________________________________________________________________________
(при розміщенні тимчасової споруди на землях державної та комунальної власності)

М.П. ______________________________________
(підпис, прізвище, ім’я та по батькові
заявника або уповноваженої особи)

Перелік документів, що додаються:

1. графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування тимчасової споруди;
2. копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності в Україні;
3. копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ;
4. ______________________________________________________________;
5. ______________________________________________________________.

Додаток 2
до Правил розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території смт Борова

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ТС

Площа земельної ділянки згідно з документами на землекористування ______ га

М 1:500

———————————
| |
| |
| Місце креслення |
| |
| |
———————————

Експлікація:
1) місце розташування ТС;
2) червоні лінії;
3) лінії регулювання забудови;
4) місця підключення до інженерних мереж.

Умовні позначення:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Додаток 3
до Правил розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території смт Борова

ЕСКІЗИ ФАСАДІВ ТС
у кольорі М 1: 50 (для стаціонарних ТС)

М 1:50

———————————
| |
| |
| Місце креслення |
| |
| |
———————————

Умовні позначення:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Додаток 4
до Правил розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території смт Борова

ПАСПОРТ ПРИВ’ЯЗКИ
_______________________________________________________________________________
(назва ТС)

Замовник _________________________________________________________________________
(найменування, П.І.Б., реквізити замовника)

Примірник N * ______________

Реєстраційний N _____________

Паспорт прив’язки виданий
________________________________________________________________________________
(керівник (заступник керівника) органу з питань містобудування та архітектури виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, районної державної адміністрації)

Паспорт прив’язки дійсний до “__” ________________ 20___ року

Паспорт прив’язки продовжено до “__” ________________ 20___ року

_________________ _______________ ____________________
(посада) (підпис) (прізвище, ініциали)

М.П.

Дата видачі ____ _________________ 20____ року

ЕСКІЗИ ФАСАДІВ ТС
у кольорі М 1: 50 (для стаціонарних ТС)

М 1:50

———————————
| |
| |
| Місце креслення |
| |
| |
———————————

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ТС

Площа земельної ділянки згідно з документами на землекористування ________ га

М 1:500

———————————
| |
| |
| Місце креслення |
| |
| |
———————————

Експлікація:
1) місце розташування ТС;
2) червоні лінії;
3) лінії регулювання забудови;
4) місця підключення до інженерних мереж.

Умовні позначення:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

* Паспорт прив’язки складається у 2-х примірниках. Перший примірник надається замовнику, другий примірник зберігається в органі містобудування та архітектури, який видав паспорт прив’язки.

——————————————————————
|________ _____________________________________________ |
|(підпис) (прізвище, ініціали керівника (заступника) підприємства,
установи, організації розробника) |
| |
|М.П. |
| |
|Дата складання ____ _________________ 20____ року |
——————————————————————

Додаток 5
до Правил розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території смт Борова

селищному голові
Франчуку А.М.
_________________________________
_________________________________
_________________________________

ЗАЯВА

Я(суб’єкт господарювання) ________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

цією заявою повідомляю, що вимоги паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності, виданого __________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

№ _________ від ___________________________ р., виконані у повному обсязі.

“_______” __________________ 2012 р. _____________________
(підпис заявника)

до Правил благоустрою
території смт Борова

ПОПЕРЕДЖЕННЯ №______

„_____”________________20___ р.
________________________________________________________________________________
(П.І.Б., посада, місце роботи, адреса, контактний телефон, ________________________________________________________________________________
особові дані особи, що проводила перевірку)
________________________________________________________________________________

В С Т А Н О В Л Е Н О:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Виходячи з вищевикладеного, відповідно до п. 44 ст. 26, п. 4 ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», Закону України «Про надра», Закону України «Про охорону атмосферного повітря» та інших законодавчих актів у сфері охорони навколишнього природного середовища,

П О П Е Р Е Д Ж У Ю:

з/п Зміст попередження
Термін виконання Підстава

Дане попередження належить до обов’язкового виконання. В разі невиконання Вас буде притягнуто до відповідальності, згідно з діючим законодавством.
________________________________________________________________________________
(П.І.Б. особи, що склала попередження)
„______”________________20____р. ________________
(підпис)
Попередження одержав ________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, що одержала попередження)

„______”________________20____ р. ________________
(підпис)

Додаток 7
до Правил розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території смт Борова

Акт проведення демонтажу тимчасових споруд

смт Борова «____»________________20___ р.
Ми, що підписалися нижче:
представники виконавчого комітету Борівської селищної ради (П.І.Б., посада) ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
представники інших організацій (П.І.Б., посада)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
склали цей акт про те, що _________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(характеристика демонтованої споруди)
_______________________________________________________________________________
за адресою: _____________________________________________________________________

на підставі рішення виконавчого комітету Борівської селищної ради №______ від «_____»___________20___ р

Демонтована споруда після проведення демонтажу знаходиться в стані: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Цей акт складено у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один примірник залишається в Борівській селищній раді, другий в Борівському ККП, третій передається власнику демонтованої споруди.

