«Муніципальна поліція». проект статуту..


фото як зразок

..якось оминули окремі односельці цю інформацію, та й вона потонула у щоденній стрічці новин, але гомін в тенетах інтернетів шириться швидко, тож повторно викладемо цю інфу (за 15.08.2016)

..маємо гарну ініціативу, що вкотре виникає на теренах нашого селища, і турбує багатьох: створення муніціпальної поліції, що свого часу пробували організувати як “місцева самооборона”, народну дружину, тощо. Актуальність поновилась, бо випадки протиправних дій почастішали, а реорганізація нової поліції на місцях призвела до її знищення. Тут кримінальна хвиля незабарилась, що видно в хроніках, бо активізувались злодії-наркомани-вбивці та персони групи ризику…

Починати треба з проекту статуту, щоб зрозумілі були правила і підстави, а також забезпечити законність організації. Бо так годиться..

..а там може і самоорганізується той людський потенціал, що завжди існував в подібних місцях і ситуаціях, та наведе лад.

..а подібний рух отримав своє відображення в епосах і героїчних піснях-віршах-баладах, якщо глянути в історію, коли держава самоусунулась, то справу робили самі люди.

..далі текст. За основу взято типовий приклад, але варто починати.

 

Статут Комунального підприємства Борівської селищної ради «Муніципальна поліція»

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальне підприємство Борівської селищної ради «Муніципальна поліція», (у подальшому – Муніципальна поліція) створене та діє на підставі цього Статуту, Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону діяльність», «Про благоустрій населених пунктів» та іншого чинного законодавства України.

1.2. Муніципальна поліція належить до комунальної власності територіальної громади селища Борова.

1.3. Власником Муніципальної поліції є Борівська селищна рада (далі – Власник). Органом уповноваженим управляти Муніципальною поліцією є Боріська селищна рада (далі – Орган управління).

2.. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ:

2.1. Повне найменування:

2.1.1. Українською мовою: Комунальне підприємство Борівської селищної ради «Муніципальна поліція».

2.1.2. Російською мовою: Коммунальное предприятие Боровского поселкового совета «Муниципальная полиция».

2.1.3. Англійською мовою: Municipal enterprise of the Borova vilage «Municipal police».

2.2. Скорочене найменування:

2.2.1. Українською мовою: КП БСР «Муніципальна поліція».

2.2.2. Російською мовою: КП БПС «Муниципальная полиция».

2.2.3. Англійською мовою: ME «Municipal police».

2.3. Місце знаходження Муніципальної поліції: вул._________________         смт. Борова, Київської обл., Фастівський р-н., 08520.

3.ПРАВОВИЙ СТАТУС

3.1. У своїй діяльності Муніципальна поліція керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування», «Про охорону діяльність», «Про благоустрій населених пунктів», «Про відходи», «Про зовнішню рекламу», «Про захист прав споживачів», Кодексом України про адміністративні правопорушення, Цивільним та Господарським кодексами України, нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Правилами благоустрою території  селища Борова, Статутом територіальної громади селища Борова, рішеннями селищної ради і виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, даним Статутом і іншими нормативними актами.

3.2. Муніципальна поліція є уповноваженим представником Власника в сфері дотримання та виконання вимог законодавства про благоустрій населених пунктів, про відходи, захисту прав споживачів, громадського порядку та охоронної діяльності.

3.3. Права і обов’язки Муніципальна поліція набуває з дня державної реєстрації.

3.4. Муніципальна поліція в межах, встановлених законодавством, самостійно несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного їй майна згідно з законодавством. Муніципальна поліція не несе відповідальності за зобов’язаннями Власника та Органу управління, а Власник та Орган управління не несуть відповідальності за зобов’язаннями Муніципальної поліції, крім випадків, передбачених законодавством.

3.5. Муніципальна поліція є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, круглу печатку з власним найменуванням, штампи, бланки, знак для товарів та послуг, власну емблему, іншу атрибутику юридичної особи.

3.6. Муніципальна поліція від свого імені, виступає у господарських, цивільних та адміністративних правовідносинах з юридичними та фізичними особами, набуває майнових прав та несе обов’язки, виступає позивачем та відповідачем у судах, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності.

3.7. Муніципальна поліція має право вступати до асоціацій, консорціумів та інших об’єднань підприємств лише за погодженням з Органом управління.

3.8. Для забезпечення діяльності Муніципальної поліції її працівники під час виконання своїх службових обов’язків мають право на носіння, зберігання, застосовування спеціальних засобів у порядку і спосіб визначений Законом України «Про охоронну діяльність».

3.9. Зразок форменого одягу, знаки розрізнення, особового посвідчення працівника Муніципальної поліції затверджується рішенням виконавчого комітету селищної ради.

 1. МЕТА ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

4.1. Метою діяльності Муніципальної поліції є: захист майна, забезпечення прав і законних інтересів суб’єктів господарювання та фізичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування; забезпечення контролю за здійсненням заходів з охорони майна та фізичних осіб; розвитку та вдосконалення сфери надання послуг з охорони власності та громадян; забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері благоустрою міста, захисту прав споживачів, попередження та запобігання правопорушенням, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку; здійснення іншої господарської діяльності не забороненої законом.

