Настоятели церквей Васильковскаго уѣзда.

..іноді джерела надають інформацію, де наші терена зазначвені, але нашого населенного пункту (смт.Борова) ще нема. Бо воно винике як повноцінне село і отримає свій приход і церкву трохи згодом. Наяність у тексті згадувань про залізницю “Ю.З.” та ст.Мотовилівка дає орієнтир на кінець XIX cт.

Настоятели церквей Васильковскаго уѣзда.

1- й Благочинническій округъ . (11 церквей.). И. д. благочин. священ.
Алндръ Матѳ Кудрицкій, с. Плисецкое, ст Мотовиловка, Ю.-З. ж. д. свящ.:
г Васильковъ: Соборная ц. настоят., прот. Нав. Пав. Кошинскій, свящ Ив.
Игнат. Крыжановскій, Николаевская ц., свящ. Аполлин. Кирил. Ящуржин-
скій, Покровская ц . свящ. Игнат. Корн. Саковичъ, села: Великая-Мотови-
ловка свящ. Евтр. Петр. Григоренко, Великая-Солтановка свящ. Іос. Ѳеод.
Юрачковскій, Еленовка свящ. Ѳеод. Петр Кудрицкій, Казенная-Мотовиловка
свящ. Алндръ Стеф. Гришковскій, Малая-Солтановка свящ. Дмит. Ал-ѣев.
Пашковскій. Мытница свящ. Георг. Ром. Діаковскій, Плисецкое священ.
Алндръ Матѳ. Кудрицкій, Погребы свящ. Вас. Ал-ѣев. Ѳоменковъ

2- й Благочинническій округъ. (ІН церквей). Благочинный протоіер.
Ѳерап. Дм. Янковскій, с. Палиниченцы, почт. ст. Фастовъ. Священники:
с. Веприкъ, Мойе, Алѣев. Пашковскій. с. Дорогинка, Георг. Стеф. Мрочков-
сній, с. Ковалевка, Алндръ Дан. Тарнавичъ. с. Ковалевка, Мих. Ив Прор-
шецкій, с. Кожанка, Ив. Ив. Каковскій, с. Королевка, Ив. Петр Зубачев-
скій, с. Палиниченцы, протоіер. Ѳерап. Дм Янковскій, д. Кищенцы пр. ц.
протоіер. Ѳерап. Дм. Янковскій, с. Пивни Петръ Ник. Орловскій, с. Ііоло-
вецкое-Малое Мих. Алндр. Рябинкинъ, г. Прпшивальна Гр. Вас. Радецкій,
Снѣтинка Великая Плат. Ильич. Мироновичъ, с. Снѣгуровка, Андр. Гр.
Мизецкій, Скрпглевка, Як Андр. Хмѣлевскій, м. Фастовъ, Ѳеокт. Венед.
Тихоновичъ, м. Фастовъ, Лука Петр. Жолобовскій, с. Черногородка. Хрііст.
Евг. Шулькевичъ, с. Яхны, Ал-ѣй Мих. Пахаловичъ.

3- й Благочинническій округъ (17 церквей). Благочинный свящ. Адріан.
Тимоф. Мацѣевичъ, с. Пологи, м. Бѣлая-Церковь. Священники: с. Барахты
Леон. Андр. Славинскій, м. Васнлевъ, Алндръ Осип. Калышевскій. с. Гре-
бенки, Софр. Ив. Трегубовъ, с. Деремезна, Дан. Ѳеод. Юрачковскій, с. Ко-
дакъ, Іоан. Конст. Шомовскій. с. Ксаверовка Конст. Влас. Шомовскій,
с. Макіевка, Петръ Алндр. Гребенѣтскій. с. Маріановка. Серг. Макснмнл.
Солуха, с. Новоселица-Олыпанекая, Елис. Кирил. Клепатскій, с. Ольшанка-
Барахтянская, Вас. Ив. Пахарцвскій, с. Перегоновка, Игн. Ант Ильичъ,
с. Пинчука, Мих. Андр. Солнцевъ, с. Пологи, Адр. Тимоф. Мацѣевичъ,
с. Ставы-Винницкіе Орестъ Софрон. Погорецкій. с Тростинка, Іак. Мих.
Ожеговскій, с. Юзефовка, Ант. Алндр. Куликовскій с. Яцки. Конст. Меѳод.
Трезвинскій.

