Мотовилівка. школа. ювілей

Шкільна наша домівко, з ювілеєм!

Школа – це світ знань в якому, ми вчилися писати і читати, пізнали багато яскравих вражень та здобули путівку в самостійне життя. Цьому ми повинні завдячити нашим дорогим педагогам, вчителям-пенсіонерам і, тим, кого вже немає сьогодні, але вони живуть в нашій пам’яті. І завжди, для кожного із нас, згадується мелодія шкільного дзвоника, як відгомін далекого щасливого дитинства, у яке неможливо повернутися.

Витокам шкільній освіті Мотовилівських сіл становить більш, ніж 250 років.  Із дослідження архівного документу за 1779-й рік засвідчено, що вже у 1764 році у Великомотовилівській церкві “Пресвятої Богородиці” вже навчали грамоти: писати і читати. Отже можна  впевнено стверджувати, що шкільній Мотовилівській освіті минуло 250 років і, як найстарішій серед сіл Фастівщини.

В Киевскую Губернскую Канцелярию

Доношение. 1779 год.

Родился Я именованный Заграницею в польском селе Мотовиловке, которая состоит во владении князя Мартина Любомирского, отамошнего посполитого жителя Тимофея Пискуненка и матери Натальи Телемоновой дочери, и нам оные Родители мои. Там же состою в Православной Греческого исповедания веры. От роду мне двадцать три года.

       Лет с пятнадцать назад (примечание: в 1764 году) оной отец мой Пискуненко живучи в том же селе Мотовиловка умре по смерти коего того года оная мать моя Наталья непохотела в оном селе Мотовиловка жить и перешла на житие в город Киев в Подгородье, где и ныне жительство имеет, а меня для обучения русской грамоты отдала состоящей в том же селе Мотовиловка церкви  Пресвятой Богородицы в школу к дьяку Стаховскому, у коего обучился российской грамоте читать и писать.

Із історії шкільної освіти Мотовилівки надає кандидат історичних наук, член правління Національної Спілки краєзнавців України Володимир Перерва в книзі Історія шкільництва в містах і селах Київщини 19-го – початку 20-го ст.

Село Казенна Мотовилівка та хутір Борова історично становили єдину Покровську парафію, осередок якої перебував у Казенній Мотовилівці. При мотовилівській церкві церковнопарафіяльну школу було засновано у 1860 р. настоятелем місцевого храму священиком о. Петром Гордієвським.

  1. Приходское училище заведено в 1860 году. В 1867 году в нём обучалось 25 мальчиков и 10 девочек.

В Казенній Мотовилівці на початку XX століття було засновано чотирьохкласне училище.  Мотовилівська чотирьохкласна державна школа мала типову для таких закладів програму навчання. У першому класі діти навчалися Закону Божому, російській мові, арифметиці та малюванню, у другому до вищеозначених предметів додавалися ще географія, історія та природознавство (“естествоведение”). В третьому класі продовжуючи вивчати всі перелічені предмети, учні вивчали ще й нові— геометрію, французьку та німецьку мови, а в четвертому новий предмет був лише один — фізика.

 

За часів творення Української незалежної державності, важливою подією цього часу у Казенній Мотовилівці 6 квітня 1917-го року було засновано одне з найперших на Фастівщині і Васильківщині українського товариства “Просвіта” ім. Бориса Грінченка. Її завідувачем став голова Васильківської земської управи, житель Великої Мотовилівки Гончар Овсій Іванович.

З повідомлення тогочасної української київської газети “Нова рада” у N31 за 5 травня 1917 року читаємо … виникла просвіта ім. Бориса Дмитровича Грінченка у с. Казенна Мотовилівка у місцевій  церковно-приходській школі.     

    Основною метою діяльності “Просвіти” було утвердження державної української мови, яка була заборонена на протязі кількох століть, розвиток національної культури, відродження історичної пам’яті. Читальня Мотовилівської “Просвіти” для мешканців села вела курси неписьменних, проводила вечорниці, ставила п’єси.

21 жовтня 1918 р. департамент середньої школи повідомив Комісаріату Київської шкільної округи про наступне:
“Департамент середньої освіти цим повідомляє для належного розпорядження, що Міністерство освіти згідно з проханням громади “Благоустройства посьолка Мотовилівки” дозволяє зазначеній громаді відкрити з початком 1918/1919 н. р. в п. Мотовилівка приватню 8 класову повноправну гімназію з викладовою українською мовою з тим, щоб у цьому році було відкрито підготовчий і три перші класи, а в майбутньому кожен рік відкривався слідуючий клас на точній підставі статуту хлоп’ячих гімназій з віднесенням утримання цієї гімназії на місцеві кошти”.

 

        Але втілити задумане жителями Казенної, Великої Мотовилівки і Борової не вдалося. Почалася більшовицька агресія в наш край. Радянською владою були ліквідовані церковноприходські та державні школи, закрита Мотовилівська “Просвіта”.

 

Матеріли підготовив учень Мотовилівської школи 1959-1967 років навчання

Анатолій Страшук

  срочный займ без проверок

Comments are closed.