4.2. Для досягнення мети своєї діяльності у сфері охоронної діяльності Муніципальна поліція реалізує наступні завдання:

4.2.1. забезпечує розвиток та вдосконалення сфери надання послуг з охорони власності та громадян;

4.2.2. використовує пункти централізованого спостереження, технічні засоби охорони та пожежогасіння, транспорт реагування, службові собаки;

4.2.3. здійснює контроль за станом майнової безпеки об’єкта охорони;

4.2.4. запобігає загрозам особистій безпеці фізичної особи, яка охороняється;

4.2.5. здійснює внутрішній контроль за станом пожежної безпеки на об’єктах охорони;

4.2.6. проводить реагування в межах наданих законом повноважень на протиправні дії, пов’язані з посяганням на об’єкт охорони;

4.2.7. проводить у встановленому законодавством порядку розслідування по питанням, пов’язаним зі здійсненням охоронної діяльності, та забезпечує захист майна, прав і законних інтересів підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та фізичних осіб;

4.2.8. здійснює, у порядку встановленому законодавством, охорону громадського порядку в місцях розміщення охоронюваних об’єктів,

4.3 Для досягнення мети своєї діяльності у сфері благоустрою, захисту прав споживачів, попередження правопорушень, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку Муніципальна поліція реалізує наступні завдання:

4.3.1. здійснює контроль за станом благоустрою території селища Борова, підтриманням чистоти та порядку, забезпечує попередження, запобігання та припинення правопорушень, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку у встановленому законодавством порядку;

4.3.2. здійснює контроль за дотриманням підприємствами, установами, організаціями вимог Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про відходи», «Про зовнішню рекламу», «Про захист прав споживачів», Правил благоустрою території селища Борова, інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в цій сфері у порядку встановленому законодавством;

4.3.3. здійснює контроль за станом благоустрою території селища Борова, в тому числі озелененням, охороною зелених насаджень і водойм, створенням місць відпочинку громадян, утриманням в належному стані закріплених та прилеглих до належних суб’єктам господарювання, установам, організаціям будівель, споруд та територій;

4.3.4. здійснює контроль за додержанням суб’єктами господарювання, установами, організаціями незалежно від форм власності та громадянами вимог законодавства у сфері поводження з побутовими та виробничими відходами;

4.3.5. здійснює профілактичні заходи з метою запобігання правопорушенням в сфері благоустрою, захисту прав споживачів, громадського порядку;

4.3.6. сприяє розвитку та поліпшенню стану благоустрою селища;

4.3.7. вживає заходів щодо зупинення робіт, які проводяться самовільно і порушують стан благоустрою міста, відшкодування завданих збитків та приведення об’єктів благоустрою до належного стану .

4.3.8. забезпечує супровід і контроль за дотриманням умов видачі та виконання дозволів на: – виконання планових та аварійних робіт на території міста у зв’язку з будівництвом, реконструкцією та ремонтом інженерних мереж; – виконання земляних робіт на території міста у зв’язку з розташуванням рекламних засобів; – благоустрій територій новозбудованих об’єктів; – встановлення захисно-охоронної огорожі в місцях проведення будівельних чи ремонтних робіт; – встановлення каркасу чи риштування, легких огорож при будівництві; – використання земельної ділянки для складування будівельних матеріалів.

4.3.9. здійснює контроль за відновленням благоустрою зруйнованих внаслідок проведення земляних робіт та вжиття заходів до виконавців земляних робіт щодо відновлення елементів благоустрою.

4.3.10. готує та видає технічні умови на благоустрій прилеглої території, водовідведення зливових та талих вод, внутрішнього та зовнішнього опорядження при будівництві, капітальному ремонті та реконструкції об’єктів.

4.3.11. здійснює технічний нагляд і контроль за благоустроєм, поточним і капітальним ремонтом, реконструкцією, реставрацією та будівництвом об’єктів незалежно від форм власності на договірних умовах.

4.3.12. здійснює контроль за додержанням проектних рішень, вимог Державних будівельних норм та інших нормативних документів при виконанні забудовниками будівельних робіт та технічних умов на благоустрій.

4.3.13. контролює усунення наслідків самочинних будівельних робіт.

4.3.14. готує проекти рішень міської ради, виконкому міської ради, розпоряджень міського голови з питань, що входять до компетенції Муніципальної поліції.

4.3.15. приймає в установленому порядку на державне зберігання документи постійного зберігання комунальних підприємств.

4.3.16. зберігає прийняті в архів справи та документи.

4.3.17. проводить роботи з виготовлення технічної документації на отримання дозволу на розміщення рекламоносіїв, малих архітектурних форм та споруд на замовлення, відповідно до вимог чинного законодавства.

4.3.18. надає послуги, щодо складання висновків про стан огороджувальних конструкцій, будинків та споруд.

4.3.19. виявляє факти самовільного зайняття земельних ділянок.

4.3.20. надає методичну, консультативну та іншу допомогу суб’єктам господарювання, установам, організаціям з питань утримання територій, будівель, споруд, забезпечення благоустрою.

4.3.21. проведення робіт пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, капітальним та поточним ремонтом об’єктів на договірних засадах.

4.3.22. забезпечує технічний нагляд за об’єктами будівництва, реконструкції, капітального ремонту.

4.3.23. вживати спільно з працівниками міліції заходів до припинення адміністративних правопорушень.

