архів. ПРОГРАМА РОЗВИТКУ. 2014

ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ СЕЛИЩА БОРОВА НА 2014 РІК.

..архівне повідомлення від 23 Січня 2014 і надано селищною Радою для оприлюднення через ресурс. Нижче текст…

..є можливість порівняти плани і їх втілення.
файл: ТУТ


____________________________________________________
ПРОГРАМА

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА

КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ

СЕЛИЩА БОРОВА НА 2014 РІК.

ВСТУП

Програмою соціально-економічного розвитку селища визначені головна мета та пріоритети розвитку селища Борова на 2014 рік. Відповідно до пріоритетних напрямів програми Президента України “Україна – для людей” та Програми економічних реформ на 2011-2015 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, схваленої 2 червня 2010 року на засіданні Комітету з економічних реформ, передбачений комплекс завдань та заходів, спрямованих на стабілізацію роботи і розвиток основних галузей виробничої та соціальної сфери.

Програма розроблена на основі вимог Конституції України з урахуванням:

Законів України:

– «Про місцеве самоврядування в Україні»;

– «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»;

– «Про державні цільові програми»;

– «Про стимулювання розвитку регіонів»;

– «Про інвестиційну діяльність»;

– «Про зовнішньоекономічну діяльність»;

– «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Постанов Кабінету Міністрів України:

– від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету»;

– від 21.07.2006 № 1001 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року»;

Прогнозні розрахунки показників соціально-економічного розвитку селища на 2014 рік розроблені на підставі статистичних даних з врахуванням прогнозних показників економічного і соціального розвитку Фастівського району на 2014 рік, відображають наміри виконавчого комітету, а також підприємств, організацій і господарств селища різних форм власності щодо результатів їх діяльності у цьому році.

Організацію щодо виконання Програми здійснює виконавчий комітет селищної ради.

Ця програма розроблена з врахуванням пропозицій жителів територіальної громади, депутатів селищної ради, членів виконкому, з використанням аналітичних матеріалів і статистичних даних про розвиток селища в 2013 році.

В поточному році головними проблемами в розвитку селища вважаються :

– низькій рівень впровадження енергозберігаючих технологій на виробництві та в сфері надання житлово-комунальних послуг;

– відсутність будівництва соціального житла;

– низькій рівень екологічної освіти населення селища ;

– відсутність інвестицій в економіку селища;

– недостатня завантаженість наявних виробничих потужностей;

– незахищеність окремих районів території селища від підтоплень;

– недостатня кількість місць для дітей в дошкільних навчальних закладах селища;

– поганий стан вуличного покриття та незадовільний контроль за безпекою руху транспортних засобів;

– недостатній контроль за обліком платежів що надходять в підприємство за послуги ЖКГ;

Можливими шляхами розв’язання головних проблем розвитку економіки та соціальної сфери селища є :

– освоєння нових інтенсивних та енергозберігаючих технологій ;

– сприяння юридичним та фізичним особам в будівництві житла, пошук інвесторів для будівництва соціального житла ;

– залучення закладів освіти,культури, засобів масової інформації до підвищення рівня екологічної освіти населення;

– активне залучення інвестицій та кредитів на технічне переоснащення діючих виробництв та завантаження наявних виробничих потужностей;

– організація роботи громадського інспектора з охорони довкілля;

– постійна та всебічна підтримка розвитку малого та середнього бізнесу;

– відкриття нових робочих місць за рахунок розширення виробництва та відкриття нових виробничих підприємств;

– вирішення питання проектування та будівництва ДНЗ;

– поетапне відновлення зруйнованого вуличного покриття за рахунок

коштів бюджетного розвитку;

– залучення всіх верств населення, політичних партій, громадських організацій до вирішення соціальних проблем, виконання програм.

– Плата за послуги ЖКГ через банківські установи

З метою забезпечення функціонування на належному рівні підвідомчих бюджетних установ , фінансування робіт по благоустрою селища, покращення санітарного стану селища, забезпечення екологічної безпеки, виконання програм капітального ремонту наявного житлового фонду, водозабезпечення, водовідведення, освітлення вулиць, капітального ремонту та реконструкцій вуличного покриття, розвитку фізичної культури і спорту, проведення культурно – масових заходів на підвідомчій території, створення передумов для надання допомоги мало захищеним верствам населення та виконання інших програм до селищного бюджету в 2014 році повинно надійти коштів в сумі _________________грн.. В тому числі :

– кошти загального фонду ________________ грн;

– кошти спеціального фонду _______________грн;

– кошти власних надходжень_______________ грн;

– кошти за забруднення навколишнього середовища__________ грн

Виконавчим комітетом буде проводитись щоденна робота по виконанню планових показників селищного бюджету. В першу чергу, по виконанню надходжень місцевих податків та зборів, комунального податку та інших власних надходжень до бюджету.

