архів. р.Стугна коло водокачки…

р.Стугна

..р.Стугна поруч водокачки у 1950-х і тепер. Вид з бувшої притоки р.Білка на гай через став на р.Стугна.

Зліва видно водозабор водокачки, котра подавала воду на станцію до паратягів. Рештки накриття, де був водозабір.

Comments are closed.