4.4. В сфері різноманітних видів господарської діяльності, включаючи, але не обмежуючись наступним:

4.4.1. проводити діяльність у сферах права, а також надання послуг у сфері підприємницької діяльності, таких як: консультації з питань комерційної діяльності та управління, дослідження ринку, наймання та підбір персоналу, рекламну та інші послуги;

4.4.2. розробляти проекти у галузі кондиціонування повітря, холодильної техніки, санітарної техніки та систем контролю за забрудненням навколишнього середовища, будівельної акустики тощо;

4.4.3. проводити аналіз стану навколишнього середовища, викидів газів, диму, стічних вод тощо;

4.4.4. виробляти, ремонтувати та технічно обслуговувати передавальну апаратуру електрозв’язку, стаціонарних передавачів та приймачів, радіотелефонних пристроїв для транспортних засобів, радіотелефонів, ретрансляторів, телефонних апаратів, факсимільних апаратів, автоматичних та неавтоматичних телефонних станцій, телексної апаратури, магнітних та оптичних зчитувальних пристроїв, машин для запису даних у кодованому вигляді на носії даних тощо;

4.4.5. проводити монтажні роботи, пов’язані з установленням систем телекомунікації;

4.4.6. встановлювати системи освітлення та сигналізації для автомобільних доріг, залізниць, аеродромів та портів;

4.4.7. розробляти стандартне програмне забезпечення, видання та реалізацію (продаж, прокат) системних пакетів програм, службових програм, проводити консультування щодо програмного забезпечення для функціонування комп’ютерних засобів;

4.4.8. розробляти веб-сторінки, надавати послуги з системного аналізу, програмування та супроводу, а також інших спеціалізованих послуг у сфері інформатизації, не віднесених до інших груп, оброблення даних із застосуванням програмного забезпечення користувача або власного програмного забезпечення, надання послуг по розміщенню даних у мережі Інтернет;

4.4.9. випускати усі види друкованої продукції, рекламу власної діяльності та продукції, надавати поліграфічні послуги, виконувати палітурні роботи, замовлень від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб;

4.4.10. здійснювати оптовий та роздрібний продаж продукції власного виробництва, закуплених товарів та інших товарно-матеріальних цінностей;

4.4.11. здійснювати спільну діяльність з іншими суб’єктами підприємницької діяльності, резидентами та нерезидентами;

4.4.12. здійснювати підготовку на договірних засадах пакету документів, необхідних для оформлення ордерів та їх продовження, на виконання будь-яких земляних та монтажних робіт, в т.ч. з розміщення малих архітектурних форм (МАФ), благоустрою територій та окремих ділянок, прокладання, ремонту інженерних мереж, ремонту будівель і споруд, тимчасове порушення існуючого благоустрою та його відновлення;

4.4.13. здійснювати супровід ордерів за заявками для надання консультацій щодо дотримання умов дії цих ордерів;

4.4.14. визначати якість вихідних матеріалів, виготовлених сумішей та виробів для дорожніх робіт та покриттів, щільності зворотних засипок розритів, а також якості виконання дорожніх та інших робіт;

4.4.15. проводити експертний нагляд за технічним станом будівель і споруд об’єктів виробничої і соціальної інфраструктури державної, комунальної та інших форм власності;

4.4.16. проводити обстеження всіх будівель, споруд, їх фрагментів, конструктивних елементів та інженерного обладнання з усіх технічних питань, що виникають в процесі експлуатації.

4.5. визначати стратегію та основні напрями свого розвитку відповідно до плану власного розвитку, для цього:

4.5.1. організовувати свою діяльність щодо забезпечення виконання укладених договорів;

4.5.2. реалізовувати продукцію (виконує роботи, надає послуги), вироблену (виконані, надані) за цінами (тарифами), що встановлюються ним самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством України – за цінами (тарифами), затвердженими (зафіксованими) у встановленому порядку;

4.5.3. вчиняти будь-які дії та набуває будь-яких інших прав і обов’язків, що входять до повноважень юридичної особи згідно з чинним законодавством України.

4.5.4. забезпечувати юридичний захист всіх своїх прав та інтересів;

4.6. Муніципальна поліція може здійснювати інші види діяльності згідно з діючим законодавством. У випадку, якщо якась діяльність вимагає спеціального дозволу (ліцензії) Муніципальна поліція повинна одержати її у встановленому порядку та додержуватись визначених умов та правил здійснення даного виду діяльності (ліцензійних умов).

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

5.1. В сфері здійснення охоронної діяльності Муніципальна поліція має наступні повноваження :

5.1.1. придбавати, зберігати та використовувати в установленому законодавством порядку спеціальні засоби, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;

5.1.2. використовувати радіозв’язок в установленому законодавством порядку;

5.1.3. використовувати в охоронній діяльності службових собак;

5.1.4. використовувати в охоронній діяльності технічні засоби охоронного призначення;

5.1.5. одержувати за своїм письмовим запитом від замовника послуг з охорони відомості та копії документів, необхідні для здійснення заходів охорони на об’єкті охорони;

5.1.6. за згодою замовника послуг з охорони (його представника) оглядати територію, будинки, приміщення, майно, що охороняються;

 1. 1.7. використовувати транспорт реагування:

5.1.7.1. транспорт реагування суб’єкта охоронної діяльності є спеціальним транспортом і обладнується засобами радіотехнічного зв’язку, кольорографічними схемами та написами, відповідними світловими та звуковими сигналами у порядку, визначеному Міністерством внутрішніх справ України.

