..голодомор 33 року. с. М.Солтанівка.

..національна КНИГА ПАМ’ТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ 1932-1933 р. в Україні, Київська область
..уривки з книги про голодомор 33 року. с. М.Солтанівка.

Мала Солтанівка або Соловієвка, як згадує її Похилевич, одержала свою назву від дворянського прі-
звища Солтан, з яких найбільш відомий православний митрополит Київський Іосиф ІІ Солтан.
На початку квітня 1930 року 57 сімей одноосібників, переважно з числа сільської бідноти, заявили про
свою згоду вступити до колгоспу. Але не було досвіду ведення великого господарства, не вистачало рема-
ненту, машин, а основне – не було досвідчених кадрів. Все ж рішенням райвиконкому колгосп «Вільне жит-
тя» с. М. Солтанівка, що виконав річний план хлібозаготівлі на 100,3 відсотка, було занесено в «червоний
список». В 1930-1931 роках державі здано весь хліб, вирощений колгоспниками.
Голод почався з 1931 року, а восени 1932 та навесні 1933 він набув масового і найбільш жорстокого
характеру. Трудодні майже не виплачувалися. Селяни існували лише за рахунок своїх присадибних ділянок
та власних заощаджень. В 1932 році план хлібозаготівель вже був непосильний для селянства. В окремих
місцях він перевищував валовий урожай. Колгоспного хліба не вистачало. І тоді «ударні» бригади поїхали
по хатах забирати зерно з селянських комор.
Ось що писала районна газета «За більшовицькі темпи» в листопаді 1933 року: «Боротьба за хліб супро-
воджується розгортанням і загостренням класової боротьби. А тепер куркульня та її недобитки, корчучись
в останній передсмертній агонії, намагаються ще підняти свою голову, чинити опір заходам диктатури
пролетаріату.
Куркуль, твердоздавець, підкуркульник розбазарює свій хліб, спроваджує його на ринок, закопує в зем-
лю, ховає в солому, замуровує під піччю, в коробках під стріху, – клясовий ворог використовує все, щоб
зірвати хлібозаготівлі, не дати хліба робітничій масі та її вартовому – Червоній Армії. Це вимагає від нас
пильнувати клясового ворога, викривати його махінації, завдавати йому нещадної відсічі. Для цього про-
летарська держава використовує всю зброю пролетарської диктатури» .
1932 року в колгоспі понизилася трудова дисципліна, почастішали випадки невиходу колгоспників на
роботу, завдання в бригадах не виконувалися. Колгоспники не хотіли працювати за пусті трудодні, відмов-
лялися виконувати хлібозаготівлю.
Але активісти села рапортували по телефону райкому партії: «Виконали 100 %, заготівлю продовжуємо
– глова с/ради Дерій, голова колгоспу Волошин, секретар ЛКСМ Хлоп’ячий».
Встановлено 45 імен громадян с. Мала Солтанівка, загиблих від голоду в ті страшні роки. Це тільки мала
частка Великого горя української нації, збережена пам’яттю людей.
Про трагічні сторінки історії села М. Солтанівка нагадує встановлений в 1990 році на цвинтарі пам’ят-
ний знак – хрест жертвам Голодомору 1932-1933 років.
Мартиролог жителів с. Мала Солтанівка – жертв Голодомору 1932-1933 років укладений за свідченнями
очевидців Хитрого Г.К. (1926 р.н.), Марушко В.М. (1924 р.н.), Кас’яненко Г.І. (1928 р.н.) та ін., записаними
в 1995 році Феоклістовою П.Д., вчителем історії Малосолтанівської школи.
Віцин Катерина
Віцин Кузьма
Вовк Володимир Юхимович
Вовк Іван Федорович
Вовк Карпо Юхимович
Вовк Надія Юхимівна
Вовк Петро Федорович
Вовк Софія Корніївна
Вовк Федір Аврамович
Вовк Юхим
Вовченко Андрій
Терентійович
Вовченко Данило
Терентійович
Волошин Андрій Іванович
Волошин Ніна Петрівна
Волошин Петро Григорович
Гордина Марина Йосипівна
Гордина Олександр
Дубчак Лариса Олексіївна
Дубчак Микола Павлович
Дубчак Олена Миколаївна
Коломієць Евелон Якимович
Крупа … Федорівна
Крупа … Федорович
Крупа Леоніда
Пархоменко Варвара
Олександрівна
Пархоменко Ганна Іванівна
Пархоменко Григорій
Іванович
Пархоменко Михайло І
ванович
Петруньок
Петруньок Ілля
Савчук Герасим Оксентійович
Симоненко Марія Сергіївна
Симоненко Ніна Сергіївна
Степа Семен Аврамович
Хоменко Василь Іванович
Хоменко Лідія Іванівна
Чернуха Зінаїда Ісааківна
Чернуха Ісаак Трохимович
Чернуха Уляна Іванівна
Чернуха Федір Петрович
Швець Ганна
Шевельов Ілля Пилипович
Шевельова Варвара Іллівна
Шульга Василь Охтисович
Шульга Микола Охтисович деньги в долг

Comments are closed.