З метою покращення фінансового стану селищних підприємств та організацій, збільшення надходжень до місцевого бюджету при проведенні закупівель та виконанні робіт за бюджетні кошти перевага буде надаватись селищним підприємствам , товаровиробникам та будівельним організаціям.

Вказані напрямки роботи, направлені на виконання планових показників доходної частини бюджету, повинні забезпечити виконання бюджетних завдань.

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються Борівською селищною радою за поданням виконавчого комітету. Звітування про виконання Програми здійснюватиметься за підсумками року.

БЛАГОУСТРІЙ СЕЛИЩА

Основними завданнями, щодо реалізації заходів по благоустрою селища в 2014 році є забезпечення утримання в належному стані території селища та покращення його естетичного вигляду, і в першу чергу, це:

– забезпечення систематичного збору та вивезення побутових відходів;

– проведення капітального та ямкового ремонту вулично-шляхової мережі;

– утримання в належному санітарному стані та естетичному вигляді всіх

місць масового відпочинку громадян;

– ліквідація всіх стихійних сміттєзвалище на території селища;

– благоустрій та утримання в належному стані берегів річки Стугна;

– озеленення вулиць селища та територій громадських установ;

– утримання в належному санітарно-гігієнічному стані кладовища та паспортизація захоронень;

– зріз аварійних дерев, підрізка дерев та висадка молодих дерев;

– поточне обслуговування вуличного освітлення;

– профілювання та підсипка вулиць, що не мають твердого покриття;

– чищення мілеоративних каналів;

– організація роботи інспектора з благоустрою селища;

– введення в штат Борівської селищної ради інспектора з охорони довкілля на громадських засадах.

Б У Д І В Н И Ц Т В О

Основним завданням в галузі будівництва є сприяння юридичним та фізичним особам в будівництві житла, пошук інвесторів для будівництва соціального житла.

Проведення поточних ремонтів приміщень селищної ради, ДНЗ №1 та №2.

Технічне переоснащення приміщення школи мистецтв.

Поліпшення стану безпеки руху, що вимагає проведення:

– реконструкції дорожнього покриття вул. Фастівська, Пушкіна,Миру,

Київська, Р.Люксембург, Франка.

– профілювання та підсипка вул. Васильківська, Фрунзе, Свердлова,

Соколова, Суворова, Південна, Матросова.

– поточний ремонт ліній вуличного освітлення по вул. Українській, Ново-фастівській, Матросова, Київській.

– встановлення комплексних трансформаторних підстанцій (КТП) для нічного освітлення на вулицях селища Борова у відповідності до розробленої проектно-кошторисної документації. (24 вулиці, вартість робіт – 327208 грн.)

Капітальний ремонт дамби на річці Стугна по вул.. Ново-фастівська.

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Основні напрямки діяльності в галузі житлово-комунального господарства в 2014 році будуть направлені на покращення якості послуг, які

надаються мешканцям селища. Для цього планується виконання наступних робіт:

– технічне переоснащення водовідведення через дамбу Борівського ставка

– заключення договорів з громадянами на організацію централізованого без контейнерного вивозу сміття з приватного сектору селища;

– інвентаризація та планова заміна запірних механізмів системи водопостачання.

– реконструкція очисних споруд та систем каналізаційних споруд розташованих на території селища.

– капітальні та поточні ремонти житлових та господарських будівель які знаходяться на баланси селищної ради, з наступною передачею їх в ОСББ.

– інвентаризація та ревізія заключених договорів з громадянами на організацію централізованого водопостачання, водовідведення з приватного сектору селища, та організацій розташованих на території селища.

– введення в експлуатацію станції знезалізнення води на свердловині за адресою: вул.. Ново- вокзальна 2.

– технічне переоснащення свердловини по вулиці Пушкіна 68.