5.1.8. здійснювати роботи з установленням систем охоронної та протипожежної сигналізації, систем протизламної сигналізації, радіо та телевізійних антен, громовідводів;

5.1.9. здійснювати проектування, монтаж та технічне обслуговування установок охоронної, пожежної та техногенної сигналізації, систем спостереження, автоматичного гасіння пожежі, оповіщення людей про пожежу, санкціонованого доступу;

5.1.10 здійснювати проектування, монтаж та технічне обслуговування систем охоронного відео спостереження, техніки захисту інформації, дозорні системи, засоби периметральної охорони та розробляти засоби і системи охоронної сигналізації;

5.1.11. здійснювати проектування систем електропостачання та проводити електромонтажні роботи;

5.1.12. проводити навчання і підготовку працівників охорони, особистої охорони та секретарів-охоронців;

5.1.13. вимагати від громадян, службових та посадових осіб підприємства, установи, організації незалежно від форм власності припинення протиправних дій, дотримання законності та правопорядку;

5.1.14. вимагати від службових осіб об’єктів охорони та інших осіб дотримання пропускного та внутрішньо об’єктового режимів;

5.1.15. не допускати проникнення осіб та затримувати тих, які намагаються проникнути (проникли) на об’єкт охорони або залишити його, порушуючи встановлені правила, з обов’язковим негайним повідомленням про це територіальний орган внутрішніх справ;

5.1.16. протидіяти правопорушникам і негайно повідомляти органи внутрішніх справ про вчинення цими особами злочину або адміністративного правопорушення;

5.1.17. застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та використовувати службових собак відповідно до Закону;

5.1.18. під час здійснення пропускного режиму на об’єктах охорони проводити огляд речей фізичних осіб (за їх добровільною згодою), транспортних засобів, вилучення речей і документів, що є знаряддями або предметами правопорушення, перевірку документів, що засвідчують особу, дають право на вхід (вихід) осіб, внесення (винесення), ввезення (вивезення) майна, в’їзд (виїзд) транспортних засобів, зокрема щодо їх відповідності складу матеріальних цінностей, що переміщуються на об’єкти охорони (з об’єктів охорони);

5.1.19. проводити відкриту відео та фотозйомку подій як допоміжний засіб запобігання протиправним діям з обов’язковим оприлюдненням на об’єкті, що охороняється, інформації про здійснення таких заходів;

5.1.20. забезпечувати належне зберігання відео та фотоматеріалів, отриманих під час здійснення заходів охорони, протягом одного року з можливістю використання їх виключно у службовій діяльності. Після закінчення строку зберігання зазначених матеріалів проводиться їх знищення комісією у складі трьох представників суб’єкта охоронної діяльності із складенням акта знищення відео та фотоматеріалів;

5.1.21. дотримуватись обмежень в частині здійснення охоронної діяльності, що визначені Законами України;

5.1.22. забезпечувати цілісність об’єктів охорони та недоторканність майна, що на них зберігається, недоторканність фізичних осіб;

5.1.23. припиняти шляхом здійснення заходів реагування правопорушення проти власності, фізичних осіб, порушення режиму роботи об’єктів охорони;

5.1.24. негайно у будь-який спосіб повідомляти відповідні правоохоронні органи про вчинення протиправних дій щодо власності, фізичних осіб та інших незаконних дій, що мають ознаки злочину, у місцях здійснення заходів охорони;

5.1.25. зберігати таємницю, що охороняється законом, а також конфіденційну інформацію про господарську діяльність суб’єктів господарювання, оголошену такою в установленому порядку, відомості про особисте і сімейне життя фізичних осіб, що стали відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством;

5.1.26. не вчиняти дій, що порушують громадський порядок.

5.2. Муніципальна поліція у сфері благоустрою, захисту прав споживачів, дотримання законодавств про відходи, попередження правопорушень що посягають на громадський порядок і громадську безпеку має наступні повноваження:

5.2.1. проводити рейди та перевірки території, об’єктів міста щодо стану їх благоустрою, додержання суб’єктами господарської діяльності, установами та організаціями незалежно від форм власності та громадянами законодавства у сфері благоустрою, поводження з відходами, захисту прав споживачів; попередження правопорушень, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку;

5.2.2. відвідувати підприємства, установи, організації, суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форми власності з метою дотримання чинного законодавства у сфері благоустрою, поводження з відходами, захисту прав споживачів;

5.2.3. вимагати від громадян, посадових та службових осіб суб’єктів господарювання, установ, організацій незалежно від форм власності, які порушують законодавство у сфері благоустрою, поводження з відходами, захисту прав споживачів, громадського порядку, припинення правопорушень та виносити на місці усне попередження особам, які допустили малозначні адміністративні порушення;

5.2.4. надавати приписи громадянам, посадовим та службовим особам суб’єктів господарювання, установ, організацій незалежно від форм власності щодо усунення виявлених порушень законодавства у сфері благоустрою, поводження з відходами, захисту справ споживачів;

5.2.5. здійснювати контроль за виконанням наданих приписів та запланованих заходів на усунення виявлених порушень;

5.2.6. складати акти фіксації виявлених правопорушень та адміністративні протоколи про адміністративні правопорушення на громадян та службових, посадових осіб суб’єктів господарювання, установ, організацій незалежно від форм власності в межах компетенції та порядку передбачених чинним законодавством у сфері благоустрою, поводження з відходами, захисту прав споживачів, громадського порядку тощо;

5.2.7. направляти протоколи про адміністративне правопорушення на розгляд органам (посадовим особам), уповноваженим розглядати справи про адміністративні правопорушення відповідно до положень Кодексу України про адміністративні правопорушення;

5.2.8. направляти повідомлення громадянам, посадовим та службовим особам суб’єктів господарювання, установ, організацій незалежно від форм власності для надання усних або письмових пояснень та проводити опитування зазначених осіб у зв’язку з порушенням ними вимог законодавства у сфері благоустрою, поводження з відходами, захисту прав споживачів, громадського порядку;

5.2.9. контролювати та сприяти в забезпеченні чистоти і порядку в місті, очищенню територій та об’єктів від сміття, будівельних та побутових відходів, снігу, льоду, самовільного розміщених об’єктів та елементів благоустрою;

