..громади. об'єднання. мапи.

..чергова частка інформації з висот владного “олімпу”: маємо наступну мапу з поділом громад, де межі-кордони нових адміністративних одиниць, за участю сіл-сателітів, так і без них. Маємо Борівську громаду в існуючих межах, Ч.Мотовилівка блокує під свої інтереси розвиток (знаходячись в центрі) і формує свою громаду, а Мотслобідка і Оленівка спільних з нами меж не мають, тому трохи й “відсунуто” їх через позицію сусідів. Амбіції..

ПАСПОРТ
Червономотовилівської громади
(найменування спроможної територіальної громади та її
село Червона Мотовилівка
потенційного адміністративного центру)
№ п/п Найменування показника Значення показника
1. Чисельність населення станом на 1 січня 2014 р 2779
у тому числі дітей:
дошкільного віку 333
шкільного віку 222
2. Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної територіальної громади 6

3. Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади, тис. гривень 2 676,9
у тому числі:
сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України 2 676,9
бюджету розвитку 0
базової дотації 2 289,8
реверсної дотації 0
4. Площа території спроможної територіальної громади, кв. кілометрів 85,20
5. Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування 14
у тому числі:
загальноосвітніх навчальних закладів I—III ступеня 1
загальноосвітніх навчальних закладів I—II ступеня 3
загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня 0
дошкільних навчальних закладів 2
закладів позашкільної освіти 0
закладів культури 3
закладів фізичної культури 0
фельдшерсько-акушерських пунктів 4
амбулаторій, поліклінік 1
лікарень 0
станцій швидкої допомоги 0
6. Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо:
правоохоронної діяльності Ні
реєстрації актів цивільного стану та майнових прав Ні
пенсійного забезпечення Ні
соціального захисту Ні
пожежної безпеки Ні
казначейського обслуговування Ні
7. Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування Ні

Відомості про територіальні громади, що увійдуть до складу спроможної територіальної громади

Порядковий номер Найменування територіальних громад та населених пунктів, що входять до їх складу, із зазначенням адміністративного статусу Район Чисельність населення станом на
1 січня 2015 р. в населеному пункті Відстань до потенційного адміністративного центру спроможної територіальної громади, кілометрів

1 село Велика Мотовилівка Червономотовилівська сільська рада Фастівська 1057 1
2 село Вишняки Червономотовилівська сільська рада Фастівська 25 2
3 село Мотовилівська Слобідка Мотовилівсько-Слобідська сільська рада Фастівська 544 1
4 село Оленівка Оленівська сільська рада Фастівська 534 3
5 село Тарасенки Червономотовилівська сільська рада Фастівська 17 3
6 село Червона Мотовилівка Червономотовилівська сільська рада Фастівська 2785 0

Перший заступник голови Київської
обласної державної адміністрації Л.Р. Парцхаладзе

Паспорт оформив
директор департаменту містобудування і архітектури
Київської обласної державної адміністрації Н.І. Мошинська

 

..а ще є опис Фастівської громади.

