До уваги батьків, дітей з інвалідністю

До уваги батьків, дітей з інвалідністю, які потребують здійснення заходів із реабілітації!!!

Згідно Наказу департаменту соціального захисту населення Київської обласної
державної адміністрації від 26.10.2018 року № 336 «Про затвердження Порядку
використання коштів, передбачених у обласному бюджеті для здійснення заходів із
реабілітації дітей з інвалідністю» бюджетні кошти спрямовуються на здійснення заходів
із реабілітації дітей з інвалідністю, яким відповідно до індивідуальної програми
реабілітації рекомендовано здійснення таких заходів (далі-Реабілітаційні заходи).
Для здійснення Реабілітаційних заходів батьки або законні представники дитини з
інвалідністю мають звернутися до органів соціального захисту населення
райдержадміністрацій, та подати наступний пакет документів:
 Заява (у довільній формі);
 Копія свідоцтва про народження дитини з інвалідністю;
 Копія медичного висновку на дитину з інвалідністю у віці до 18 років;
 Копія індивідуальної програми реабілітації;
 Копія паспорта батьків або законних представників дитини з інвалідністю;
 Копія посвідчення отримувача державної соціальної допомоги;
 Копія документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків (для
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це
контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за
серією та номером паспорта).
Орган соціального захисту населення, до якого надійшла заява про направлення на
здійснення Реабілітаційних заходів, перевіряє правильність оформлення заяви,
достовірність викладених у ній відомостей про дитину з інвалідністю та формує справу.
Справи разом із супровідним листом на голову комісії передаються до Департаменту.
Гранична вартість Реабілітаційних заходів за рахунок коштів обласного бюджету для
однієї дитини з інвалідністю не повинна перевищувати 10 тис. гривень.
Оплата Реабілітаційних заходів здійснюється Департаментом на підставі актів
виконаних робіт відповідно до договору про надання Реабілітаційних заходів,
укладеного з реабілітаційною установою.
За детальнішою інформацією звертатися до управління праці та соціального
захисту населення Фастівської районної державної адміністрації за адресою:

за адресою: м. Фастів, вул. Соборна 16, каб. №3, тел. (04565) 5-25-20.

кредит

Comments are closed.