5.2.10. здійснювати відповідно до чинного законодавства фото, відеозйомки, звукозапис, як допоміжний засіб для запобігання порушень вимог законодавства у сфері благоустрою, поводження з відходами, захисту прав споживачів, громадського порядку;

5.2.11. залучати в установленому порядку фахівців підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції Муніципальної поліції;

5.2.12. надавати допомогу суб’єктам господарювання, установам, організаціям та громадянам у поліпшені стану території та об’єктів благоустрою селища Борова, дотримання вимог законодавства в сфері поводження з відходами, охорони громадського порядку, захисту прав споживачів;

5.2.13. подавати у встановленому порядку пропозиції з розвитку та поліпшення стану благоустрою територій та об’єктів міста, захисту прав споживачів, поводження з відходами, громадського порядку, удосконалення Правил благоустрою території селища Борова;

5.2.14. брати участь у межах своєї компетенції, у роботі комісій, утворених міською радою, виконкомом, міським головою, виконавчими органами селищної ради;

5.2.15. надавати інформацію органам державного контролю відповідно до чинного законодавства;

5.2.16. одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради, службових та посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Муніципальну поліцію завдань;

5.2.17. брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міським головою, міською радою та її виконавчими органами у встановленому порядку;

5.2.18. скликати у встановленому порядку наради за своєю компетенцією;

5.2.19. доставляти осіб, які вчинили адміністративні правопорушення у сфері благоустрою, захисту прав споживачів, поводження з відходами, громадського порядку до органів внутрішніх справ, якщо особу порушника не може бути встановлено на місці вчинення порушення, порядком передбаченим КУпАП;

5.2.20. передавати до державних контролюючих та правоохоронних органів інформацію та матеріали, що свідчать про порушення вимог законодавства у сфері благоустрою, поводження з відходами, захисту прав споживачів, громадського порядку;

5.2.21. встановлювати особу порушника, якщо особа не відома, за допомогою органів внутрішніх справ, та інших органів виконавчої влади;

5.2.22. забезпечувати подання від імені Борівської селищної ради позовів до суду про відшкодування шкоди завданої об’єктам благоустрою, внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою, поводження з відходами, захисту прав споживачів та Правил благоустрою території селища Борова;

5.2.23. проводити розрахунки нанесених збитків об’єктам та елементам благоустрою та понесених затрат на відшкодування завданої шкоди;

5.2.24. приймати участь та безпосередньо розглядати звернення та скарги підприємств, установ, організацій і громадян з питань, що відносяться до компетенції Муніципальної поліції;

5.2.25. здійснювати підготовку на договірних засадах пакету документів, необхідних для оформлення дозволів на погіршення благоустрою та їх продовження, в т.ч. на виконання будь-яких земляних та монтажних робіт, з розміщення малих архітектурних форм (МАФ), благоустрою територій та окремих ділянок, прокладання, ремонту інженерних мереж, ремонту будівель і споруд, тимчасове порушення існуючого благоустрою та його відновлення тощо:

5.2.25.1. проводити супроводження об’єктів, на які видані дозволи на погіршення благоустрою, надавати консультації, методичну та іншу допомогу щодо дотримання умов дії цих дозволів;

5.2.25.2. готувати та видавати технічні умови на благоустрій прилеглої території, водовідведення зливових та талих вод, внутрішнього та зовнішнього опорядження при будівництві, капітальному ремонті та реконструкції об’єктів;

5.2.25.3. готувати та погоджувати дефектні акти та кошториси на ремонтні роботи;

5.2.25.4. здійснювати надання консалтингових послуг в сфері інвестування об’єктів будівництва, розробці містобудівних програм та документацій та проводити роботи пов’язані з будівництвом, реконструкцією, капітальним та поточним ремонтом об’єктів на договірних засадах, а також виконувати проектно- кошторисні і дизайнерські роботи та послуги;

5.2.25.5. укладати договори з юридичними та фізичними особами на комплексне опорядження та утримання об’єктів благоустрою та прилеглих до них територій.

5.2.26. визначати якість вихідних матеріалів, виготовлених сумішей та виробів для дорожніх робіт та покриттів, щільності зворотних засипок розриттів, а також якості виконання дорожніх та інших робіт під час відновлення покриття на пошкоджених об’єктах благоустрою;

5.2.27. проводити експертний нагляд за технічним станом будівель і споруд об’єктів виробничої і соціальної інфраструктури державної, комунальної та інших форм власності;

5.2.28. проводити обстеження будівель, споруд, їх фрагментів, конструктивних елементів та інженерного обладнання з усіх технічних питань, що виникають в процесі експлуатації;

5.2.29. розглядати звернення споживачів, консультувати їх з питань захисту прав споживачів:

5.2.29.1. у разі виявлення продукції неналежної якості, фальсифікованої, небезпечної для життя, здоров’я, майна споживачів і навколишнього природного середовища терміново повідомляти про це центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, інші органи, що здійснюють контроль і нагляд за якістю і безпекою продукції;

5.2.29.2. готувати подання до органу, який видав дозвіл на провадження відповідного виду діяльності, для вирішення питання про тимчасове зупинення його дії чи про дострокове анулювання у разі систематичного порушення прав споживачів.