ПАСПОРТ
Фастівськоїгромади
(найменуванняспроможноїтериторіальноїгромади та її
містоФастів
потенційногоадміністративного центру)
№ п/п Найменуванняпоказника Значенняпоказника
1. Чисельністьнаселення станом на 1 січня 2014 р 79548
у тому числідітей:
дошкільноговіку 6419
шкільноговіку 10021
2. Кількістьнаселенихпунктів, щовходятьдо складу  спроможноїтериторіальноїгромади 42
3. Обсягдоходів (розрахунковий) спроможноїтериторіальноїгромади, гривень 96728400
у тому числі:
сформованихвідповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України 95817100
бюджету розвитку 415200
базовоїдотації 0
реверсноїдотації 0
4. Площатериторіїспроможноїтериторіальноїгромади, кв. кілометрів 844,53
5. Кількістьзакладів, щоутримуються за рахунок бюджету органівмісцевогосамоврядування 142
у тому числі:
загальноосвітніхнавчальнихзакладів I—IIIступеня 25
загальноосвітніхнавчальнихзакладів I—IIступеня 2
загальноосвітніхнавчальнихзакладів I ступеня 1
дошкільнихнавчальнихзакладів 16
закладівпозашкільноїосвіти 1
закладівкультури 57
закладівфізичноїкультури 6
фельдшерсько-акушерськихпунктів 19
амбулаторій, поліклінік 13
лікарень 2
станційшвидкоїдопомоги 0
6. Наявністьприміщень для розміщеннядержавнихорганів, установ, щоздійснюютьповноваженнящодо:
правоохоронноїдіяльності Так
реєстраціїактівцивільного стану та майнових прав Так
пенсійногозабезпечення Так
соціальногозахисту Так
пожежноїбезпеки Так
казначейськогообслуговування Так
7. Наявністьприміщень для розміщенняорганівмісцевогосамоврядування Так
Відомості про територіальнігромади, щоувійдутьдо складу спроможноїтериторіальноїгромади
Порядковий номер Найменуваннятериторіальних громад та населенихпунктів, щовходять до їх складу, іззазначеннямадміністративного статусу Район Чисельністьнаселення станом на
1 січня 2015 р. в населеномупункті
Відстань до потенційногоадміністративного центру спроможноїтериторіальноїгромади, кілометрів
1 2 3 4 5 6 7
1 село Бортники Бортниківськасільська рада Фастівська 206 Бортники
1 2 3 4 5 6 7
2 село Василівка Великогуляківськасільська рада Фастівська 12 Василівка
3 село Велика Офірна Малоснітинськасільська рада Фастівська 622 Велика Офірна
4 село Велика Снітинка Великоснітинськасільська рада Фастівська 2093 Велика Снітинка
5 село Великі Гуляки Великогуляківськасільська рада Фастівська 455 Великі Гуляки
6 село Веприк Веприцькасільська рада Фастівська 836 Веприк
7 село Вишня Пришивальницькасільська рада Фастівська 192 Вишня
8 село Вільшанська Нива Дідівщинськасільська рада Фастівська 6 Вільшанська Нива
9 село Волиця Волицькасільська рада Фастівська 515 Волиця
10 село Гвардійське Фастівецькасільська рада Фастівська 151 Гвардійське
11 село Деминівка Дідівщинськасільська рада Фастівська 90 Деминівка
12 село Дідівщина Дідівщинськасільська рада Фастівська 673 Дідівщина
13 село Дорогинка Дорогинськасільська рада Фастівська 631 Дорогинка
14 село Єлизаветівка Пилипівськасільська рада Фастівська 70 Єлизаветівка
15 село Кищинці Кищинськасільська рада Фастівська 259 Кищинці
16 село Клехівка Фастівецькасільська рада Фастівська 246 Клехівка
17 село Кожанка Кожанськаселищна рада Фастівська 2098 Кожанка
18 село Кончаки Пришивальницькасільська рада Фастівська 59 Кончаки
19 село Королівка Пилипівськасільська рада Фастівська 465 Королівка
20 село Кощіївка Дорогинськасільська рада Фастівська 141 Кощіївка
21 село Мала Офірна Малоснітинськасільська рада Фастівська 247 Мала Офірна
22 село Мала Снітинка Малоснітинськасільська рада Фастівська 757 Мала Снітинка
23 село Малополовецьке Малополовецькасільська рада Фастівська 1008 Малополовецьке
24 село Млинок Веприцькасільська рада Фастівська 11 Млинок
25 село Паляничинці Паляничинськасільська рада Фастівська 552 Паляничинці
26 село Пилипівка Пилипівськасільська рада Фастівська 324 Пилипівка
27 село Півні Дмитрівськасільська рада Фастівська 230 Півні
28 село Пришивальня Пришивальницькасільська рада Фастівська 239 Пришивальня
29 село Скригалівка Скригалівськасільська рада Фастівська 244 Скригалівка
30 село Софіївка Кожанськаселищна рада Фастівська 194 Софіївка
31 село Ставки Скригалівськасільська рада Фастівська 393 Ставки
1 2 3 4 5 6 7
32 село Степове Кожанськаселищна рада Фастівська 90 Степове
33 село Тарасівка Малополовецькасільська рада Фастівська 23 Тарасівка
34 село Томашівка Томашівськасільська рада Фастівська 364 Томашівка
35 село Триліси Триліськасільська рада Фастівська 1905 Триліси
36 село Фастів Фастівськаміська рада Фастівська 48413 Фастів
37 село Фастівець Фастівецькасільська рада Фастівська 815 Фастівець
38 місто Федорівка Великогуляківськасільська рада Фастівська 101 Федорівка
39 село Червоне Червоненськасільська рада Фастівська 416 Червоне
40 село Ярошівка Томашівськасільська рада Фастівська 211 Ярошівка
41 село Яхни Яхнівськасільська рада Фастівська 443 Яхни
42 село Дмитрівка Дмитрівськасільська рада Фастівська 469 Дмитрівка

 

Перший заступник голови Київської

обласної державної адміністрації                                                                                 Л.Р. Парцхаладзе

 

 

 

Паспорт оформив

директор департаменту містобудування і архітектури

Київської обласної державної адміністрації                             Н.І. Мошинська

  кредит онлайн

Comments are closed.