4- й Благочинническій округъ. (17 церквей). Благчин. протоіер. Зин. Іак.
Гребенѣтскій, с. Дулицкое, м. Бѣлая-Церковь. Священники: м. Б -Церковь,
Маріе-Магдал. церк. Евг. Ареѳ. Кукулевскій, наст. Преображ. ц. Алндр.
Ник. Рудскій, Вассіанъ Ѳом Турчановичъ, Стеф. Симонов. Забродскій,
уѣздный наблюдатель церковныхъ школъ Витъ Гр. Серговскій, с. Вели-
кая-ІІоловецкая, Конст. Стеф Дашкевичъ, с. Дулицкое, протоіер. Зинов.
Іак. Гребенѣтскій, с. Красный-Лѣсъ, Андр. Андр. Добровольскій, с. Мазе-
пннцы, Каллпстр. Евг. Куликовскій, с. Матюши, Вас. Гр. Клебановскій,
с. Михайловка, Петръ Иорф Витвицкій. с. Пилипчи. Андр. Іанн. Шемеран-
скій, с. Пищикъ, Вас. Іоанн. Чѳриявскій. д. Песчана приписная ц. къ с.
Храпатамъ. Іак. Рановскій, с. Руда. Петръ Іак. Залѣскій, с. Трушки, Леон.
Гр. Радзіевскій, с. Фесюри, Алѣй Ѳеод. Чернодубравскій, с. Фурсы. Петръ
Лук. Гордѣевъ. с. Шамраевка, Іоан. Мих. Захаріевскій, с. Яблоновка
протоіер, Мих. Тимоѳ. Руткевичъ

5- й Благочинническій округъ. (19 церкей). Благочинный свящ. Вас.
Іоан. Горянскій, с. Насташка, ст. Насташка. Священники: с. Бирюки Іоан.
Алндр Забудзкій, Блощинцы, Макс. Пав. Бѣлевичъ. Бековая-Гребля, Авв.
Льв. Познансній, Езерна, Ант. Алндр. Куликовскій, Кожанка, (вакансія),
Лосятинъ, Петръ Андр. Солнцевъ. Насташка, Вас. Іоанн. Горянскій, и
Ник. Агаф. Мариничъ, Острійка, Митроф. Никиф. Захаріевичъ. Островъ,
Дм. Андр. Базилевичъ, Малая -Ольшанка и Сорокотяги, Петръ Конст. Вой-
цеховскій, Поправка, Ѳеокт. Гавр. Словачевскій, Потіевка, Алѣй Андр.
Высоцкій, Соколовка, Лука Іак Чекавскій, Сухолѣсы, Дм. Гр. Клебановскій,
Троцкое, Петръ Іоан. Лисовицкій, Храпачи. Іак. Ильичъ Росновскій, Чер-
кассъ, Петръ Іак. Робаковскій, Чупира, Амврос. Викт. Солуха, Шкаровка,
Гр. Стеф. Захарьевнчъ.

6- й Благочинническій округъ. (21 церковь: 19 приходскихъ и 2 припис-
ныхъ). Благочинный свящ. Ром. Ильичъ Діаковскій. с. Олыпаница. ст.
Олыпаница Ю.-З. яс. д. Священники: с. Винцентовка, Іос. Ив. Безвѳнглин-
скій, с. Житнія-Горы, Іоаннъ Пав. Ганицкій, с. Лещинка, Ник. Стефан.
Антоновскій, с. Лопатынщина, Петръ Як. Жигановскій, с. Олыпаница, Ром.
Ильичъ Діаковскій, с. Прусы, Мих. Ник. Гороновскій. с. Рейм^нтарщина,
Стеф. Конст. Коломацкій, с. Розаліевка, Гр. Ѳеод. Кудрицкій, м. Ракитно,
Іоаннъ Ѳѳд; Дурдуковскій, с. Ромашки, Триф. Ник. Гороновскій, с Са-
варка, Петръ Макс. Дзбановскій, с. Савинцы, Пав. Ѳеоф. Ефремовъ, с. Са-
лиха, Сим. Як. Поповнченко. с. Сннява Воскр. ц. Іоаннъ Пав. Горбачевскій,
с. Спнява Никол, ц., Пав. Гр. Волковъ, с. Спендовка, Ник. Игн. Крыжа-
новскій, с. Талашовка, Серап. Ал-ѣев. Ѳоменковъ, с. Темберщина, Влміръ
Вас. Соломоновскій, с. Шорки. Ксеноф. Лук. Хмарскій. займ онлайн

Comments are closed.