Прапор та геральдика с.Борова і Київщини

с.Борова має свій прапор і герб.


Сучасні символи областей України

Україна поділяється на 25 адміністративних територій – 24 області і Автономну республіку Крим. Спеціальний статус мають 2 міста – Київ і Севастополь. Межі між областями залишаються незмінними від 1959 р., коли Дрогобицьку область було приєднано до Львівської.
Після розпаду в середині XIV ст. – Руського королівства (Галицько-Волинської держави) українські землі перебували у складі різних державних формувань. Протягом цього часу використовувалися герби окремих адміністративних територій. За період входження України до складу СРСР жодна область не використовувала власного герба чи прапора. Тільки з розвалом СРСР і становленням незалежної України розпочався процес формування символів адміністративних територій.
Першою власний герб затвердила Закарпатська область ще в грудні 1990 р. У 1992 р. прийнято символи для Криму, який отримав статус автономної республіки. В обох цих випадках проблема символів була інспірована не розвитком місцевого самоврядування, а політичними причинами: місцева комуністична влада за вказівкою з Москви намагалася розпалити сепаратизм і перешкодити відновленню Української держави.
З 1990 р. активно почали відновлюватися і використовуватися давні символи багатьох міст і містечок. Зокрема було прийнято на історичній основі герб міста Чернівці. А 1994 р. затверджено герб Чернівецької області. Рішення про символи приймали місцеві ради, хоча чинним законодавством ні колишнього СРСР і УРСР, ні України це питання не визначалося. Проблема створення сучасних гербів і прапорів для областей, районів, міст, містечок і сіл неодноразово піднімалася під час проведення щорічних наукових конференцій Українського геральдичного товариства. Значно активізував процес розробки обласних символів закон про місцеве самоврядування, затверджений Верховною Радою України 1997 р., у якому за пропозиціями Українського геральдичного товариства було внесено окремі статті про місцеві символи. Відповідно до статті 22 цього закону, передбачалося використання гербів, прапорів і інших символів для міст, селищ і сіл, а також адміністративних територій – областей і районів. Статті 26 і 43 визначали, що затверджують ці символи сесії місцевих рад. Протягом 1997-2003 рр. всі обласні ради затвердили герби і прапори областей. Виняток становить Закарпатська область, у якої прийнято тільки герб.
Дуже часто питання символів вирішувалося шляхом проведення конкурсів. У більшості випадків консультаційну і практичну допомогу надавало УГТ. УГТ було напрацьовано загальні рекомендації для створення цілісної системи територіальних і муніципальних гербів та прапорів в Україні. Скажімо, у них рекомендувалося всі прапори областей подавати на полотнищах зі співвідношенням ширини до довжини 2:3, як є у Державного прапора України. За пропозиціями УГТ кілька обласних рад внесли зміни у свої рішення і тепер використовують такі прапори.
У 2000 р. указом Президента України було створено Комісію з геральдики і державних нагород при Президентові України. В її обов’язки входив контроль за створенням нових гербів, прапорів, емблем, відзнак (переважно – для міністерств і інших урядових структур), а також державних нагород. Однак робота комісії велася тільки формально: засідання не проводилися, з окремих питань членам комісії надсилалися матеріали поштою. У більшості випадків висновки від імені комісії готували працівники Управління геральдики та державних нагород Адміністрації Президента України, хоча вони не мали на це ні юридичних повноважень, ні належної фахової підготовки. Тому дуже часто такі висновки (особливо з питань геральдики і вексилології) були некомпетентними (як це можна бачити далі на прикладах символів Миколаївської чи Житомирської областей). Зрештою, у справі символів областей законодавство визначає виключне право місцевих рад затверджувати герби і прапори, тому будь-яке рішення комісії може мати тільки рекомендаційний характер.
Комісія державних нагород та геральдики при Президентові України відновила свою роботу лише після президентських виборів 2004 р., хоча питання про символіку областей досі на своїх засіданнях не розглядала.
Тепер в Україні планується провести адміністративно-територіальну реформу, внаслідок якої кількість областей має зменшитися до 10-15.


Київська область

Герб: у синьому полі на зеленій основі Св. Юрій на коні б’є списом коричневого змія. Щит увінчує золота князівська діадема. Щит охоплюють дві дубові гілки з зеленими листками и колоски пшениці.

Прапор: прямокутне полотнище зі співвідношенням ширини до довжини 2:3, яке складається з трьох вертикальних рівновеликих смуг – синьої, жовтої та синьої, на жовтому тлі зображення Св. Юрія-змієборця.

Герб і прапор затверджено 2 лютого 1999 р.
Вибір Св. Юрія для символів Київщини, мабуть, пов’язаний зі згадками з ХVІ ст. про подібний герб, однак ці повідомлення були хибними, бо заперечувалися іншими тогочасними історичними джерелами. Композиційно невдалим є вирішення діадеми, дрібні деталі якої у дрібному масштабі не читаються. Також невідповідним є використання негеральдичного коричневого

Подані матеріали дають можливість зробити висновки, що тільки 5 областей (Донецька, Кіровоградська, Сумська, Тернопільська і Черкаська) мають зовсім нові герби без використання якихось давніх символів історичних територій чи міст. 6 областей затвердили герби тільки у щитах, всі інші використали позащитові елементи (вінки, картуші і т. п.).
Цікавими є мотиви обласних прапорів.
9 областей мають на прапорі зображення герба (у щиті):
– 4 (Запорізька, Харківська, Сумська, Черкаська) – герб на одноколірному полотнищі;
– 1 (Луганська) – герб і додаткові елементи на одноколірному полотнищі;
– 4 (Одеська, Рівненська, Хмельницька і Херсонська) – герб на фоні горизонтальних чи вертикальних смуг.
13 областей мають окремі фігури з герба:
– 2 (Дніпропетровська і Тернопільська) – повторюють гербовий малюнок, але без щита;
– 5 (Волинська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Київська, Чернігівська) – повторюють гербовий малюнок з додатковими кольоровими смугами чи елементами;
– 6 (Вінницька, Житомирська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Чернівецька) – мають зображення окремих фігур з герба.
У 2 реґіонів (АР Крим і Донецька область) прапори пов’язані з гербом тільки кольорами.
Децентралізованість процесу розробки сучасних обласних символів негативно позначилася на їхній якості і виразності. Геральдично невдалим є герб Полтавської області, у гербі Тернопільської області були порушені норми колористики (срібні елементи на золотому полі), які вдалося виправити лише після втручання УГТ, у гербах Житомирської та Дніпропетровської областей неграмотно виконані позащитові елементи. Хоча у більшості випадків, коли конкурси чи розробка символів велася під фаховим контролем УГТ, вдалося опрацювати цікаві і виразні символи.

Андрій Гречило
(за матеріалами публікації: Andriy Grechylo, Contemporary Flags of the Ukrainian Regions: Old Traditions and New Designs // Proceedings of the XX International Congress of Vexillology. Stockholm, 27th July to 1st August 2003. – Bergen, 2004. – P. 233-255.)

микрозаймы

Comments are closed.