архів. текст. Борова. 12.12.1948

..добірка архівних новин з районного часопису “Перемога” про селище Борова. Цього разу протокол номер 3 засідання виконкому Борівської селищної ради від 12 лютого 1948 року. Цікаво, що вже через 71 рік частина проблем вирішилось – відсутні коні,  мабуть на всі авто вже є тепер водії, територія огоржена. Тішить відсутність лісових пожеж – це вказує на гарну роботу лісовиків і пожежників!  А про “участок сінокосу 2 гектара” – то мабуть і тепер було б пожежникам в нагоді….Текст набрано мовою оригіналу, тому вибачайте…

Протокол 3
Засідання виконкому Борівської селищної ради від 12 лютого 1948 року.
Слухали відчит начальника пожежної дружини за господарську та профілактичну роботу за 1947 рік.
Доповідач начальник пожежної дружини Михайлюченко.
Після звільнення селища Борова від німецьких фашистів зразу же організували пожежну дружину. Для якої селищною радою були відпущені землі та сінокос. Штати повністю укомплектовали демобілізованими воїнами. Стан дружини до 1946 року був хороший. В 1946 році в зв’язку з засухою робота дружини ухудшилась. Штат працівників уменшився, затверджено тільки п’ять чоловік. В 1947 році було наділений участок сінокосу 2 гектара, але сіна зібрали дуже мало, так як збитий берег(можливо скошений раніше). Із за цього сіна для коней не хватає. Штат проводить профілактичну роботу серед населення, по перевірці димоходів та другі профілактичні мироприемства.
Прохання до сільської ради оказати реальну допомогу добровільній пожежній дружині та дати насіння засіяти 3 гектари землі.
Висловились: Кохановський, Наумова, Літвіненко та інші.
Виступаючі виявили ряд существенних недочотів.
1) Нема ніякого учоту доходу та розходу зароблених грошей, знятого урожаю.
2) Не проводиться інвентаризація, не має інвентаризаційної книги
3) Догляд за кіньми поганий, в результаті чого коні боліють коростою.
4) У 1946 році на випасі украдені дві коняки, до злочинців з боку начальника пожежної дружини товариша Михайлюченко І. П . ніяких мір не прийнято.
5) Пожежна машина стоїть в повній бойовій готовності, але шофера на ній не має, хотя і ставка зарплати 450 карбованців.
В цьому видно начальник пожежної дружини також не проявив заботи. Цим товариш Михайлюченко не чуствує відповідальності перед державою в охороні села від пожеж.
Постанова
Заслухавши доповідь начальника добровільної пожежної дружини селища Борова товариша Михайлюченко, про хозяйствені та профілактичні дії за 1947 рік сесія селищної ради констатує, що: минулого року робота дружини не покращилася в тій мірі, щоб відповідати вимогам по попередженню пожеж в селі Борова по таких пунктах.
1) Штат не обучений та не укомплектований, відсутній шофер на пожежній машині.
2) Нема годівлі коням, корм відсутній до нового урожаю.
3) Відсутній точний учот майна, годівлі фуражем, а також грошей зароблених конями.
4) Ревізії та інвентаризації з 1943 року не було.
5) Коні находяться в поганому стані, двоє із них боліє коростою,.а одна по стану здоров’я не може використовуватися
6) Територія пожежної дружини розгороджена, що нагадує прохідне дворище.
7) Не налагодженно чергування особливо в нічний період, а також і в день, що говорить про недостатню требовательность, дисципліну.
Виходячи із всього сказаного виконком селищної ради постановив:
Признати роботу Добровільної пожежної дружини поганою, через невідповідальність керівництва за своє господарство. Особливо обліку, який відсутній та умишлено запутаний при наявності рахівника. Товариш Михайлюченко недостатньо вимогливий як до себе, так і до підлеглих. В наслідок чого не прид’явлено ні одної особи бивших робітників у котрих украли коні вартість 12 000 карбованців, а взяв всю відповідальність на себе.
Також зовсім відсутня пожежно профілактична робота з населенням, якщо не враховувати розписів взятих з населення один раз в рік про стан обстеження господарств.
Вирішили:
1) Виділити досвідченого бухгалтера із підприємств для проведення повної ревізії пожежної дружини..
2) Прохати РВС допомогти у виписці грубого фуражу з колгоспів району.
3) Ввести регулярні чергування як вночі так і вдень.
4) Загородили подвір’я.
5) Провести учобу з штатом і населенням.
6) До 1 березня 1948 року усі недостатки виправити та заслухати начальника добровільної пожежної дружини знову.
Пожеж в лісі за 1947 рік не було, що говорить про хорошу охорону лісових масивів.

 

 

надано від краєзнавця Стеценко Андрія Миколайовича, який опрацював архівні матеріали

 

  займ онлайн

Comments are closed.