НАСЕЛЕННЯ, МАЛИЙ ТА СЕРЕДНІЙ БІЗНЕНС

Основними напрямками розвитку торгівельного та побутового

обслуговування населення є :

– забезпечення реалізації державної політики у сфері послуг, спрямованої на вдосконалення торгівельного та побутового обслуговування населення;

– підвищення рівня освіти, кваліфікації працівників сфери послуг;

– проведення роботи з впорядкування та благоустрою Борівського ринку та облаштування автостоянки для торгівлі овочами з автотранспорту, згідно раніше прийнятого рішення;

– посилення контролю за якістю та безпекою продукції, що реалізується

в селищі;

– вирішення питання боротьби з несанкціонованою торгівлею за межами ринку, демонтаж малих торгівельних об’єктів, встановлених без дозволів ради ;

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

У сфері соціального захисту буде проводитися робота по матеріальній підтримці найменш соціально захищених громадян. З цією метою планується :

– посилити співпрацю з ветеранськими та іншими організаціями в частині надання соціальної допомоги мало захищених верств населення

– виявляти осіб, які потребують опіки та піклування, посилити контроль за додержанням норм законодавства опікунами та піклувальниками;

– надавати ритуальні послуги у зв’язку з похованням самотніх громадян, ветеранів війни і праці, непрацюючих громадян;

– залучати до вирішення питань соціального захисту кошти і матеріали

юридичних і фізичних осіб, благодійних організацій ;

– провести на території селища благодійні акції в рамках відзначення Дня захисту дітей, Дня людей похилого віку, Міжнародного дня інвалідів, Дня Перемоги.

К У Л Ь Т У Р А

Основним напрямком у сфері культури буде виконання державної програми розвитку культури, зміцнення матеріальної бази закладів культури підтримка творчо обдарованих дітей і молоді. З цією метою планується:

– проведення масових заходів до державних, народних та релігійних свят: Різдвяні свята, Водохрещі, Великдень, День Перемоги, Івана Купала, День матері, День селища, День Конституції, День Незалежності, День місцевого самоврядування, Святого Миколая, Новорічні свята.

Колективи художньої самодіяльності ,виконком планують взяти участь

також в загально районних святах, які будуть відзначатись в селищі та районі

у професійних святах тощо;

МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

Головним напрямком у виконанні завдань молодіжної політики є виконання державних програм ,що реалізуються у сфері сім’ї, молоді і спорту

пропаганда здорового способу життя, створення умов для заняття фізкультурою і спортом, розвитком творчих здібностей. З цією метою планується:

– організація змістовного дозвілля молоді та залучення до гурткової, позаурочної, позакласної роботи.

– підтримка творчо-обдарованої молоді, через надання фінансової підтримки громадськими організаціями та пошук партнерів для організацій, що працюють з дітьми та молоддю.

– сприяння поліпшенню становища дітей,які перебувають в особливо скрутних і надзвичайних умовах, це дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з неблагополучних сімей, пропаганда

здорового способу життя серед дітей та молоді в організації заходів ту-

ристичного напрямку.

– виконання всіх спортивних заходів в межах коштів ,затверджених в бюджеті

– сприяти налагодженню партнерських стосунків між громадськими організаціями та залучення молоді до громадської діяльності;

– проведення інформаційно-просвітницької ,консультативної роботи серед молоді ,спрямованої на її підготовку до сімейного життя і відповідального батьківства;

– організувати будівництво та обладнання спортінвентарем спортивних

майданчиків для молодого покоління.

РОЗВИТОК ПАРТНЕРСТВА ГРОМАД, СПІВПРАЦЯ З ГРОМАДСЬКІМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ БЛАГОДІЙНИМИ ФОНДАМИ

Головним завданням цієї програми є обмін досвідом роботи в напрямку розширення самоврядних засад,як на території України так

і в партнерських громадах інших держав.

Основними складовими програми є:

– розвиток партнерських стосунків між громадами, громадськими організаціями, бізнес – структурами ;

– обмін досвідом у сфері місцевого самоврядування, освіти, культури,

спорту;

– організація обміну делегаціями;

– популяризація національних мистецьких колективів;

– участь в конференціях, семінарах, «круглих столах»;

– розвиток співпраці з фондом сприяння місцевому самоврядуванню, міжнародним фондом європейського союзу.

Програма соціально-економічного розвитку селища на 2014 рік містить важливі завдання, реалізація яких потребує спільних дій Борівської селищної ради, підприємств , установ усіх форм власності ,

Спрямованих у першу чергу на подолання наслідків фінансово – еконо-

мічної кризи на розвиток господарського комплексу селища.

Заступник селищного голови М.Б. Ющик

Comments are closed.