5.3. Інші повноваження:

5.3.1. забезпечувати виробництво продукції, виконання робіт та надання послуг відповідно до укладених договорів;

5.3.2. забезпечувати цільове використання закріпленого за ним майна та виділених з бюджетів коштів;

5.3.3. здійснювати належне утримання основних фондів, а також забезпечувати своєчасне освоєння нових виробничих потужностей;

5.3.4. створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил та норм охорони праці, техніки безпеки;

5.3.5. здійснювати заходи з удосконалення організації своєї роботи;

5.3.6. здійснювати заходи з удосконалення організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної заінтересованості як у результатах особистої праці, так і у загальних підсумках роботи підприємства, забезпечувати економне і раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з працівниками підприємства;

5.3.7. виконувати норми і вимоги щодо охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

5.3.8. здійснювати інші повноваження, покладені на Муніципальну поліцію відповідно до чинного законодавства;

 1. ВЗАЄМОДІЯ З ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ

6.1. Муніципальна поліція при виконанні покладених на неї завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, департаментами та іншими виконавчими органами Борівської селищної ради, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, правоохоронними органами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, об’єднаннями громадян, співпрацює з засобами масової інформації, проводить прес-конференції, видає інформаційний бюлетень та інші матеріали.

6.2. Для реалізації Статутних повноважень в сфері дотримання громадського порядку та безпеки Муніципальна поліція та правоохоронні органи спільно організовують взаємодію і надають взаємодопомогу у діяльності, що спрямована на попередження, припинення і розкриття злочинів, адміністративних правопорушень та забезпечення охорони громадського порядку.

6.3. Заходи із взаємодії з правоохоронними органами не можуть порушувати зобов’язання суб’єктів охоронної діяльності за договором щодо надання послуг з охорони.

6.4. Муніципальна поліція організовує взаємодію з правоохоронними органами у формі:

6.4.1. проведення спільних нарад, консультацій;

6.4.2. обміну інформацією з питань попередження та припинення правопорушень;

6.4.3. інших не заборонених законодавством заходів за умови, якщо не порушуються права та обов’язки підприємства, установи, організації незалежно від форм власності і здійснення таких заходів належить до компетенції відповідного правоохоронного органу.

6.5. Муніципальна поліція вивчає, узагальнює та розповсюджує передовий досвід діяльності в сфері захисту бізнесу щодо противоправних посягань (у тому числі закордонний); розробляє та впроваджує нові форми і тактичні прийоми здійснення цієї діяльності; у встановленому порядку організовує підготовку та підвищення кваліфікації працівників, створює спільно з навчальними закладами, школи, центри, і курси підготовки та перепідготовки кадрів, виховує їх у дусі неухильного додержання законності та професійної етики.

 1. МАЙНО

7.1. Встановити Муніципальній поліції Статутний капітал в розмірі ______________________.

7.2. Термін наділення Муніципальної поліції Статутним капіталом складає один рік з дня державної реєстрації.

7.3. Майно Муніципальної поліції становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у її самостійному балансі.

7.4. Майно Муніципальної поліції, що є у комунальній власності і закріплене за Муніципальною поліцією, належить їй на праві господарського відання. Здійснюючи право господарського відання Муніципальна поліція володіє та користується зазначеним майном.

7.5. Муніципальна поліція має право розпоряджатися закріпленим за ним на праві господарського відання майном, що є у комунальній власності і належить до основних фондів підприємства, лише з дозволу Власника.

7.6. Джерелами формування майна є:

7.6.1.майно, передане йому Власником;

7.6.2. доходи, одержані від реалізації продукції та наданих послуг, а також від інших видів господарської діяльності;

7.6.3. кредити банків та інших кредиторів;

7.6.4. капітальні та поточні трансферти з міського бюджету;

7.6.5. інші джерела, не заборонені законодавством України.

7.7. Збитки, заподіяні Підприємству внаслідок порушення його майнових прав юридичними особами, громадянами та державними органами відшкодовуються в порядку передбаченому діючим законодавством України.

7.8. Для покриття дефіциту фінансових ресурсів Муніципальна поліція має право взяти банківську позику з дотриманням умов цього Статуту.

7.9. Муніципальній поліції може надаватися з міського бюджету фінансова підтримка(дотація на покриття збитків) в порядку затвердженому міською радою.

 1. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ, ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ

8.1.Управління Муніципальною поліцією здійснюється згідно з даним Статутом з врахуванням інтересів трудового колективу, закріплених в Колективному договорі, і прав Власника.

8.2. Основні питання діяльності Муніципальної поліції вирішуються Органом управління.

8.3. До виключної компетенції Органу управління належить:

8.3.1 визначення основних напрямків діяльності, затвердження планів та звітів про їх виконання, строків їх надання;

8.3.2. вирішення питання про розподіл та внесення змін в розподіл прибутку;

8.3.3. затвердження річних звітів, балансів і даних перевірки фінансово- господарської діяльності відповідними службами;

8.3.4. призначення та проведення відповідних перевірок фінансової діяльності;

8.3.5. погодження в установленому законодавством порядку дозволів на здачу в оренду та відчуження нерухомого і окремого індивідуально визначеного майна, закріпленого за Муніципальною поліцією;

8.3.6. погодження структури та штатів Муніципальної поліції;

8.3.7. орган управління, уповноважені ним посадові особи, мають право на отримання від Муніципальної міліції звітів, оперативної інформації, тощо у встановлені ними строки;

8.3.8. орган управління контролює дотримання умов контракту та вживає заходи в разі його порушення.

8.4. До виключної компетенції Власника належить:

8.4.1. вирішення питань про створення філій, представництв, а також припинення їх діяльності відповідно до законодавства;

8.4.2. прийняття рішення про припинення діяльності Муніципальної поліції чи її реорганізацію;

8.4.3. призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

8.4.4. прийняття і внесення змін та доповнень до Статуту, внутрішніх актів, що регулюють діяльність Муніципальної поліції;

8.4.5. надання дозволу на отримання кредитів, позик в тому числі під заставу майна Муніципальної поліції.

