Революция

У березні 1917 року, невдовзі після падіння царату, українські партії сформували Українську Раду, на чолі з найвидатнішим діячем національно-визвольного руху, істориком Михайлом Грушевським. У червні Рада оприлюднила відозву про автономію, після чого було створено перший український уряд. Його головою став відомий письменник Володимир Винниченко (соціал-демократ).Спочатку Центральна Рада не висунула конкретних вимог щодо державної незалежності України, але домоглася важливих поступок Тимчасового уряду в Петрограді. В її руках зосереджувалася фактична влада, вона користувалася підтримкою більшості народу й навіть місцевих Рад. Такою була реальність, на яку мусив зважати Ленін; після жовтня 1917 року.22 січня 1918 року Центральна Рада проголосила Україну незалежною суверенною республікою, однак 12 лютого харківський маріонетковий уряд увійшов до Києва слідом за Червоною армією, а Центральна Рада переїхала до Житомира. Перший радянський уряд протримався лише кілька тижнів. Будучи майже відкритим ставлеником російського, хай би й революційного режиму, він заборонив українські школи, культурні заклади тощо. Однак урешті решт під натиском німецьких й австрійських військ більшовики змушені були відступити. У квітні 1918 року вони оголосили про розпуск свого українського радянського уряду. Центральна Рада відправила своїх делегатів до Бреста, де більшовики вели переговори з німцями, згідно з інструкціями Леніна, змушені були відмовитись від своїх претензій на Україну й беззастережно визнати її незалежність. Відтепер Україну експлуатували вже німецькі та австрійські війська (під виглядом союзників). Держави Центральної Осі прагнули використати її ресурси в останній фазі війни пройти Франції, Англії та Сполучених Штатів. 29 квітня І9І8р. ці держави організували в Україні державний, переворот. Генерал Павло Скоропадський проголосив себе гетьманом І правив до грудня, спираючись на російські елементи та заможні верстви населення. На фоні цих подій повертається у село В. Мотовилівка поміщик Тарнавський, він у травні місяці наклав контрибуцію в розмірі 400 тисяч карбованців з селян Казенної Мотовилівки і один мільйон з селян Великої Мотовилівки. Борова тоді входила до села Казенної Мотовилівки, контрибуція відносилась і до неї. Не сподіваючись, що влада довго втримається, Тарнавський, користуючись підтримкою Васильківської повітової і німецької жандармерії відбирав у селян хліб, корів, коней в рахунок неоплаченої контрибуції. Після краху Німеччини в листопаді 1916р. повстання проти Скоропадського швидко відновило в Україні республіку й Український Національний Союз оголосив про створення Директорії на чолі з Володимиром Винниченком, Симоном Петлюрою та Іншими.

Москва погодилася не втручатися у справи відновленої Української Народної Республіки. Вочевидь, Ленін поки ще не прийняв рішення про вторгнення в Україну.