Ефект Даннінга-Крюґера

…он воно шо! Буває часом з людьми так тяжко спілкуватись..
..це повторно виставляэться, бо забулось.

Ефект Даннінга-Крюґера є прикладом когнітивного упередження, яке полягає в тому, що «люди з низькою кваліфікацією роблять помилкові висновки та невдалі рішення, але їхня некомпетентність не дозволяє усвідомити це».[1] Через це вони страждають на уявну зверхність по відношенню до інших, вважаючи свої здібності вищими за пересічні. Це призводить до того, що менш компетентні оцінюватимуть свої здібності вище за тих, у кого вони насправді вищі.

Феномен показано в серії експериментів, що їх здійснили Джастін Крюґер та Девід Даннінг. Результати надруковано в англ. Journal of Personality and Social Psychology у грудні 1999 р.[1][2]

Крюґер та Даннінг звернули увагу на низку попередніх досліджень, зокрема й Дарвінівське «невігластво частіше дає впевненість, аніж знання».[3]. Вони висунули гіпотезу, що для людей з пересічним рівнем компетентності характерно:

  1. Некомпетентні люди схильні до переоцінки власних здібностей.
  2. Некомпетентним людям не вдається впізнати справді високі здібності компетентних.
  3. Некомпетентним людям не вдається усвідомити свою некомпетентність.
  4. Якщо некомпетентні люди проходять підготовку та освітні курси, які підвищують рівень їхньої компетентності, то вони зможуть усвідомити рівень своєї колишньої некомпетентності.

Эффект Даннинга-Крюгера

«Полная формулировка эффекта звучит так: «Люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы и принимают неудачные решения, но не способны осознавать свои ошибки в силу своего низкого уровня квалификации».

Непонимание ошибок приводит к убеждённости в собственной правоте, а следовательно, повышению уверенности в себе и осознанию своего превосходства. Таким образом эффект Даннинга-Крюгера является психологическим парадоксом, с которым все мы нередко сталкиваемся в жизни: менее компетентные люди считают себя профессионалами, а более компетентные склонны сомневаться в себе и своих способностях.

Отправной точкой своих исследования Даннинг и Крюгер назвали знаменитые высказывания Чарльза Дарвина: «Невежество чаще рождает уверенность, нежели знание»

и Бертрана Рассела: «Одно из неприятных свойств нашего времени состоит в том, что те, кто испытывает уверенность, глупы, а те, кто обладает хоть каким-то воображением и пониманием, исполнены сомнений и нерешительности.»


..це та сама схема, але простіше..

п.с.: натяки відсутні, лише спроба пояснити нагальні ситуації, що навіть вченими досладжквались. микрозайм

Comments are closed.