Акт підписали:

Від виконкому Борівської селищної ради Від інших організацій

Додаток 8
до Правил розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території смт Борова

Договір
пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою

смт Борова «____»_______________ 20___ р

Ми, що нижче підписалися: БОРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА Фастівського району Київської області, місцезнаходження: вул. Миру, 16 смт Борова Фастівського району Київської області (ідентифікаційний код за даними ЄДРПОУ – 04359896), що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серія АБ № 577796 від 27.12.2012 р. та Закону України „Про місцеве самоврядування” (надалі балансоутримувач), в особі селищного голови Франчука Анатолія Миколайовича з однієї сторони та ________________________________________
____________________________________________________, що проживає (знаходиться) за адресою:_______________________________________________________________________ (ідентифікаційний код – _____________________) та діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію __________________________________ серія _______ № ______________ від _____________ р. ( надалі замовник) з другої сторони, відповідно до Закону України „Про благоустрій населених пунктів”, Правил розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території смт Борова Фастівського району Київської області склали цей договір про наступне:

І. Предмет Договору
1.1. «Замовник», який відповідно до поданої заяви має намір розташувати на елементах благоустрою селища тимчасову споруду торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення (необхідне підкреслити) для здійснення підприємницької діяльності ______________________________________________ за адресою ___________________________________________________________________, погоджується на пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою або його елементів, які будуть використані (задіяні) для розміщення тимчасової споруди.
1.2. Площа елементів благоустрою, за які здійснюється оплата за пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою, згідно паспорту прив’язки ТС, погодженого та завіреного відповідно до чиного законодавства складає __________ квадратних метрів.
1.3. Річний розмір пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою розрахований відповідно до п. 42 Правил розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території смт Борова і становить _________ гривень. Щомісячний розмір пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою становить _________ гривень за кожен квадратний метр площі об’єктів (елементів) благоустрою, які будуть використані (задіяні) для розміщення ТС.
1.4. Термін, на який «Замовник» має намір розмістити об’єкт торгівлі або сфери послуг на елементах благоустрою селища, згідно поданої заяви складає ___________ років.

II. Свобода договору
2.1. Договір є домовленістю двох сторін, спрямованої на встановлення цивільних прав та обов’язків. Сторони є вільними в укладенні договору, умов договору з урахуванням вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.
2.2. «Замовник» підтверджує, що договір укладено за взаємною згодою сторін, без будь-якого тиску з боку «Балансоутримувача» і є добровільним волевиявленням сторін.
2.3. Договір є обов’язковим до виконання сторонами.

III. Умови договору
3.1. «Замовник» сплачує «Балансоутримувачу» щомісячно кошти в сумі __________ грн., як плату за пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою селища, які будуть використані (задіяні) для розміщення ТС, на розрахунковий рахунок _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, призначення платежу: плата за пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою селища.
3.2. Плата за пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою здійснюється «Замовником» щомісячно не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним в повному обсязі.
3.3. «Балансоутримувач» має право щорічно переглядати плату за пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою.
3.4. «Замовник» гарантує «Балансоутримувачу» утримання в належному санітарному стані прилеглої до об’єктів благоустрою території.
3.5. Сторони не мають права відмовлятися від виконання умов цього договору в односторонньому порядку.
3.6. Договір може бути розірвано достроково за заявою «Замовника» із обов’язковим попередженням «Балансоутримувача» за 5 робочих днів.

IV. Відповідальність Сторін
4.1. У разі невиконання «Замовником» умов Договору про пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою щодо перерахування в повному обсязі коштів, виконавчий комітет Борівської селищної ради здійснює необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.
4.2. У випадку несвоєчасної сплати внеску, передбаченого розділом III цього Договору у «Замовника» можуть бути відкликані дозвільні документи на встановлення тимчасової споруди.
4.3. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань по цьому Договору, якщо це невиконання викликане обставинами форс-мажору.

V. Строк дії договору
5.1. Договір діє з дати його підписання до кінцевої дати дії паспорта прив’язки ТС.
5.2. У разі продовження дії паспорта прив’язки ТС на новий строк, цей договір продовжується на строк дії паспорта привязки ТС.

VI. Прикінцеві положення
6.1. Зміни до цього договору вносяться в установленому законодавством порядку за взаємною згодою Сторін, шляхом укладання відповідних угод, які є невід’ємною частиною цього Договору або у судовому порядку.
6.2. Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього Договору неприпустима.
6.3. У випадках, не передбачених даним договором, сторони керуються чинним законодавством України.
6.4. Цей Договір укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

Підписи сторін

Балансоутримувач: Замовник:
Борівська селищна рада
вул. Миру,16, смт Борова Фастівського району
Київської області, 08520
р/р 31429000899644 в банку УДКСУ
в Київській обл. та м. Києві
МФО 821018
Код ЄДРПОУ 04359896
т/факс (04565) 4-12-68
Селищний голова

__________________ А.М.Франчук
________________
М.П. М.П.

файл займ онлайн без отказа

Comments are closed.