8.5. Управління Муніципальною поліцією здійснюється начальником, який призначається на посаду розпорядженням міського голови на підставі укладеного контракту.

8.6. Начальник вирішує усі питання діяльності Муніципальної поліції, за винятком тих, які належать до виключної компетенції Органу управління та Власника, керуючись законами, іншими нормативними актами України, цим Статутом та затвердженими Органом управління основними напрямами та планами діяльності Муніципальної поліції. Начальник несе відповідальність за наслідки господарської діяльності Муніципальної поліції та звітує перед Органом управління.

8.7. Начальник Муніципальної поліції:

8.7.1. діє на засадах єдиноначальності;

8.7.2. затверджує у порядку, що встановлений Органом управління майном, та за його погодженням структуру та штати Муніципальної поліції;

8.7.3. з урахуванням обмежень визначених цим Статутом, приймає на роботу (укладає договори, контракти з працівниками) та звільняє працівників Муніципальної поліції, у тому числі заступників, керівників структурних підрозділів, відокремлених підрозділів, філій;

8.7.4. затверджує посадові інструкції, положення першого заступника, заступників, головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів, керівників відокремлених підрозділів, філії, інших створених підрозділів;

8.7.5. розпоряджається у межах своїх повноважень майном Муніципальної поліції, у тому числі її коштами;

8.7.6. у межах своїх повноважень видає накази та інші акти з питань, пов’язаних з діяльністю Муніципальної поліції;

8.7.7. відповідно до умов колективного договору застосовує заходи заохочення, накладає дисциплінарні стягнення;

8.7.8. забезпечує виконання показників ефективного використання та зберігання переданого майна, а також майнового стану Муніципальної поліції, за які несе матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством України;

8.7.9. без довіреності діє вiд iменi Муніципальної поліції, представляє інтереси Муніципальної поліції у відносинах з усіма суб’єктами господарювання, організаціями, установами та громадянами, в судах як в Україні, так i за її межами;

8.7.10. забезпечує та несе відповідальність за належне та якісне виконання Муніципальною поліцією покладених на неї цим Статутом, чинним законодавством, рішеннями міської ради та виконавчого комітету завдань та реалізацію наданих повноважень;

8.7.11. укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки;

8.7.12. несе відповідальність за формування та виконання балансу доходів і видатків Муніципальної поліції;

8.7.13. виконує інші обов’язки та повноваження.

8.8. Рішення начальника Муніципальної поліції, заступника і керівників структурних підрозділів, прийняті в межах їх повноважень, обов’язкові для всіх підлеглих їм працівників.

8.9. Рішення із соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Муніципальної поліції, приймаються адміністрацією Муніципальної поліції за участю трудового колективу і відображаються у колективному договорі. Право укладення колективного договору від імені Органу управління майном надається начальнику Муніципальної поліції, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.

 1. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

9.1. Трудова діяльність працівників Муніципальної поліції здійснюється на основі укладених з ними трудових договорів (контрактів) відповідно до чинного законодавства. Робота окремих працівників може здійснюватись на підставі цивільно-правових договорів.

9.2. Форми, системи та розміри оплати праці працівників Муніципальної поліції визначаються при укладанні трудових договорів (контрактів) з ними на основі чинного законодавства з урахуванням результатів господарської діяльності, фонду оплати праці та трудового вкладу кожного працівника Муніципальної поліції.

9.3. Працівники Муніципальної поліції підлягають соціальному страхуванню та соціальному забезпеченню в порядку і на умовах встановлених діючим законодавством.

9.4. Умови залучення громадян до охоронної діяльності, підготовка та перепідготовка персоналу охорони здійснюється відповідно до встановленого законодавством порядку.

9.5. Мінімальний розмір заробітної плати не може бути нижчим від офіційно встановленого державою мінімального розміру заробітної плати.

9.6. Трудові відносини визначаються відповідно до колективного договору, Кодексу законів про працю, а також Правил внутрішнього розпорядку Муніципальної поліції, Положення про оплату праці та інших локальних актів.

9.7. Повноваження трудового колективу підприємства реалізуються загальними зборами (конференцією) та через їх виборні органи. Для представництва інтересів трудового колективу на загальних зборах (конференції) трудовий колектив може обрати орган колективного самоврядування, до складу якого не може входити начальник Муніципальної поліції.

 1. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

10.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Муніципальної поліції є прибуток або інший показник ефективності його діяльності, визначений Органом управління.

10.2. В Муніципальній поліції формуються такі фонди: оплати праці, амортизаційний фонд, резервний фонд, розвиток виробництва, матеріальний, соціальний розвиток, інші фонди відповідно до діючого законодавства.

10.3. Муніципальна поліція здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде бухгалтерську і статистичну звітність згідно з законодавством України, а також обов’язкову звітність за формою, що встановлюється Кабінетом Міністрів України. Начальник Муніципальної поліції та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та звітності.

10.4. Усі розрахунки Муніципальної поліції здійснюються у календарній послідовності надходження розрахункових документів у безготівковому та готівковому порядку через установи Банків.

10.5. Муніципальна поліція здійснює володіння і користування природними ресурсами у встановленому законодавством України порядку.

10.6. Муніципальна поліція самостійно розпоряджається чистим прибутком, що залишився в його розпорядженні після сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету, відповідно до чинного законодавства.

 1. ЗОВHIШHЬОЕКОHОМIЧHА ДIЯЛЬHIСТЬ

11.1. Муніципальна поліція бере участь у зовнішньоекономічній діяльності, яка сприяє накопиченню валютних ресурсів.

11.2. Муніципальна поліція самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність та несе економічну відповідальність за її ефективність у порядку та за умов, визначених чинним законодавством України, а також укладеними угодами та договорами, іншими правочинами.

11.3. Муніципальна поліція має право здійснювати будь-які види зовнішньоекономічної діяльності, в тому числі охорону діяльність, як на території України та за кордоном відповідно до цього Статуту, якщо це прямо не заборонено чинним законодавством України, зокрема:

11.3.1. експорт та імпорт товарів, капіталів;

11.3.2. надання послуг іноземним фізичним та юридичним особам, з усіх напрямків діяльності Муніципальної поліції;

11.3.3. спільна діяльність з іноземними фізичними та юридичними особами відповідно з предметом діяльності Муніципальної поліції;

11.3.4. навчання та підготовка фахівців;

11.3.5. організація та проведення виставок, ярмарок, торгів, аукціонів, конференцій, семінарів та інших заходів спільно з іноземними партнерами;

11.3.6. товарообмінні (бартерні) операції, інші форми зустрічної торгівлі;

11.3.7. орендні (лізингові) операції;

11.3.8. міжнародні фінансові операції.

11.4. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Муніципальна поліція, має всі права учасника зовнішньоекономічних відносин, у тому числі має право:

11.4.1. за погодженням за Власником відкривати свої представництва (інші структурні підрозділи) та створювати юридичні особи на території інших держав відповідно до чинного законодавства цих держав, відкривати поточні і розрахункові рахунки, як на Україні та за її межами;

11.4.2. брати участь у створенні та роботі міжнародних охоронних організацій;

11.4.3. здійснювати без обмежень посередницькі операції, за яких право власності на товар не переходить до посередника (на підставі комісійних, агентських договорів, доручення та ін.);

11.4.4. у встановленому порядку підписувати зовнішньоекономічні договори (контракти) всіх видів, крім тих, які прямо заборонені чинним законодавством України;

11.4.5. самостійно визначати форму розрахунків за зовнішньоекономічними операціями, якщо це не суперечить чинному законодавству України та відповідає міжнародним правилам та звичаям ділового обороту;

11.4.6. одержувати будь-яку інформацію, необхідну для здійснення цієї діяльності, якщо вона не становить державної, комерційної чи іншої охоронюваної законом таємниці;

11.4.7. реекспортувати товари, крім випадків, прямо заборонених законом;

11.4.8. організовувати співробітництво з закордонними охоронно-детективними та інформаційними громадськими і урядовими організаціями, проводити взаємообмін інформацією та досвідом роботи;

11.5. Муніципальна поліція веде бухгалтерський та оперативний облік зовнішньоекономічних операцій, а також веде статистичну звітність.

11.6. Муніципальна поліція має право у порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством одержувати кредити від іноземних юридичних та/або фізичних осіб за згодую Власника.

11.7. Мати інші права, що не суперечать чинному законодавству України.

 1. ВІДОМОСТІ, ЩО Є КОНФІДЕНЦІЙНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА СТАНОВЛЯТЬ КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ

12.1. Порядок забезпечення, використання відомостей, що становлять комерційну та конфіденційну інформацію Муніципальної поліції, визначається у відповідному Положенні, яке затверджується начальником.

12.2. Посадові особи, працівники Муніципальної поліції повинні зберігати та не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Муніципальної поліції.

 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

13.1. Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Статуту Муніципальної поліції можуть надходити від Власника, Органу Управління і трудового колективу Муніципальної поліції.

13.2. Зміни та доповнення до Статуту підприємства затверджує Власник. Зміни та доповнення до Статуту підприємства підлягають державній реєстрації.

 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

14.1. Припинення діяльності Муніципальної поліції здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, розділу, виділення, перетворення) або ліквідації за рішенням Власника або суду.

14.2. Реорганізація Муніципальної поліції відбувається відповідно до рішення Власника. При реорганізації Муніципальної поліції усі її права та обов’язки переходять до її правонаступників.

14.3. Муніципальна поліція ліквідується:

14.3.1. за рішенням Власника;

14.3.2. на підставі рішення Господарського суду;

14.3.3. якщо прийнято рішення про заборону діяльності Муніципальної поліції через невиконання умов, встановлених законодавством, і, в передбачений рішенням термін, не забезпечене дотримання цих умов або не змінено вид діяльності;

14.3.4. якщо рішенням суду будуть визнані недійсними установчі документи та рішення про створення Муніципальної поліції;

14.3.5. на інших підставах, передбачених законодавчими актами України.

14.4. Ліквідація Муніципальної поліції здійснюється ліквідаційною комісією, що утворюється Власником Муніципальної поліції або за його дорученням Органом управління. З моменту призначення ліквідаційної комісії, до неї переходять повноваження по керуванню справами Муніципальної поліції.

14.5. Власник Муніципальної поліції, суд, Господарський суд, що ухвалив рішення про ліквідацію Муніципальної поліції, встановлює порядок і термін проведення ліквідації, а також термін для виявлення претензій кредиторам.

14.6. Ліквідаційна комісія розміщує в офіційній пресі за місцем розташування Муніципальної поліції публікацію про її ліквідацію та про порядок та терміни висунення кредиторами претензій.

14.7. Претензії кредиторів до Муніципальної поліції задовольняються з її майна у встановленому законом порядку.

14.8. Муніципальна поліція вважається ліквідованою (реорганізованою) з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

  займ онлайн без отказа

Comments are closed.